Måste man ha en egen advokat?

Många har säkert sett populärkulturens olika amerikanska filmer, där någon blir misstänkt för ett brott, eller som hotar med att stämma någon. Denna någon svarara då: "I'm gonna call my Solicitor" ("jag ska ringa min advokat"). Sedan ser man en filmsekvens när denna någon ringer sin advokat som kommer till undsättning och allt ordnar upp sig.

Oftast handlar dessa filmer om rika och framgångsrika familjer, som kanske har en "egen" advokat. I USA är deras rättssystem på ett annat sätt. Deras rättssystem är ganska så annorlunda. Till med en åklagares roll är annorlunda där, än här. Det är det inte så många som känner till, men så är det. I Sverige har åklagaren en roll som ska ta hänsyn till både den som är är offer för det misstänkta brott, men även till den som är misstänkt för att ha begått brottet.

Om du blir misstänkt för ett brott

Om du skulle bli misstänkt för något slags brott, och blir kallad till polisen för förhör, har du alltid rätt att ta med dig en försvarsadvokat. Du ska absolut inte tvingad till ett förhör med en polis utan advokat. Du har alltid rätt att ha med sig en advokat i Göteborg, om det är där du bor, oavsett vad polisen skulle säga. Betalningen för den advokaten kommer du att betala själv, om det inte är så att du riskerar ett fängelsestraff för det brott som du är misstänkt för. Då har du nämligen alltid rätt till en offentlig försvarare, som då helt och håller blir ersatt av staten. Du kan i vissa fall ändå få en offentlig försvarare betald av staten, och det är om du av något skäl skulle kunna förväntas inte klara av att försvara dig själv; om du har något mental funktionsnedsättning (autism, asperger, Downs syndrom eller liknande).

I dessa fall har du alltid rätt till offentlig förvarare

Dessa är:

  1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,  
  2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening
  3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör

Om du tyckte det var krångligt att förstå vad som menades med lagtexten, kan du alltid ta kontakt med en advokat som kan reda ut begreppen för dig. Sedan är det så här; du har alltid rätt att ta kontakt med en advokat, som du uppger för, att du vill kunna anlita. Det finns ingen i världen som kan ha någon synpunkt på det. Men du lär få betala ur egen ficka. Staten betalar endast ut för adokatens utgifter vid de fall som vi här har nämnt. Lycka till!

18 Jun 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.