Det händer med barn om ena föräldern sitter i fängelse

Att ena föräldern är kriminell hör till undantagen, men det händer. Hur är det att vara kriminell och sitta i fängelse och ha barn? Mycket små barn, har inga uppfattningar om vad som är bra, dåligt, kriminellt eller skadligt. Därför har många föräldrar umgänge med sina barn, oavsett om det är bra för barnen eller inte. Om ingen tar till vara barnets intresse, kan barn i åratal umgås med en förälder som sitter i fängelse. Som utomstående kan man undra hur bra det är för ett barn att växa upp med att den ena föräldern sitter i fängelser, och till med bo med den förälder som sitter i fängelse. Är det inte som att kratta manegen för att barnet också blir kriminell? Ett barn tar efter sina föräldrar, så gör alla barn. Om barn vänjer sig vid att det är normalt att begå kriminella handlingar, kommer inte barnet att bli kriminellt?

Endast i undantagsfall förlorar en kriminell vårdnaden om barn

Det är endast i undantagsfall som någon som sitter inne i fängelse skulle förlora vårdnaden om sitt barn. Det har till och med hänt att pappor som har mördat barnens mammor, har vårdnaden och umgänge med sitt barn medan de sitter inne i fängelset. Även när pappan har mördat mamman får de alltså bestämma var barnet ska bo, gå i skola och hur umgängesrätten ser ut. För den som är utomstående verkar det direkt olämpligt i dessa extrema fall. Man kan undra var barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention, som säger att alla barn har rätt att växa upp utan övergrepp, misshandel och som har omfattande rättigheter, finns någonstans?  Finns det i Sverige? Har barnen umgängesrätt till sina föräldrar, eller är det precis tvärtom? Att det är föräldrarna som har umgängesrätt till sina barn, och att de inte har något att säga till om den saken?

Barn ska tillfrågas om allt som rör barnet självt

Enligt lagen ska barn själva tillfrågas om allt som rör barnet självt. Beroende på hur pass moget barnet är, oberoende ålder, ska barn alltid tillfrågas om hur, var, när då det kommer till barnens vårdnad, boende och umgänge. Ska barns rättigheter tas till vara krävs det att den andra vårdnadshavaren, tar strid för sitt barn och att den vårdnadshavaren har en mycket duktig advokat som kan företräda vårdnadshavaren och barnet i en rättsprocess som kanske måste till för att skydda barn. Vi anser att det är barn som har rättigheter, inte föräldrarna. Det är barnen som har rätt till sina föräldrar, inte tvärtom. Barn är ju inga ägodelar och barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor ihop med. Framför allt har barn alltid rätt att få veta om allt som rör barnet självt. Läs mer om det på: umgängesrätt.com.

barn ensamt med förälder

25 Aug 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.