Arbetstillstånd snabbt med certifierad juristbyrå

Arbetstillstånd är viktigt för dig som vill flytta till Sverige och leva ett nytt liv här. Men Migrationsverkets handläggningstider kan vara plågsamt långa.

Att anlita en certifierad juristbyrå kan snabba på Migrationsverkets handläggningstider för arbetstillstånd. Och inte med lite tid heller. Skillnaden i handläggningstid kan vara så mycket som ett helt år. I alla fall är detta hur en certifierad juristbyrå själva beskriver situationen kring ansökan om arbetstillstånd.

Och de borde ju veta. Många stora juristfirmor arbetar med hundratals ärenden som rör arbetstillstånd per år, och de har säkert sett mönstren i hur Migrationsverket arbetar. Ett ärende som inkommer från en certifierad juristbyrå har redan genomgått viss kvalitetsgranskning, och kommer alltså kunna handläggas snabbare.

Arbetstillstånd nyckeln till samhörighet

Många människor som kommit till Sverige för att bosätta sig vet inte själva hur de ska gå till väga för att skaffa arbetstillstånd. Då kan hjälpen från en bra och insatt advokat vara ovärderlig. Kanske är det till och med det som gör att du kan stanna i landet eller inte? I dagens skakiga omvärld är inget som har med rörlighet och migration att göra någon självklarhet.

Och självklart vill du som flyttat hit komma i arbete så snabbt det går. Många människor upplever just arbetslivet som det som var nyckeln för att få ett lyckat liv i det nya landet. Till exempel tycker många svenskar som flyttat till Spanien för att pensionera sig (och alltså inte arbeta alls) att de hamnat i isolering gentemot den spanska lokalbefolkningen.

26 Jul 2022

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.