Narkotikabrott i Sverige – fakta och lagar

Ett narkotikabrott innebär att man bryter mot narkotikastrafflagen, d.v.s allt icke tillåtet innehav av narkotika. Enligt den svenska narkotikastrafflagen definieras narkotika som

”läkemedel eller varor som är farliga för hälsan med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som enkelt kan omvandlas till varor med såna egenskaper eller effekter och som antingen på den grunden är föremål för kontroll enligt en internationell konvention som Sverige har biträtt eller av regeringen har proklamerats vara att betrakta som narkotika.”

Olika grader av narkotikabrott

Narkotikabrott delas upp i två kategorier – ringa eller grovt.

  • Ringa narkotikabrott – Narkotikabrottet bedöms med hänsyn till arten och framför allt mängden narkotika som gärningsmannen anträffas med. Ringa narkotikabrott bestraffas med böter eller fängelse i högst ett halvår. Har den dömde körkort kan också Transportstyrelsen kräva genomförandet av en missbruksutredning. Missbruksutredningen består vanligtvis av ett månatligt drogtest som utförs under 6 månaders tid. Om testet inte genomförs dras den dömdes körkort in. Testet kostar ungefär 6 000 kronor.
  • Grovt narkotikabrott – Ett narkotikabrott klassas som grovt ifall det har utgjort ett led i en organiserad verksamhet som har bedrivits i en större omfattning, eller yrkesmässigt. Ett narkotikabrott kan också vara grovt om det är en särskilt stor mängd narkotika som brottslingen har innehaft eller förknippats med. Rätten tar också hänsyn till om drogtypen är särskilt farlig eller av en hänsynslös art. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse. Som lägst 2 år, som högst tio år.

narkotikabrott

Typer av narkotikabrott

En vanlig typ av narkotikabrott är att den smugglas genom landsgränser. DE svenska lagarna och reglerna kring in- och utförsel av narkotika hittar man i 3 § lagen (2000 : 1225) om straff gällande smuggling.

Vårdslöshet med narkotika är ett annat brott, där den som till följd av grov oaktsamhet begår narkotikabrott döms till böter eller fängelse i upp till 1 år. I sådana fall som anses ringa , döms inte till ansvar.

Exempel på fall

  • Tre personer som tillsammans skaffat sig 100 stycken ecstacytabletter dömdes för grovt brott. Det här trots att det inte kunde styrkas att tabletterna var avsedda för annat än eget bruk.
  • En person som hade förvarat 450 stycken ecstacytabletter och i överlåtelsesyfte förvärvat fem liter GHB dömdes för grovt narkotikabrott. Han sålde 3,35 liter av GHB:en. Brottet ansågs vara grovt eftersom det utgjorde ett led i en större verksamhet.

Läs mer om narkotikabrott här.

24 May 2017

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.