Är du missnöjd med din badrumsrenovering?

Vi renoverar mer frekvent idag än vad vi gjorde förr. Ett faktum som kan förklaras av att vi av hävd har en starkare ekonomi, att materialkostnader sjunkit samt att kostnaden för hantverkare blivit lägre. Det senare är förmodligen den stora förklaringen och här kan vi nämna införandet av Rot-avdraget som det tydligaste startskottet.

Rot-avdraget innebär idag att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden som den hantverkare du anlitar fakturerar dig - detta med ett tak på 50.000 kronor per år och person. Tidigare var detta ännu mer generöst och du kunde dra av halva beloppet, men nu är det alltså 30% som gäller.

Rot-avdraget har gjort skillnad i folks liv och gett en möjlighet för vanliga privatpersoner att förverkliga sina drömmar. Dessutom har det nästan helt tagit bort de svarta jobb som tidigare utfördes med en stor frekvens. Emellertid så är allt inte frid och fröjd. Även Rot-avdraget har visat sig ha vissa fläckar och den största - och mest svårtvättade - handlar om fuskjobb. Tyvärr kan man se att antalet tvister mellan privatpersoner och hantverkare har ökat i antal.

Reklamera din badrumsrenovering i Stockholm

I just de här fallen så stämmer även devisen om att kunden alltid har rätt - fuskjobb sker och en badrumsrenovering kan, som en följd av detta, förvandlas till en ren mardröm. Att man som kund har rätt är dock inte lika med att man får rätt till ersättning. Det är nämligen här problemen brukar börja på riktigt.

För, det är inte ovanligt att se att företag ställer sig ovilliga att åtgärda eller ersätta de fel och brister som en misslyckad badrumsrenovering innehar. I många fall så väljer man det motsatta och hävdar sin oskuld. Det gör det hela svårare. Man vet att man har rätt - men man får ändå ingen hjälp och får ställa in sig på en lång process.

Kontakta en jurist så snart som möjligt

Vårt råd i detta? Se till att ta juridisk hjälp så snart som möjligt. Kontakta en bostadsjurist eller en specialist på processer mot hantverkare i Stockholm. Dels så ger det dig en större chans att vinna en tvist som eventuellt når domstol och dels så ger det dig en tyngd som kan göra att företaget väljer att ersätta dig.

En viktig sak är följande: låt bli att åtgärda problem som inte är akuta. Fotografera och dokumentera, låt en besiktningsman göra en slutbesiktning och bygg upp ett mål som gör att du enklare kan vinna. Det första steget är att du kontaktar företaget som genomfört din badrumsrenovering. Berätta om felen och ställ krav.

ARN startar en utredning av ditt ärende

Steg nummer två är att kontakta ARN och låta denna instans genomföra en grundlig utredning. Beslutar de - med en slutbesiktning som grund - att du har rätt till ersättning så brukar företaget ge med sig. Att riskera en anmärkning och en svartlistning hos ARN är inget man normalt vill riskera.

Var dock beredd på att det kan ta tid innan utredningen är över - och var även medveten om att det inte handlar om något tvingande: företaget kan vägra att betala dig även om ARN beslutar i frågan. Allmänna Reklamationsnämndens beslut är en rekommendation. Om detta inträffar så får du ta tvisten vidare till nästa nivå och instans.

11 Feb 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.