Juridisk hjälp vid bodelning

Ska ni skilja er eller är ni ett sambopar som ska separera? I så fall kan ni behöva göra en bodelning. För att undvika konflikter och för att bodelningen ska gå rätt till bör man anlita en advokat.

En bodelning ska göras vid en skilsmässa eller då ett samboförhållande upphör. Men också om en part dör och det finns barn från tidigare äktenskap eller förhållanden med i bilden. Då reglerna vid bodelning är krångliga är det bäst att alltid anlita en advokat. Genom att ta hjälp av en advokat kan man många gånger också undvika jobbiga konflikten över hur egendom och skulder ska delas. Reglerna för hur en bodelning ska göras skiljer sig också åt vid skilsmässa jämfört med vid upplösandet av ett samboförhållande.

Viktigt att man också skriver ett tydligt och korrekt avtal över bodelningen

Det är ofta mycket känslor inblandade i en separation men också oro över hur framtiden ska bli ekonomiskt. Det händer därför att man inte kommer överens vid bodelningen och att man då måste ta hjälp av en bodelningsförrättare. Som enskild part kan det vara bra att anlita en advokat vid bodelning som för ens talan och tillvaratar ens intressen. Men det är viktigt att den advokat man anlitar är specialiserad på familjerätt och har stor erfarenhet av bodelning och arvsrätt. När advokaten sedan har förhandlat fram en bodelning måste man också upprätta ett tydligt bodelningsavtal där det står hur allt ska fördelas. Detta avtal måste sedan registreras hos Skatteverket för att bli giltigt.

30 Jan 2022

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.