Har du blivit utsatt för bedrägeri?

Andelen anmälda bedrägerier har ökat med mer än det dubbla mellan åren 2009-2019. 2009 var antalet anmälda bedrägerier drygt 100.000, 2019 var antalet drygt 250.000. Enligt Brottsförebyggande rådet har bedrägerier över datorn ökat. Det som bara för några år sedan var vanligt; bluffakturorna har minskat med 4.900, eller med 51 procent, men i övrigt har andelen bedrägeribrott ökat stadigt under de enaste 10 åren och har alltså ökat med 140 procent under samma tidsperiod.

Större datoranvändning en orsak till ökningen

Det är den allt större användningen av dator som har spätt på ökade antalet bedrägerier, menar Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det har alltså blivit lättare att lura andra på pengar över nätet. Den vanligaste formen är den att man utlovar att sälja en vara, som en kund betalar för och sedan kommer det ingen vara alls, eller som inte motsvarar den utannonserade varan. En enda person kan luras tusentals människor, något som man ser när man studerar de fall som anmäls till polisen. En annan slags brott är ekobrott, där man begår brott mot skattebrottslagen och bokföringsbrott. Här har vi även förskingringsbrott.

Under 2018 var förhållandet mellan brotten: 

13.400 skattebrott

17.000 bokföringsbrott

1.600 förskingringsbrott

Färre antal brott som lagförs

Trots ökningen med 140 procent, har de brott minskat som har lagförts, det vill säga, så har antalet brott där den skyldiga personen har tagits fast av polisen och en domstol har dömt personen, eller personerna fått ett straff. BRÅ menar att statistiken kan vara något missvisande då det ofta kan vara samma personer som utför flera olika brott, och när den personen har dömts, så har den dömts för flera olika brott samtidigt.

Lagens strängaste straff för bedrägerier är fängelse i högst 2 år. Här brukar domstolen ta hnsyn till omständigheter kring brottet, om den som har drabbats har lidit av brottet och hur gammal den skyldiga personen är och om det är någon som har återkommit och utfört liknande brott förut, med andra ord, inte har slutat trots att personen har blivit påkommen.

Misstänkta blir försvarade av advokat

Eftersom man riskerar fängelse om man blir funnen skyldig till bedrägeribrottet, så får man en offentlig försvarare, det vill säga, staten betalar för en advokat som kommer och försvarar den vid förhör och senare i domstolsbeslut om den ska anses skyldig ellelr ej. Då är det bästa som den personen kan göra, är att alltid välja en duktig advokat som till exempel en erfaren advokat från någon advokatbyrå i Stockholm. Läs mer om det på: https://www.bedrägeri.nu.

8 May 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.