I rätten krävs god presentationsteknik

Att vara advokat är många saker. Dels är man en kunnig och påläst person, som har gått fem år på juristlinjen och lärt sig teorin bakom lagen och alla dess aspekter och klurigheter. Men man har också rest sig från skolbänken och sett hur lagarna tillämpas i verkligheten ute i domstolarna. För att bli advokat måste man ju ha minst tre års praktisk juridisk verksamhet, till exempel på en juristbyrå. Slutligen tar man även en advokatexamen samt blir bedömd utifrån personlig lämplighet.

Det råder alltså inget tvivel på att en advokat är en kompetent person med både den kunskap och erfarenhet som behövs för att företräda någon annan i rätten. Men hur väl man lyckas där har inte bara att göra med hur mycket man kan och vet, det har minst lika mycket att göra med på vilket sätt man lägger fram argument, fakta och teorier det vill säga vilken presentationsteknik man har.

Gå en kurs i presentationsteknik

För att lyckas bra som advokat måste man träna upp sin presentationsteknik. Detta kan man göra genom att studera andra framgångsrika advokater och lägga märke till hur de talar; hur de låter på rösten, när de talar lugnt och när det talar passionerat, i vilken ordning de säger saker och hur de interagerar med sin publik, domare, nämndemän och andra åhörare.

Det kan också vara bra att gå en kurs i presentationsteknik. Kurser i presentationsteknik hålls på många håll och de är oftast ett par dagar eller någon vecka långa. Syftet med en kurs i presentationsteknik är att man ska få de verktyg som behövs för att bli en bättre talare. På kursen får man möjligheten att öva på att tala inför publik och kursledarna filmar även deltagarna så att de får chansen att se sig själva utifrån, något som kan vara en riktig ögonöppnare.

God presentationsteknik vinner mål

Det handlar om att göra sig av med hämningar och att våga tro på sig själv och det man säger. Som advokat måste man vara hundra procent fokuserad på det som talar för ens klient och även vara beredd att på ett trovärdigt sätt bemöta motanklagelser och fakta som strider mot den bild man vill ge av klienten. En rättegång är på sätt och vis ett skådespel och rättssalen en scen, där den med den största förmågan att fånga publiken kan vinna mycket. Med rätt presentationsteknik når man den förmågan, och det är därför advokater lägger så stor vikt vid sin presentationsteknik och hur de ska förbättra den.

2 Apr 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.