Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten

Det är förbjudet att sälja, framställa, förvara eller inneha narkotika. Trots det är narkotikabrott ett av de vanligaste brotten och detta fast att det kan leda till fängelsestraff.

Att befatta sig med narkotikaklassade substanser är olagligt och är ett brott. Detta innebär att det är förbjudet att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är även ett brott att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. Narkotikabrott är ett allvarligt brott som kan leda till fängelse i upp till tio år. Mindre narkotikabrott kan leda till böter men även fängelse i upp till sex månader. Men att dömas för narkotikabrott oavsett dess storlek får även konsekvenser för framtiden på andra sätt.

Att dömas för narkotikabrott kan även få konsekvenser för framtiden

Döms man för ett narkotikabrott registreras detta även i belastningsregistret. Beroende av straffets storlek finns ”pricken” kvar olika länge men vanligt är fem eller tio år. Detta kan få konsekvenser om man exempelvis vill ta körkort och då kan bedömas som olämplig som bilförare. Det finns även flera olika yrken där arbetsgivaren är skyldig att kontrollera och ta hänsyn till belastningsregistret vid anställningar. Det kan exempelvis bli svårt att arbeta som lärare men även andra yrken. Det har blivit allt vanligare att arbetsgivare ber om ett utdrag ur belastningsregistret innan de anställer. Är man misstänkt för eller åtalad för ett narkotikabrott är det viktigt att man kontaktar en advokat specialiserad på just narkotikabrott. Då ökar chanserna till ett mer rättvist straff eller att man helt frikänns.

Anlita en advokat specialiserad på narkotikabrott

Då narkotikabrott är en allvarligt brott är det extra viktigt att ha en skicklig advokat vid sin sida genom hela processen. Både genom förundersökning och polisförhör och vid en eventuell rättegång. Om brottet man är misstänkt för kan ge mer än sex månader har man rätt till en offentlig försvarare. Man kan då själv föreslå en försvarare för domstolen och får då ofta den advokat man begär. Det är staten som står för advokatkostnader när man har rätt till en offentlig försvarare. Blir man dömd får man dock betala delar eller hela kostnaden själv beroende på inkomst. Det är stressande att vara misstänkt för narkotikabrott och många väljer att ta den offentliga försvarare som rätten utser. Men det går att byta advokat även i ett senare skede om man vill. Var då noga med att välja en advokat som har stor erfarenhet av narkotikabrott. Läs mer på denna sida: https://www.narkotikabrott.nu/

21 Aug 2020

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.