Brottsoffermyndigheten finns som hjälp för dig

Brottsoffermyndigheten är en organisation som har fyra stycken huvudsakliga ansvarsområden, enligt följande:

 

  • Man handlägger ärenden om ersättning till brottsoffer
  • Man administrerar brottsofferfonden
  • Man är ett kunskapscentrum
  • Man kräver tillbaka ersättning från gärningspersoner

 

Värt att säga om Brottsoffermyndigheten är att det är en synnerligen kompetent och kunnig samling människor som arbetar där. Ungefär 90 procent av de anställda är akademiker och av dessa så är majoriteten jurister. Hög kompetens – på alla nivåer, brottsoffermyndigheten är en organisation med viktiga uppgifter och ett viktigt arbete; därför så håller också personalen högsta möjliga klass. Innan vi fortsätter ska vi även nämna att brottsoffermyndigheten styrs av en generaldirektör – i dagsläget Annika Öster – som utses av regeringen.

 

Hur kan du som privatperson ha nytta av denna organisation? Troligt är att du söker hjälp i egenskap av brottsoffer och att du således kanske primärt vill ha information (samt senare få rätt till eventuell ersättning) och att du här kan räkna med att hitta god sådan på Brottsoffermyndighetens hemsida. Där finns egentligen allt som är värt att veta. Vi kan säga att du som exempel blivit rånad på en öppen gata och inte riktigt vet hur du ska gå vidare samt vad som väntar dig om du gör så.

 

På Brottsoffermyndighetens hemsida så kan du, steg för steg, följa hur du ska gå tillväga; hela vägen från den initiala polisanmälan till vad som händer efter avslutad rättegång. Vidare så går man djupgående in på den känslomässiga aspekten; en aspekt som definitivt inte ska underskattas eller negligeras i samband med att man blivit utsatt för ett brott. Det handlar i grund och botten om en kränkning mot sin egen person och här tycker vi att Brottsoffermyndigheten – genom sin övergripande information – fyller en stor funktion i att förklara exempelvis hur andra brottsoffer känner och vilka känslor som kan komma.

 

Man må ha en akademiskt övervikt bland de anställda – men medmänskligheten och den känslomässiga sidan försvinner inte trots det. Värt att nämna är även att man noggrant och sakligt går igenom eventuella scenarion i och med exempelvis en rättegång; hur får man vittnesskydd, hur kan man skyddas efter en rättegång och hur kan du få stöd genom hela processen.

 

Hemsidan har vi nämnt; men vi ska även säga att det går att kontakta brottsoffermyndigheten på andra sätt och man bland annat kan ringa. Skulle du vara ett brottsoffer så kan du med fördel ringa den servicetelefon som organisationen erbjuder. Här är numret följande: 090 70 82 00 (menyval: 4) .

 

Rädd för att ställa till med besvär i och med ett samtal? Var inte det; genom att du ringer så bidrar du med värdefull information kring hur man kan känna sig som brottsoffer och därigenom så kan Brottsoffermyndigheten utvecklas och eventuellt addera ytterligare värdefull information som i allra högsta grad kan hjälpa andra i framtiden. Oavsett om du är arg, ledsen, rädd eller upprörd så kan du ringa och förklara dina känslor samt söka efter den information som finns för att du ska ta dig vidare.

kille ringer samtal

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.