Fel på huset du nyligen byggt?

Det finns tyvärr många exempel på där privatpersoner hamnar i konflikt med entreprenören då ett hus nyligen byggts. Det kan handla om allt från att taket läcker (vanligt vid så kallade modulhus), till att plattan är skev och att det finns andra saker som rör det mer interiöra.

Oavsett vilket - konflikter är relativt vanliga och de har också en gemensam nämnare i att de tyvärr är svårlösta. man får räkna med att det tar tid och i och med att man A) ligger ute med pengar och B) vill bo i huset och så snabbt som möjligt rätta till felen så kommer det att kosta rent ekonomiskt.

Vi ska inte säga att vissa entreprenörer satt detta i system; men det är inte ovanligt att se att en konflikt drar ut så mycket på tiden att kunden ger upp, betala för en annan firma och saken faller i glömska. Man har, som entreprenör, tiden på sin sida och då man heller inte lider lika mycket ekonomisk så blir det definitivt en jobbigare resa för privatpersonen.

Hur ska man då tänka; finns det något som man kan gör för att undvika att hamna i en rättslig tvist mot en entreprenör?

Naturligtvis så är det mesta förebyggande åtgärder som handlar om att om du ska bygga ett nytt hus i Stockholm så måste du vara påläst. Dels gällande vilket typ av hus du vill ha. Ska du köpa ett modulhus så finns det ungefär tretton stycken på ett dussin; det finns massor av leverantörer och alla dessa har extremt många modeller. Läs på!

Se över hur andra kunder upplevt servicen, försök forska kring kvalitet - både på hus och på själva byggandet. I och med att man reser ett modulhus på väldigt kort tid så kan brister förekomma och det är alltså viktigt att välja utifrån andra kriterier än enbart plånboken.

Ta hjälp av en arkitekt i Stockholm

Skulle du välja att bygga ett hus i lösvirke så kommer det att ta längre tid - men det kommer, förhoppningsvis, inte att ske lika många misstag. Vi skulle här vilja slå ett slag för planeringen av byggnaden och rekommendera att du anlitar en arkitekt i Stockholm för detta.

En arkitekt minimerar risken för framtida skador och problem i och med att en sådan tar hänsyn till hur området ser ut, väger in klimatet och anpassar både material och placering utifrån dessa fakta.

Det behöver inte kosta så mycket att anlita en arkitekt heller; allt beror på vilken arkitekt du anlitar. Väljer du en sådan från en av de större byråerna så kan definitivt priset stiga - men väljer du en arkitekt med mindre erfarenhet så kan det hela bli väldigt billigt. Exempelvis en arkitekt - kanske en nyutexaminerad - som vill bygga upp en portfolio är ett bra tips som kan ge ett väldigt förmånligt pris.

Dyrare - definitivt; men inte så dyrt som många vill göra gällande. Betänk även att du få ett helt unikt hus på köpet och att den arkitekt du anlitar medverkar genom hela resan och därigenom säkerställer kvalitet.

Vid konflikt - ta hjälp direkt

Om du ändå skulle hamna i en tvist med en entreprenör gällande ditt nybyggda hus så är rådet att du tar professionell hjälp så snart som möjligt. Juridisk hjälp är ett måste för att överhuvudtaget ha en chans. Men, var beredd på att det kommer att ta tid.

Ett annat viktigt förebyggande tips är att spara alla kvitton, ritningar och andra dokument. Se även till att välja en kontrollansvarig som har lång erfarenhet - den kontrollplan som denne sätter upp kommer att vara en röd tråd genom hela projektet och det är också därför det är viktigt att du väljer en KA som vet vad han gör och vad som fungerar.

20 Apr 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.