Ibland händer det brott även inom familjen

Mitt hem är min borg, kunde man läsa på en och annan tavla, på 1940- och 50-talet. Tanken med ett hem och varför just det egna hemmet skyddas särskilt av lagen är den att hemmet ska vara ens "borg", det ställe man som privatperson ska kunna dra sig tillbaka, vila sig, slappna av i och vara trygg i. Exempel när man ser hur lagen tänker kring det egna hemmet, är om någon utsätts för brott, ses det som allvarligare och kan dömas för hårdare straff om brottet har skett i det egna hemmet. Blir man överfallen, kan brotten döms mer eller mindre förmildrande om de har skett hemma eller utomhus. I ett hem ska man vara skyddad, så är tanken med det egna hemmet.

Svårare när brott sker hemma och i familjen

På alla sätt är det alltid värre om ett brott sker i hemmet. Och ännu värre är det om brottet utförs av någon i familjen. Vart ska den som blir utsatt för brottet då fly? Om ens hem ska vara platsen man kan återhämta sig på, vart ska man ta vägen om det är där man blir utsatt? Om brottet utförs av någon i familjen, hur ska man skydda sig då. Meningen med en familj är ju den att de ska skydda en mot dem som kan utsätta en för andra påfrestningar. Var ska man vända sig om inte hemmet är den plats man får vara i fred? Vem ska man få skydd av om det inte är familjen som skyddar en?

Bevisningen mycket svårare om det sker i hemmet

Blir man utsatt för brott i sitt eget hem, blir också bevisningen så mycekt svårare. Brotten sker ju väldigt sällan med vittnen närvarande. Hör man slag och dunsar, kan kanske rådiga grannar hjälpa till med att bli vittnen till det. Men att bara höra slag och dunsar kan vara otillräckligt som bevis. Det man däremot kan göra är att bygga en indiciekedja, det vill säga, om många indicier pekar på samma brott, kan man med många indicier få till en fällande dom.

Anlita advokat som är mästare på brott i hemmet

Skulle det vara så att man har blivit utsatt för något i hemmet, då är det mycket viktigt att kontakta någon som är mästare just på detta svåra ämne. Det krävs speciella kunskaper just för att kunna fälla någon som har utsatt andra för brott i hemmet eller i familjen. Den advokaten blr ha så stor erfarenhet att hon eller han kan klura ut andra sätt att bevisa de nsom troligen är skyldig. Det gäller att kunna tänka i andra banor, och ha stor kunskap om hur brottsoffer och förövare tänker och känner.

24 Aug 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.