Detektivarbetet vid digitala brott på nätet

Vid digitala angrepp på en verksamhet kan IT-forensik vara nyckeln till att finna de spår som leder till gärningsmannen. Men tekniken används också för att återskapa förlorade filer.

När det skett ett mord är det kriminalteknikern som är bland de första på plats. Kriminalteknikern ska analysera brottsplatsen och alla fysiska ledtrådar som lämnats. Till exempel blod, fingeravtryck och DNA-spår. Det är dock inte enbart vid mord och våldsbrott som man använder sig av kriminaltekniker. Även inom IT och data används detta, men då kallas kriminalteknikern för IT-forensiker istället. IT-forensikerns uppdrag är att säkra spår och bevis vid ett digitalt angrepp. Vid hackerattacker eller dataintrång lämnas det alltid någon form av digitala fotspår. Det är IT-forensikerns uppgift att spåra dessa för att i förlängningen även kunna gripa en gärningsperson. Ett riktigt detektivarbete, som kräver en omfattande kompetens inom data och IT samt mobiltelefoni, GPS och andra digitala verktyg.

Används av myndigheter och privat sektor

IT-forensik används i synnerhet av myndigheter av olika slag. Inte minst av till exempel Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, som kanske sitter på extra känslig information jämfört med andra myndigheter. Det innebär dock inte att myndigheter har ensamrätt på att anlita IT-forensiker. Tvärtom får teknikerna uppdrag också i andra sektorer än den offentliga. Även privata aktörer och företag tenderar att hyra in IT-forensiker vid exempelvis utredningar och undersökningar. Inte helt sällan anlitas dem även för att återskapa filer, mappar och digital information som av olyckshändelser eller som resultat av ett brott har raderats.

22 Apr 2021

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.