Det gick inte som planerat - När och varför man bör ansöka om konkurs

Konkurs är en tuff verklighet för många företag och företagare. Trots höga ambitioner och hårt arbete kan det ibland hända att det inte går som man har tänkt sig. När tillgångarna är slut och skulderna har blivit för stora kan det vara dags att ta beslutet att ansöka om konkurs. Men vad innebär det egentligen och när är det rätt att ta steget?

Varför ansöka om konkurs?

Det finns flera anledningar till varför man kan behöva ansöka om konkurs. Det kan handla om en verksamhet som inte längre går att driva ekonomiskt på grund av för höga kostnader eller för låg efterfrågan på produkter eller tjänster. Det kan också vara så att marknadsföringen inte har fungerat eller att det har inträffat en kris, som till exempel en pandemi, som har påverkat företagets möjligheter att göra vinst.

När är det rätt att ansöka om konkurs?

Att ansöka om konkurs är ett stort steg och en sista utväg när alla andra möjligheter har prövats. Det är viktigt att vara ärlig mot sig själv och inse när det inte längre finns någon möjlighet att vända verksamheten till det bättre. Om man väljer att vänta för länge kan det leda till ännu större skulder och problem för både företaget och dess ägare.

Vad händer vid en konkurs?

Vid en konkursansökan går processen vidare till tingsrätten. Vid utfallet av konkursen används samtliga tillgångar som företaget har kvar för att betala skulderna till dess borgenärer. Detta innebär att man som företagare kan förlora allt man har investerat i verksamheten, och även personligt ansvar kan åläggas.

24 Apr 2023

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.