Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

I skuggan av det massiva Metoo-uppropet så träder allt fler kvinnor fram och berättar om sina egna erfarenheter kring sexuella trakasserier, kränkningar och - i många fall - renodlade våldtäkter. Det finns många gemensamma nämnare i detta och allt tyder på att den största handlar om makt. De som menat på att våldtäkter enbart sker av kulturella skäl, i hemmet eller utomhus i mörkret bör alltså tänka om.

I de flesta fall så handlar det om män i maktpositioner som utnyttjar sin ställning - både som lockbete och som ett sätt att få tystnad kring händelsen i fråga. Man har makten och man använder den. Om det sedan handlar om producenter, journalister, skådespelare, lärare, politiker eller om tv-personligheter är i sammanhanget irrelevant: det viktiga är att makten dessa personer tillskansat sig används på ett lagvidrigt sätt. Metoo har visat att den synliga lilla snöhögen tillhör ett gigantiskt, dolt isberg och detta isberg är något som måste krossas.

Många ställer sig frågan om varför alla dessa kvinnor träder fram först nu. Om man blivit utsatt för en våldtäkt för flertalet år sedan - varför har man inte anmält den och varför väljer man inte att göra det nu? Först och främst så ska vi säga att det hela inte är så enkelt som många verkar göra gällande. En våldtäkt är bland det värsta man kan råka ut för. Det handlar om en kränkning av det allra heligaste och de sker lika mycket sexuellt som känslomässigt.

Såren på insidan som en våldtäkt för med sig tar tid att läka - om de överhuvudtaget gör det. Handlar det sedan om en våldtäkt utförd av en högt uppsatt man - en respekterad och välkänd sådan - ja, då blir det ännu svårare. Ord står mot ord, den enes röst väger tyngre och låter högre - tjejen lämnas åt sitt eget öde. “Inte kan väl han…”. Jo, det kan han.

Rättslig hjälp och känslomässigt stöd vid en våldtäkt

En av anledningarna till att en våldtäkt aldrig anmäls handlar just om att ord ofta står mot ord. Även om fysiska skador skulle finnas - och vara dokumenterade - så är det svårt att leda en våldtäkt i bevis. I många fall så läggs anmälan ner redan vid förundersökningen och det gör att många offer ger upp. Skulle sedan en våldtäktsanmälan ta sig hela vägen till domstol - ja, då kommer offret att peppras med förnedrande frågor som handlar om huruvida tjejen i fråga bar utmanande kläder, om hon i själva verket inte var med på det och om hon kanske håller på med någon typ av personlig vendetta. Dessutom så handlar det ofta om en segdragen process.

Det är inte så konstigt att anmälningarna uteblir, men vi ska även säga att det finns hjälp. Vi skulle säga att den avgörande hjälpen ligger i att anlita rätt typ av advokat. Dels så får man den nödvändiga hjälpen mot pressande - förnedrande - frågor, dels får man hjälp genom polisförhör, genom hela förundersökningen och slutligen vid rättegången.

Under tiden så kan man som offer även få psykologiskt hjälp - sanktionerad av advokatbyrån och man får, framförallt, en axel att gråta mot och ett stöd genom hela processen. Oavsett hur lång den blir.

Du är inte ensam

Man står inte ensam om man anlitar rätt sorts advokat och det är just känslan av att vara ensam som många offer upplever som allra värst. Metoo har visat att det finns många offer därute och att man definitivt inte är ensam. Låt oss hoppas att fler anmäler de övergrepp de utsatts för och att de använder sig av en advokat som tar frågan på allvar.

5 Dec 2017

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.