När du behöver juridisk hjälp

De allra flesta av oss har ingen eller liten erfarenhet av brottslighet, oavsett om man är misstänkt eller brottsoffer. Det är oftast något man läser i tidningen eller sett på TV. Men när man råkar ut för något så står man ofta helt handfallen och har ingen aning hur det går till.

Det rekommenderas att kontakta en erfaren och kompetent juristbyrå tidigt i processen för att förstå hur det går till och få korrekt och professionell hjälp. När man har förståelse över hur processen fungerar är man mindre utelämnad. 

Misstänkt för ett brott

När man är misstänkt för ett brott har man enligt svensk lag rätt till en advokat som ska försvara i enn rättegång. I vissa fall bekostas försvararen av staten, men i andra fall får man själv betala ur egen ficka. Ibland kan personens försäkringsbolag stå för kostnaden.

När man har fått en brottmålsadvokat tilldelad så följer denna med genom hela processen. Om man vill följer advokaten med vid polisförhör, häktningsförhandlingar med mera, och såklart vid rättegången.

Vad kan man få hjälp med?

Om man inte är nöjd med polisens eller åklagarens utredningar kan man via sin försvarare begära kompletteringar till dessa eller till och med göra egna utredningar. När man är häktad får man inte kommunicera med någon annan än sin advokat. Då är advokaten den enda man får prata med och blir väldigt viktig. 

Man får tips och stöd inför förhör och liknande. Det är viktigt att man är ärlig mot sin advokat oavsett man är skyldig eller ej. En brottmålsadvikat har självklart tystnadsplikt och för den misstänktes talan under hela processen om så önskas.

Om man blir dömd får man hjälp med överklagan om man vill det. Man kan även få hjälp med ersättningskrav efter eventuell frikännelse.

Hjälp till brottsoffer

När man själv har utsatts för ett brott har man generellt rätt till ett målsägandebiträde under hela processen. Det innebär att denne bistår brottsoffret i rätten och i kontakter med polisen. Det är en enorm trygghet för brottsoffret att ha någon kunnig vid sin sida eftersom det är en tuff tid mentalt för de allra flesta. 

Målsägandebiträdet hjälper till genom hela processen, till exempel vid alla förhör och rättegångar. Den är tryggt att ha en expert att rådfråga och bli förberedd på vilka frågor som kan tänkas ställas i förhör och på rättegången. Man får även hjälp med att söka skadestånd om man så önskar.

 

18 Mar 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.