Hitta en advokat med rätt kompetens

Om man inte har tips, vänner eller kontakter så kan det vara svårt att hitta rätt juridisk kompetens för det ärende man behöver hjälp med. Sanningen är att det finns en rad olika områden att nischa sig inom som jurist, och vilken kompetens juristen har kommer påverka dennes möjligheter att hjälpa dig med just ditt område. Anlitar du en brottmålsadvokat när du har problem med huset, kommer du inte att få lika god hjälp som om du anlitar en fastighetsjurist, till exempel. 

Första steget bör alltså rimligen vara att fastställa vilken kompetens man behöver. Det finns idag inte bara jurister, utan hela byråer, som är nischade mot särskilda områden. Det kan till exempel finnas byråer som är specialiserade enbart på familjerätt, fastighetsrätt eller brottmål. Firmor med sådana tydliga nischer kanske återfinns mest i Sveriges större städer, så som Uppsala, Stockholm och Göteborg exempelvis. 

Likväl kan det vara värt att åka en bit för att finna dem och för att samarbeta med dem. Bor du i Uppsala kan det vara värt besväret att träffa en advokat i Stockholm, till exempel. Skillnaden mellan advokat med specialistkompetens i området och en advokat med allmän kompetens kan i praktiken innebära stora förluster, i värsta fall. 

Man kan vända sig till Advokatsamfundet för att se vilka advokater som faktiskt innehar titeln. Ringer man dit får man dock vara beredd på att inte få några personliga rekommendationer, eftersom det helt enkelt inte är tillåtet för samfundet att lämna ut sådana. Däremot kan de hänvisa till en byrå och den verksamhetsbeskrivning som de har registrerat hos samfundet. Samtidigt finns här en uppenbar risk – ingen vidare kontroll över verksamhetsbeskrivningarna görs, och en advokat kan nästan skriva vad som helst här, i teorin. 

Rimligen får man anta att det flesta är ärliga med vad deras specialområden är. En byrå som inte är specialister inom familjerätt bör inte heller utge sig för att vara det. Samtidigt kan man ändå behöva kolla närmare på byråns advokater för att se vilka meriter de faktiskt har. En del jurister har efterfrågat regelrätt dokumentation för specialistkunskaper, eftersom det faktiskt kan göra stor skillnad för konsumenten i fråga. Förutom intresse och kunskap i det aktuella området, får de gärna också ha lång erfarenhet av rättsfall där frågorna behandlats. 

Med det här i åtanke kan det vara värt att åka till Uppsala från Stockholm, eller från Stockholm till Uppsala, för att hitta rätt advokat att samarbeta med. Det är helt enkelt något som kan göra stor skillnad, och geografiskt avstånd och eventuellt högre priser bör kanske inte stå i vägen. Åtminstone inte om det är ett avgörande fall, vars dom kommer att medföra konsekvenser under många år – eller kanske till och med livet ut. Än mer viktigt är det om fallet är mycket komplicerat, då specialistkompetens troligen är ännu viktigare. Att åtminstone försöka hitta någon med specialistkompetens inom det område man behöver det inom, tar varken särskilt mycket tid eller energi – men kan göra stora skillnader i slutändan. 

16 Nov 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.