När familjegrälen går över gränsen

Alla familjer grälar och hamnar i luven på varandra. Ibland uppstår dock konflikter av juridisk betydelse som inte kan lösas på egen hand. Det är där och då som familjerätten aktualiseras.

Familjer tror gärna att de ska kunna lösa problem på egen hand. Det är som att de tror att det gäller någon slags “det som händer i familjen stannar i familjen”-princip. Så är det naturligtvis inte, och det är väl etablerat i lagboken i form av familjerätten. Det är inom familjerätt som man avgör vårdnadstvister, umgänge, bouppteckningar, adoptioner eller andra problem som kan dyka upp inom en familj som behöver lösas med juridiska medel. Det är med andra ord en ganska naturlig del av livet som kan aktualisera familjerätt för vilken familj som helst. Ofta är det dessutom ganska nyttigt att ett juridiskt ombud kan gå in som medlare mellan familjemedlemmar.

Juristerna tar över konflikten

En konflikt kan lätt slita en familj i stycken. En part som vill en sak i en skilsmässa medan den andra parten vill någonting annat. Ni kanske inte är överens om hur era tillgångar ska fördelas efter att ni separerat och kommer aldrig lösa det på egen hand. Då går familjerätten in och bestämmer hur fördelningen ska se ut. Istället för att ni ska stå och skrika på varandra och diskutera i blygsamt konstruktiv ton kan advokaterna gå in som objektiva parter och avgöra vad som gäller. För många är det en enorm lättnad att det finns en familjerätt.

29 Jun 2021

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.