En kontrollansvarig ska förhindra byggfusk

Tyvärr förekommer det en hel del fusk på byggen i Stockholm. Även om de flesta byggföretag i Stockholm är professionella, noggranna och seriösa går det aldrig att hålla koll på alla underleverantörer och småföretag som kommer in och gör små arbeten, ibland bara under några dagar.

Den kontrollansvarige spelar en stor roll

Säkerhetssystemet ID06 är ett led i kampen mot det utbredda fusket på byggen i Stockholm, men det viktigaste och även svåraste arbetet utföras av alla de som arbetar som kontrollansvariga på byggen i Stockholm. Som kontrollansvarig i Stockholm är man ofta ansvarig för flera projekt samtidigt, vilket kan göra det svårt och ibland förvirrande att hålla koll på vad som pågår. Förutom ansvarskänsla och sinne för koordinering är det således också viktigt att som kontrollansvarig ta på sig mer ansvar än vad man klarar av.

När krävs kontrollansvarig?

Alla byggprojekt som kräver bygglov ska ha en kontrollansvarig, som ska hjälpa byggherren att se till att det arbete som utförs på bygget följer de lagar och bestämmelser som gäller för byggen i Sverige. Det är inte alltid ett lätt arbete, för det gäller lagar inom både miljö, byggnadssäkerhet, arbetsrätt och många andra områden. Det försvåras också av att alla som jobbar på byggen i Stockholm inte alltid har rent mjöl i påsen. En del kanske inte har utbildning, saknar arbetstillstånd eller på annat sätt är obehöriga för arbete. De utnyttjas av skrupellösa arbetsgivare men är kanske samtidigt rädda att mista den enda inkomst de har och också har möjlighet att få.

Ibland uppstår komplicerade situationer

Det finns alltså många parametrar att förhålla sig till som kontrollansvarig i Stockholm. Huvuduppdraget består i att se till att arbetet sker enligt den byggplan som upprättas inför arbetet, och från vilken alla avvikelser som upptäcks ska rapporteras till byggherren och till byggnadsnämnden.

Men som kontrollansvarig ser man även mycket annat, och det gäller att vara självständig och ha en tydlig moralisk linje för vad som får och inte får förekomma på ett bygge, något som kan vara svår tom man både har en önskan om att komma tillrätta med missförhållanden inom byggbranschen och en önskan om fair play, samtidigt som man kanske har empati för de som drabbas och inte vill beröva dem möjlighet till arbete.

Stora krav på personlig lämplighet

Därför är de företag som utfärdar certifikat för kontrollansvariga så noga med att den som söker uppvisar personlig lämplighet för uppgiften, något som man kommer fram till i intervjuer. Detta är en viktig del av bedömningen, vid sidan av kraven på teknisk utbildning och erfarenhet av och kunskap om byggbranschen. Själva syftet med att ha kontrollansvariga på byggen är ju att se till att de förhindrar fusk och slarv och att de hus som byggs uppfyller de krav som finns i plan- och bygglagen. Detta ställer så klart höga krav på moral och etik hos den som kontrollerar.

Ett roligt och spännande yrke för den som är lämplig

Som kontrollansvarig har man ett stort ansvar för att ett bygge sker enligt byggplanen, större än vad en del tror. För den som missköter sitt uppdrag kan det bli dyra böter och skadestånd. I ett uppmärksammat fall i Stockholm dömdes en kontrollansvarig att betala byggherren en miljon kronor i skadestånd på grund av att han brustit vid kontrollen av ett bygge som sedan inte godkänts och fått slutbevis från kommunen.

Att bli kontrollansvarig ska därför inte ses som ett enkelt sätt att tjäna mer pengar efter ett långt liv i byggbranschen. Det ansvar som utkrävs av en kontrollansvarig är reellt och ingenting som man bör ta lätt på. För den som har ansvarskänsla och tillräckliga kunskaper för att klara jobbet väntar dock ett spännande, ansvarsfullt och ofta roligt arbete som både hjälper människor och samtidigt förhindrar att det fuskas inom ett så viktigt område som vår hemmiljö.

Läs mer på https://www.kontrollansvarigstockholm.net.

5 Jan 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.