När man är misstänkt för ett brott

Om man utfört ett brott eller är misstänkt för brott har man rätt till juridisk hjälp. En försvarsadvokat anlitas av staten och finns vid den anklagades sida genom hela rättsprocessen.

Den offentliga försvararen bekostas av staten om det är så att man frias i domstolen. Annars kan man bli återbetalningsskyldig. Är man dömd för ett brott som inte ger fängelse utan endast böter står inte staten för kostnaden. Då får man istället själv anlita och betala för en advokat. Det kan vara en bra idé att se om man har en försäkring som kan hjälpa till att betala kostnaderna.

Hur ser processen ut?

När man blivit gripen kommer man att bli tagen till förhör. Blir man skäligen misstänkt för brottet är det dags att ta kontakt med en advokat för att få den hjälp man behöver. En brottsutredning startar. Där samlas det bevis. Finns inte tillräckligt med sådana kan utredningen läggas ned. Finns bevis på brott lämnas en stämningsansökan in till tingsrätten.

Om det beslutas att man ska anhållas måste åklagaren besluta om häktning inom tre dagar. Från det har åklagaren fjorton dagar på sig att sammanställa förhörsprotokoll. Finns då ingen risk för flykt kan man försättas på fri fot i väntan på häktesförhandlingarna. Får man inte fram bevis under de fjorton dagarna måste en häktesförhandling ske. Vill man veta mera om processen kan man söka online på ”misstänkt för brott”. Lägg till ort om du önskar hitta en advokat i närheten av orten där du är häktad. För dig som har misstänks för brott tipsar vi att läsa mer på denna sida: https://www.misstänktförbrott.nu 

11 Nov 2020

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.