Konkurrensen för jurister på arbetsmarknaden

Funderar du på att bli brottmålsadvokat? Eller kanske fastighetsjurist, eller jurist inom familjerätt? Alltid när man ska välja yrke kan det löna sig rejält att titta på hur konkurrensen på arbetsmarknaden ser ut. Sedan kan man väga det mot förväntad lön, intresse för yrket, hur studierna ser ut och en rad andra faktorer.

 

Enligt Arbetsförmedlingen råder det balans på arbetsmarknaden för jurister i Sverige idag. Även på såväl ett som på fem års sikt kommer det att råda balans. Det innebär kort och gott att det utexamineras ungefär lika många som det finns efterfrågan på. Värt att notera är att det inte alls är lika många som utexamineras som det är studenter som påbörjar juristlinjen. Några har uppmärksammat att det är ganska vanligt med avhopp, och programmet anses vara ganska tufft att ta sig igenom. Det är fyra och ett halvt års studier på heltid, och tidigare elever kan i många fall vittna om betygshets och hård konkurrens bland eleverna.

Geografiska skillnader

Att bli brottmålsadvokat i Göteborg kan vara enklare än att bli det i andra delar av landet. Konkurrensen om jobben i Göteborg uppges nämligen inte vara lika hård som den i många andra delar av landet. Tillsammans med Göteborg uppges det till exempel även i Skåne, Västerbotten och Västernorrland råda det som kallas för ”mycket liten konkurrens om jobben”. Det här gäller alltså för jurister i allmänhet, och inte just för brottmålsadvokater. Hur det ser ut för de olika specialiseringarna inom juridiken finns det ingen statistik på, i alla fall inte på Arbetsförmedlingens hemsida.

 

Oavsett var i landet du bor behöver konkurrensen på arbetsmarknaden dock inte utgöra ett hinder för att söka sig till yrket. Visst, bor du i Göteborg kommer det att vara lättare att hitta jobb än om du bor i till exempel Kalmar (enligt Arbetsförmedlingen), men även i Kalmar bör det inte vara alltför svårt. Här anses det nämligen råda balans på arbetsmarknaden – samma bedömning som man gör för landet i sin helhet. Exakt varför konkurrensen är mindre i Göteborg och i många andra delar av landet är inget som framgår.

Det kommer givetvis att variera något, beroende på vad du vill arbeta med. Vill du bli brottmålsadvokat, åklagare, fastighetsjurist eller domare? Vissa titlar är svårare och få, och det finns högre och lägre efterfrågan på de olika kompetenserna. Generellt brukar man säga att juristerna i storstäderna är mer specialiserade, medan juristerna i mindre städer ofta tar på sig en större bredd av uppdrag.

30 Jul 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.