Har du ett mål i familjerätten i Göteborg?

Är det så att du råkar befinna dig mitt i en konflikt som gäller vårdnaden, boendet eller umgänget om ditt barn och har en pågående konflikt som gått hela vägen till familjerätt i Göteborg? Ska du kunna vinna det målet, är det mycket viktigt att anlita en mycket duktig och skicklig advokat i Göteborg. En duktig eller dålig advokat i ett mål som handlar om barns boende vårdnad och umgänge kan innebära skillnaden mellan framgång eller misslyckande. Så viktig är rätt advokat.

Trots allt är det allra viktigaste att ditt barn mår bra och har det bra, eller hur? Även om man kanske gärna vill kunna se sitt barn växa upp, så är barnets väl och ve det viktigaste eller hur? Om man då träter om ett barn, kan barnet skadas väldigt mycket, och vad är det då för idé med att se sitt barn växa upp, om det far illa av vårdnadstvisten? Men är det så att ditt barn blir utsatt för våld, övergrepp och far illa psykiskt eller fysiskt av att leva och vistas med den andra föräldern, ja då måste du ta fighten för ditt barn, och rädda barnet.

Då behöver du en mycket duktig advokat

Är det så att ditt barn far allvarligt illa tillsammans med den andra föräldern, om barnet blir utsatt för psykiska och fysiska övergrepp, då måste du som förälder ta fighten om ditt barn och se till så att ditt barn får växa upp utan övergrepp. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter att alla barn har rätten att få växa upp utan övergrepp, utan våld och utan missgrepp. Om ditt barn blir utsatt för övergrepp av den andra föräldern, bör du polisanmäla föräldern. Du bör dokumentera alla märken och bevis på att barnet blir utsatt för övergrepp. Gå till läkare om det finns synliga bevis på övergreppen; blåmärken, skador och missförhållanden som barnet upplever. Man kan även få hjälp och stöd av en kvinnorjour som det är så att man själv är utsatt av barnets andra förälder, för våld och missgrepp. Och du bör hitta en riktigt duktig advokat som kan arbeta för ditt barn och se till så att barnet kan skyddas från den andra föräldern.

Du kan inte anklaga någon utan bevis

Är det så att du vet eller misstänker att den andra föräldern utsätter ditt barn för våld eller andra övergrepp, måste du som den andra föräldern, samla på bevis. Utan bevis för dina påståenden, kan du ingenting göra. Det är du som förälder som måste samla de bevisen. Det gör varken polis, barnpsykolog eller socialtjänst. Det måste du själv göra. Utan bevis kan du inte anklaga någon för något brott, över huvudtaget. Tyvärr. Och sedan måste du anlita en duktig advokat som kan ge dig råd om vad du bör göra och som är villig att kämpa tillsammans med dig om vårdnaden, boendet och umgänget för ditt barn.

13 Nov 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.