Hur går det till med häktning vid misstanke om brott?

Den som är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse kan bli gripen av polis. Huruvida det faktiskt leder till häktning finns det en del faktorer som påverkar. Innan det går så långt finns det en del moment som ska ske på vägen. Den som är misstänkt för brott har under den här tiden rätt till offentligt försvar i många fall.

I det inledande skedet

Den som är misstänkt för brott kan gripas. Det gäller dock att brottet kan ge fängelse för att polisen faktiska ska ha laga rätt att utföra gripandet. När gripandet väl har skett samråder polisen med en åklagare och kan begära personen anhållen.

För att anhålla den som är misstänkt för brott gäller det att det finns starka skäl att tro att den som är misstänkt faktiskt utfört brottet. Ytterligare en anledning till att en misstänkt anhålls kan vara att det finns skäl att tro att personen kan avvika eller försvåra utredningen. ”Försvåra utredningen” kan till exempel handla om att den som är misstänkt för brottet kan förstöra bevismaterial.

En framställan görs

När ett beslut om att anhålla den misstänkte har tagits är det upp till åklagaren att skicka in en häktningsframställan till domstolen. Det här betyder att åklagaren vill att personen som för närvarande är anhållen också ska häktas. En häktningsframställan får inte skickas in för sent, utan måste göras samma dygn eller dygnet efter. Det händer dock att en åklagare kan vänta i upp till tre dygn innan framställan lämnas in.

Domstolen förhandlar

När berörd domstol mottagit en häktningsframställan ska en förhandling, så kallad häktesförhandling, ske samma dygn eller dagen efter. Domstolen fattar då ett beslut om den som är misstänkt för brottet ska sättas i häkte eller om han eller hon ska släppas på fri fot.

Häktningen

Om domstolen beslutar om häktning ska den misstänkte tas i förvar och häktas. Det här måste ske senast fyra dagar efter att han eller hon anhölls. Den som är misstänkt för brott har fram tills det här skedet, i de flesta fall, haft rätt att få en offentlig försvarare som tillgodoser hans eller hennes intressen under processen.

En person som är häktad ska befinna sig där tills dess att domstolen har gett en dom gällande det brott som personen är misstänkt för. I samma veva beslutas det om personen ska sättas på fri fot eller stanna kvar i häktet.

När en person häktas har polisen inte längre ansvar för honom eller henne. Polisen ansvarar för den misstänkte medan denne är anhållen, men när det blir tal om häkte övertar Kriminalvården ansvaret.

Om du vill ha mer information kring val av advokat om du eller någon i din närhet är misstänkt för ett brott, läs här.

 

7 Sep 2017

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.