Misstänkt för brott? Kontakta en advokat

Oavsett anledning och oavsett vilket typ av brott man är misstänkt för så är vikten av rätt advokat något som inte ska underskattas. En advokat som - vid grövre brott - bekostas av staten och som då kallas för en offentlig försvarare. Skulle du vara misstänkt för ett grövre brott så har du enligt lag rätt till en advokat vid din sidan - och, du blir endast skyldig att betala tillbaka beloppet - eller delar av det - om du finns skyldig i domstol. 

Skulle du bli friad behöver du inte betala någonting; en viktig del och stöttepelare i vårt rättsväsende som gör att alla har samma chans till ett bra försvar och en mer rättvis bedömning. Om du däremot skulle dömas för det brott du är misstänkt för - säg exempelvis en misshandel i Stockholm - så kommer du att få betala av arvodet för din advokat. Dock inte till denne personligen, utan till staten. Din advokat får sitt arvode betalat med statliga medel. 

En advokat kan dels ge dig bättre odds för en friande dom, detta genom sin yrkeskunskap och genom sin erfarenhet. Ett råd i detta är således att välja advokat med omsorg och där denne ska ha vana av fall liknande ditt eget. 

Välj advokat i Stockholm med omsorg 

Det många inte tänker på är att en advokat även fyller andra funktioner i denna process. Skulle du vara misstänkt för en grov misshandel så kan du bli anhållen; du kommer då inte att få besök och din kontakt med omvärlden kommer att vara ytterst begränsad. Din advokat blir en slags ventil även för andra, mer vardagliga diskussioner, än bara ditt pågående fall. Ett stort stöd. 

Din advokat och du måste hitta varandra. Du lägger en stor del av din framtid i dennes händer. Tillit och förtroende är ett måste; ni måste ha rätt personkemi för att klara er genom en lång process 

Även om du skulle vara, så att säga, på fri fot så är en advokat nödvändig i väntan på rättegång. Dels så lägger denne upp en strategi och dels så fungerar han/hon som ett stöd genom en jobbig process. Det är inte ovanligt att vänner, familj och arbetskamrater går händelser i förväg; förväxlar misstanke med skuld och börjar ta avstånd. En advokat blir här en axel att luta sig mot - det kan handla om lång tid från den initiala misstanken, förundersökningen vidare till rättegången. Sker överklagan så blir processen än längre. Därför ska inte personkemi underskattas. Vi skulle säga att den är extremt viktig i valet av advokat: du lägger en stor del av din egen framtid i dennes händer - tillit och förtroende måste finnas. 

Utsatta behöver också ett juridiskt stöd

Även den som blivit utsatt för ett brott behöver en advokat. Detta i synnerhet om man ser till exempelvis våldtäktsoffer. Många kvinnor vittnar om att de skuldbeläggs, inte blir trodda eller tagna på allvar vid förhör och rättegång. En skicklig advokat kan avleda irrelevanta frågor och sätta fokus på det viktiga: att ge upprättelse till ett offer för någonting fruktansvärt. Även här blir en advokat ett enormt stöd rent känslomässigt och genom en traumatisk tid. Vill du veta mer, besök denna site.

26 Jan 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.