När du behöver juridisk stöttning

När man råkat ut för eller är misstänkt för ett brott behöver man en advokat vid sin sida. Deras breda kunskaper och erfarenhet av juridik tillsammans med personligt engagemang är avgörande för en lyckad utgång. En juridisk process kan vara svår att förstå sig på och det är mycket tryggt med en erfaren jurist att rådfråga under processens gång.

Välj en bra försvarsadvokat

Det är mycket viktigt att du väljer en advokat som du klickar med och har förtroende för. I Sverige har alla som är misstänkta för ett allvarligt brott rätt till en försvarsadvokat av staten. Denna har man full tillång under den ibland långa rättsprocessen. Man får då hjälp med alla åtgärder som krävs för att tillvara din rätt.

En skicklig advokat har genom sitt kunnande och erfarenhet full koll på hela rättsprocessen och har all fokus på att utgången blir så bra bara är möjligt. Det första du ska göra om du är misstänkt för ett brott är att söka juridisk hjälp. Detta för att ha en advokat med redan under det inledande polisförhåret.

Vad gör en advokat?

En försvaradvokat är med under alla polisförhör, bevaker ens intressen och informerar hela tiden om hur det går i polisutredningen. En mycket viktig arbetsuppgift för advokaten är att utreda det misstänkta brottet på egen hand och ta fram bevisning som stödjer dina påståenden i domstolen.

Efter färdig polisutredning går advokaten noggrant igenom den för att hitta fel, brister eller tillägg som stödjer din historia av händelsen. Och om det krävs komma med relevanta kompletteringar till polisens rapport.

Staten betalar advokaten

Vid allvarliga brott med fängelse på straffskalan är det staten som står för advokatens arvode. Vid mindre brott får man betala sitt juridiska ombud själv. Men om man anses skyldig och får ett straff får man betala tillbaka hela eller delar av kostnaden till staten. Ibland kan man få hjälp av sitt försäkringsbolag att få ersättning för rättegångskostnaden.

Många juridikbyråer har kompetens att ta hand om olika rättsområden som till exempel brottmål, familjerätt, arbetsrätt, företagsrätt. 

Juridisk hjälp för målsägaren

Den utsatts för ett brott kallas målsägande och denne har rätt till juidisk hjälp geneom ett så kallat målsägandebiträde. Rättprocessen kan i många fall vara mycket påfrestande för den som är utsatt för ett brott. Händelsen som är föremål kommer under hela processen att frågasättas för den misstänktes advokat och det är mycket viktigt med juridisk hjälp under denna process och då framför allt i en eventuell rättegång.

13 Sep 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.