När familjen splittras

Det finns tillfällen i livet som man tror att man aldrig ska behöva uppleva. Ett av dem är separation. Mest ont gör det när barn är inblandade och det ska göras upp om hur vårdnaden ska delas upp.

En separation är inte någon lätt situation då känslor gör att det blir svårare att se allt klart och tydligt. Då kan det vara viktigt att ha någon vid sin sida som kan lagen och som kan finnas där som ett stöd under hela processen. Den hjälpen hittar man hos en advokatfirma som arbetar just med vårdnadstvister. Det kan vara bra att redan i ett tidigt skede ta reda på var man kan hitta hjälpen. Numera har de flesta advokatfirmor egna hemsidor där man kan få information. Där kan man även hitta kontaktuppgifter om man vill boka in en tid för konsultation.

Vad ser man på i en vårdnadstvist?

Om man är i behov av en advokat så innebär det ofta att kommunikationen mellan föräldrarna inte fungerar. Målet är att båda föräldrarna ska vara en del av barnets vardag. Men ibland så fungerar det inte. Då kan det bli tal om ensam vårdnad.

Det handlar också om barnens åsikter vid en separation. Man låter barnet komma till tals. Barnets ålder är viktig när det gäller hur mycket man väger in dess åsikt. Det har inte alltid med den faktiska åldern att göra utan mera med mognad. Man måste även överväga att barnet väljer för att inte såra och att det inte alltid är det bästa valet.

27 Nov 2020

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.