Kan ensam vårdnad vara en bra lösning?

Det finns ett sund grundtanke i Sverige gällande vårdnaden om barnen och detta är att man alltid ser till vad som är bäst för dessa. Men, vad är egentligen den bästa lösningen – är det gemensam eller ensam vårdnad? Det bästa i de flesta fall är att man har gemensam vårdnad om sina barn och att man även vid en skilsmässa fortsätter att dela på ansvaret och allt som hör uppfostran till – mat på bordet, kärlek, omsorg, trygghet – men att detta sker på varsitt håll snarare än under samma tak.

Detta är utgångspunkten; men ibland så fungerar detta inte och där ser man att en förälder stämmer den andre och ansöker om ensam vårdnad av de gemensamma barnen. Motsätter sig den andre föräldern denna ansökan om ensam vårdnad så har man således inlett en så kallad vårdnadstvist och det är något som inte är någon lätt process att lösa.

En vårdnadstvist tar ofta lång tid att lösa, det är en stor känslomässig prövning och det slår framförallt mot dem som det hela handlar om: barnen. Att se att en förälder ansöker om ensam vårdnad och där det påbörjas en vårdnadstvist är något som kan ge stora känslomässiga sår och som kan sitta kvar genom hela livet. Därför bör man vara försiktig innan man ansöker om ensam vårdnad och man bör verkligen se att det finns goda grunder innan man lämnar in stämningsansökan gentemot den andra föräldern.

En skicklig advokat för ensam vårdnad

För; naturligtvis finns det goda grunder till varför man ska söka om ensam vårdnad också och om vi bortser från de uppenbara – narkotikamissbruk, pedofili, kriminalitet av det grövre slaget, grav psykiskt sjukdom – så kan det även finnas andar anledningar som påvisar att barnen de facto mår bättre om ensam vårdnad tillfaller den ene parten snarare än att gemensam sådan ska fortsätta.

Visar exempelvis den ene föräldern upp klara samarbetsproblem där hen exempelvis inte lämnar/hämtar barnen på överenskomna tider, där denne inte sköter sin ekonomiska del eller där det finns exempelvis risk för kidnappning – ja, då kan dessa skäl vara uppenbara tecken på att den andre ska få ensam vårdnad.

Oavsett skäl dock: en vårdnadstvist är en tuff process för samtliga inblandade och man bör som förälder vara beredd på detta. Här kan en skicklig advokat vara det bästa stöd man kan få och den enda vägen till ensam vårdnad.

15 Jul 2017

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.