Brottmål – vilket försvar har du rätt till?

Att vara misstänkt för ett brott av något slag är inte synonymt med att man är skýldig till det (även om man nu skulle ha begått brottet i fråga och neka till det; det är upp till en åklagare att – bortom alla rimliga tvivel – leda detta i bevis). För att på bästa sätt kunna få fram sin egen version av det inträffade och för att kunna påvisa sin egen oskuld så behöver men en försvarare i form av en advokat. Låter dyrt? Sant är att en brottmålsadvokat inte är gratis och att det kostar pengar att ha en sådan vid sin sida och som stöd genom denna jobbiga process.

 

Sant är dock även att du har rätt till en sådan och att du inte behöver bära kostnaden själv. Nej, det finns något som heter offentlig försvarare och som tilldelas dig som misstänkt. Kostnaden för en sådan bekostas av staten och av allmänna medel. Det finns även en möjlighet för dig som misstänkt att välja en egen försvarare och bortse från den som förordnats dig från domstolen. Då står du själv för kostnaden. Viktigt att poängtera gällande en offentligt försvarare är följande:

 

  • Du har ingen absolut rätt till en sådan. Skulle brottet du misstänks för vara ringa – ett snatteri, ett ringa narkotikabrott och så vidare – och där påföljderna förmodligen enbart blir böter så har du ingen rätt till en offentlig försvarare. Vid grövre brott dock – där utses så gott som alltid en offentlig försvarare.
  • Du kan ha rätt att byta: skulle du uppleva att din offentliga försvarare inte sköter sina åtaganden och gör ett bristfälligt jobb så kan du ansöka om att byta. Detta gör du skriftligen till domstolen som därefter tar ställning till om dina angivna skäl är relevanta eller inte.
  • Betalning: skulle du dömas till brottet som du misstänks för så kan du även åläggas att betala kostnaden för din offentliga försvarare. Dock: det är ditt ekonomiska underlag som ligger till grund för detta; saknar du medel så kommer kostnaden att bäras av staten.
  • Önskemål: du kan själv önska vilken offentlig försvarare du vill ha. Det är också anledningen till att många uppmärksammade rättegångar har välprofilerade ansikten såsom Leif Silbersky, Pelle Svensson eller Mats Ahltin som offentliga försvarare. Den förstnämnda är – som lite kuriosa – också den mest önskade advokaten i Sverige så misstänkta lämnar in önskemål om en offentlig försvarare.
  • Offentlig försvarare: gäller brottmål. Skulle det istället handla om en tvist av något slag – exempelvis en ekonomisk sådan eller vid en skilsmässa – så handlar motsvarande försvar och finansieringen av denna om antingen rättshjälp eller – i de flesta fall – om rättsskydd (något som ingår i hemförsäkringen).

möte mellan advokat och privatperson

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.