När konkursen är enda lösningen

Det finns företagare som är kriminella. Kriminaliteten är väl minst lika hög bland företagare som det finns kriminella inom andra yrken. Det som utmärker kriminella är inte riktigt att de är som "andra". Deras yttre säger inget om deras inre. De kan alltså ha vilket yrke som helst, komma från vilken socioekonomisk bakgrund som helst, se ut som vilken annan person som helst. Men det som de har gemensamt är däremot det inre landskapet, den mentala förutsättningen för ett brott.

Många är narcicisster. Det är inte så att alla brottslingar är narcissister, men många narcisster är kriminella. Det som utmärkrer en narcissist är att den personen (spelar ingen roll vilket kön), anser att allt är tillåtet för just "mig". Det är en person som anser sig ha rätt till sådant som andra inte skulle anse är tillåtet. Det är då lätt att man börjar fuska för att det ska bli bättre för en själv. De tänker inte i termer av rätt eller fel, utan däremot av vad som är bra för en själv och vad som inte är det. En narcissist låter sig inte begränsas av rätt eller fel. Därför hamnar många av dem i fängelse och åker fast för ekonomisk brottslighet.

Inte kriminellt att gå i konkurs

Det är viktigt att komma i håg att det inte är kriminellt att gå i konkurs. Många som har goda idéer kanske inte är lika duktiga på att sköta ett företag. Då kan det vara bättre att de gör andra saker än att just driva företag. Däremot är det faktiskt kriminellt att driva ett företag, och sedan, när det är dags för att betala sina skulder, då går man i konkurs. Det finns sådana som startar bolag, drar in mycket pengar, som bokförs på felaktigt sätt. Sedan när man ska betala sina leverantörer, då bokförs det som att man inte har ett öre. På så sätt kan de starta bolag på löpande band och dra in mycket pengar, och sedan när det bokförs som om företaget har jättestora skulder, ser de till att gå i konkurs istället för att betala sina skulder. Det är kriminellt. Sådant kan få ödesdigra konsekvenser. Som att man kan få näringsförbud av Skatteverket. 

Gå i konkurs kan vara helt lagligt

Därför kan Skatteverket vilja syna att en företagare inte ägnar sig åt brottslig verksamhet när ett företag går i konkurs. Då kan det vara bra att kunna anlita en jurist som ser till så att det inte sker på något felaktigt sätt. Läs mer här.

13 Oct 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.