Juridiska ombud - vem är vad?

Om man hamnar i en situation där man behöver hjälp rent juridiskt så kan det vara svårt att bena ut vad de olika begreppen och de olika termerna egentligen betyder - eller kort sagt: juridiska ombud - vem är vad? Vem ska jag kontakta och för vilken typ av hjälp? Vi tänkte gå igenom några vanliga begrepp inom juridiken och genom detta lysa upp lite i mörkret.

Först och främst: hamnar man i en tvist och behöver hjälp av ett juridiskt ombud så måste man också vara medveten om att det finns väldigt många juridiska inriktningar och att man således också bör leta efter en jurist som besitter kunskap - och specialiserat sig - inom det specifika område man behöver hjälp med, till exempel en brottmålsadvokat. Det man kan säga att folk i gemen ofta gör fel är att man likställer en jurist med en advokat. Det är direkt felaktigt. Man kan rent krasst säga följande: alla advokater är jurister - långt ifrån alla jurister äger rätten att kalla sig advokat.

Skillnaden mellan en advokat och en jurist

Det senare är intressant i sammanhanget. Advokat är nämligen en skyddad yrkestitel och det innebär att vem som helst inte får kalla sig för detta. För att få göra så krävs det att man är beviljad ett medlemskap i Advokatsamfundet och för att bli det så krävs det minst examen för juridiska studier på Högskola eller Universitet, tre års - minst - praktiskt juridiskt erfarenhet (exempelvis på en advokatbyrå) och att man dessutom har en godkänd advokatexamen. För att få advokatexamen så måste man godkännas av Advokatsamfundet - det sker muntligt framför censorer och examinatorer.

Kostnaden uppgår till en summa om 50.000 kronor. Det är emellertid ingenting som måste betalas av aspiranten i fråga utan den kostnaden ska tas av - enligt stadgarna för Advokatsamfundet - tas av den advokatbyrå där aspiranten arbetar.

En tuff process som innebär att om man som privatperson anlitar en advokat så har man också en enorm kunskap inom det juridiska fältet i, så att säga, sin ägo. Vi ska även tillägga att det är straffbart att kalla sig advokat utan att ha täckning för det.

Titeln jurist är inte skyddad

Jurist då? Vad gör en sådan? Att kalla sig för jurist är inte straffbart vilket innebär att du kan göra det om du nu skulle vilja det. Det är dock ovanligt att en privatperson väljer att kalla sig för detta. Det normala är att en jurist de facto utbildat sig och för att få en examen så krävs det studier om 270 poäng på någon av de högskolor - sex stycken - som erbjuder programmet. 270 poäng innebär i sin tur - enligt en normal studietakt - 4.5 år.

Det kan - som en följd av att gemene man kan kalla sig jurist - leda till problematiska situationer. Ibland också - vi bortser från allvaret - lite komiska sådana. Advokater har i Sverige nämligen inget monopol. Är en privatperson i något form av klammer med rättvisan så kan man välja bort den professionella hjälpen från en advokat. Det finns inget tvång att anlita en sådan. Det finns heller inget tvång att anlita en jurist som sitt juridiska ombud.

Det innebär konkret att man som anklagad kan välja att företräda sig själv - eller kanske låta en god vän göra det. Vi skulle emellertid inte rekommendera detta upplägg. Det är förvisso tillåtet och det är definitivt billigare - men det brukar ytterst sällan innebär en friande dom i slutändan.

5 May 2020

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.