Dolda fel i hus - en vanlig tvist

En bra bostadsaffär är till gagn för både köpare och säljare. Säljaren får det pris - förmodligen mer - han begärt och köparen får i sin tur den bostad han drömt om. Det handlar inte sällan om att en familj exempelvis köper ett hus och där säljaren behöver ett mindre utrymme - en vinst även där; familjen får större yta och säljaren i fråga frigör tillräckligt med kapital för att köpa en mindre bostadsrätt. Oavsett anledning: de flesta bostadsaffärer sker på ett korrekt sätt och med två parter som är nöjda med affären i fråga.

Tyvärr så finns även motsatsen och det är också något som kan skapa stora konflikter. Det vi ska titta närmare på här handlar om en av den vanligaste tvisterna mellan säljare och köpare av bostäder: dolda fel. Särskilt vanligt är konflikter gällande dolda fel i hus.

Av förklarliga skäl, skulle vi vilja säga. Ett hus sköter man på egen hand och då det dessutom handlar om större ytor samt mer riskområden - tak och grund - så blir det naturligt. Bor man i en bostadsrätt så handlar det om att sköta det som finns i lägenheten - tak, grund och fasad ansvarar BRF:en för. Även om konflikter om dolda fel även kan komma i samband med en lägenhetsaffär så är det vanligare gällande hus- och villor och därför fokuserar vi på dessa i den här texten.

Vad är dolda fel i hus?

Frågan låter kanske lätt att svara på, men faktum är att det handlar om väldig snårig terräng att ta sig igenom. Inte minst rent juridiskt. För att ett fel ska kunna räknas som dolt så ska det inte ha kunnat upptäckas vid en besiktning och det ska heller inte kunna vara förväntat sett till husets ålder (om ett hus är 50 år gammalt och där taket aldrig blivit bytt så kan man nog räkna med att taket i fråga är ganska slitet - där är det inte tal om ett dolt fel). Det finns några kriterier för vad som kan komma att räknas som dolda fel i hus:

    • Felet ska inte ha känts till av säljare eller kunna upptäckas av köparen.
    • Felet ska inte kunna vara förväntat.
    • Felet ska inte kunnat gå att upptäckas vid en besiktning utförd av en besiktningsman.

Den senare punkten är i många fall lösningen på problemet. Som köpare så måste man låta en besiktningsman gå igenom huset innan man skriver under kontraktet. Det handlar dels om att slippa köpa grisen i säcken - en besiktningsman skriver ned alla saker som han anser bör tas i beaktning - och dels så är det en trygghet i en framtida, eventuell, tvist. Finns det dokument från en besiktningsman så har man, helt enkelt, större möjligheter att vinna en tvist och detta genom att kunna hävda dolda fel.

Komplettera besiktningen med andra undersökningar

Men, inte ens dokument från en besiktningsman innebär att du som köpare har rätt. Dolda fel handlar mycket om godtycklighet. Även om det finns vissa kriterier att luta sig mot så finns det också väldigt mycket luft dem emellan. Ett bra sätt att undvika en konflikt gällande dolda fel i hus i därför att komplettera besiktningsmannen ytterligare. Att anlita en vvs-firma för en rörinspektion, att göra en snabb radonmätning eller låta en elektriker se över elsystemet ger mer trygghet.

En annan sak - om det skulle upptäckas fel och där säljaren inte vill möta kraven gällande ersättning - är att man alltid bör ta hjälp rent juridiskt. Som vi sa, det handlar om en väldigt snårig terräng med många om- och men inblandat. Det är lätt att bli bortdribblad och därför så är det definitivt ett värde i att ta juridisk hjälp om det hela utvecklas till en rättslig tvist.

På denna sajt kan du läsa mer om dolda fel och hur du kan få hjälp: https://www.doldafelhus.se.

31 Jan 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.