Det är brottsligt att utöva våld i familjen

Många utredningar och statistik slår numera fast att antalet vårdnadstvister ökar i domstolarna i Sverige. Både tidningen Dagens juridik och Advokaten har skrivit om det ökade antalet vårdnadstvister. Båda tidningarna slår också fast att både föräldrar och barn är förlorare när det förkommer vårdnadstvister på grund av samarbetssvårigheter. Barnen mår dåligt, föräldrarna mår dåligt och flera advokater menar att domstolarna egentligen inte är rätt instans för föräldrar som inte kan komma överens om frågor som rör det gemensamma barnet.

Annat är det om det är så att till exempel den ena föräldern utövar våld mot barnet och barnets förälder. Anna Wahlström är advokat och menar att i vissa fall är det enda lösningen att inleda en en vårdnadstvist i domstolen. Och att det handlar om att den ena partnern är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder vid våld i relationen. Samtidigt bör vårdnadstvister undvikas om det bara går:

– En lärdom av att ha arbetat med vårdnadstvister i flera år är att jag själv aldrig skulle gå in i en vårdnadstvist gällande samarbetssvårigheter. Aldrig. Både för min egen och mitt barns skull. Om man samarbetar får man ut mycket mer av sitt föräldraskap och får en bättre och mer flexibel tillgång till sitt barn. Vårdnadstvister har alltid förlorare, säger Anna Wahlström till tidningen Advokaten.

Antalet barn som drabbas av ohälsa ökar

Att antalet barn och ungdomar som drabbas av ohälsa blev en stor nyhet under förra året. Det presenterades inga direkta orsaker till den ökade ohälsan, men en självklar del i detta är ju om det förekomma våld i hemmet. Våld i en relation är för samtliga parter mycket farlig. De som utsätts för våldet mår mycket dåligt. När barn är inblandade i det våldet finns flera risker; att barnet utsätts för våldet, men även att barnet utvecklar mönster av våldsamt beteende både mot andra och mot din framtida partner och barn.

Våld föder våld. Våld har dessutom en oerhört stor risk att eskalera och slutar med död. Sverige står ut i detta sammanhang och saknar både riskbedömningar hos polis och socialtjänst när det kommer till våld i ett hem. Varje år dör flera 100 kvinnor till följd av en partner som i åratal har utsatt henne för våld. De barn som har vuxit upp i ett våldsamt hem, mår självklart mycket dåligt. Det gör det inte enklare att det alltid är upp till den kvinnan att skydda sitt barn och begära att få ensam vårdnad om barnet, boendet för barnet och umgänge i sällskap av tredje part. Det är rent omöjligt för en kvinna att åstadkomma detta på egen hand. Hon behöver en stjärnadvokat som kan kämpa för henne och barnet. Här kan du läsa vidare om hur man ska gå till väga för att lyckas skydda sig själv och barnet och inleda en vårdnadstvist.

23 Oct 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.