Hjälp av en offentlig försvarare

En offentlig försvarare finns till hjälp för den som blivit misstänkt eller anklagad för ett brott av något slag. Ett viktigt stöd under hela processen.

Den som ser amerikanska tv-serier inom området deckare kan vara familjär med uttrycket: oskyldig tills annat bevisats. Men även om man är skyldig till ett brott så är det viktigt att man får all hjälp som finns för att den rättsliga processen ska fungera på rätt sätt. Det är även av största vikt att den motsatta parten, som kan vara ett offer i saken, får hjälp och stöd.

Samhället har därför en funktion som kallas för en offentlig försvarare. En yrkesperson som kan allt gällande hur lagen fungerar, hur en rättegång ska utföras och allt annat som en misstänkt förövare kan tänkas behöva hjälp inom. Allt för att den misstänkta på alla sätt ska kunna få en rättvis dom.

Offentlig försvarare som yrke

Den som arbetar som offentlig försvarare blir tilldelad sina klienter av rätten. Det innebär att man kan få alla möjliga klienter vid sin sida, och även ett flertal olika slags mål. Den enda begränsningen är att man enbart arbetar med försvar av en klient, även om det kan hända att en rättegång har flera misstänkta. Då kan det bli aktuellt med fler än en offentlig försvarare.

Som misstänkt för ett brott är det tryggt att veta att man kommer att få en yrkesperson på sin sida som gör allt för att reda ut vad som skett. Och någon som även försöker mildra en eventuell dom.

29 Dec 2022

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.