Aktieägaravtal en bra åtgärd

Aktieägare i företag kan komma och gå. Därför kan de värdegrunder man haft för aktieutdelning förändras. Därför är det bra att alltid ha ett aktieägaravtal.

Företaget hade funnits i trettio år och var lite av en grundpelare i samhället. Allt hade skett enligt gamla regler då de stora ägarna i företaget varit desamma hela tiden. Nu blåser förändringens vindar och en efter en blev de pensionärer och lade företagslivet på hyllan. Även om fler hållit sig kvar i hög ålder.

Detta innebar också att företaget, som var en fabrikskedja, behövde se sig om efter nya unga delägare för att fortsätta driva företagen in i den moderna tiden som gubbarna sa. Givetvis fanns redan flera personer som stod på kö och det gällde bara att se till att de levde upp till ansvaret som det innebar att vara delägare.

Aktieägaravtal – en bra säkerhet

Snart hade mer än halva styrkan bytts ut och det började gå hett till på de möten som regelbundet gick av stapeln. De unga hade ett habegär som man inte sett tidigare. De ville ha vinster med det samma. De visste inte ännu hur det fungerade. De äldre som var kvar i företaget var experter på aktieägaravtal och kunde hålla tillbaka de unga ett tag till.

Det var en av de fina sakerna med aktieägaravtal. Att de unga inte bara kunde komma in och köra över de gamla uvarna. De var tvungna att acceptera reglerna och låta lite mer tid gå. Vilket förhoppningsvis skulle göra att de blev lite klokare som man ju blir med åldern. Eller så slapp åtminstone de gamla att vara med när förändringarna kom.

24 May 2023

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.