Om du blir misstänkt för ett brott

Att bli misstänkt för ett brott betyder att någon, polisen eller annan, har anledning att tro att du har gjort något olagligt. Antingen har någon gjort en anmälan mot dig till polisen, eller så har polisen fattat misstankar om dig. Att vara misstänkt är inte att vara dömd, och det är polisens och åklagarens uppgift att samla bevis mot dig i en brottsutredning, även kallad förundersökning. När en anmälan kommit in till polisen gör man, på egen hand eller tillsammans med en åklagare - som företräder samhället i ett brottsmål - en bedömning om skäl finns att inleda en förundersökning mot dig.

Förundersökning och åtal

Det finns två mål med förundersökningen, att identifiera misstänkta personer och att undersöka om bevismaterialet håller för ett åtal. Om brottet är allvarligt leder åklagaren förundersökningen och ger polisen instruktioner om hur de ska gå till väga i brottsutredningen. Vid mindre allvarliga brott är det polisen själva som leder förundersökningen och när den är färdig presenteras den för åklagaren som avgör om åtal ska väckas. Förundersökningen läggs ner om ingen misstänkt hittas, eller om det anses att de insamlade bevisen inte kommer att hålla i en rättegång, dvs är tillräckliga för att få en person dömd för brott.

Ett viktigt begrepp i det här sammanhanget är objektivitetsprincipen, som innebär att åklagaren inte står i direkt motsatsförhållande till dig som misstänkt, utan även har skyldighet att samla in och redovisa bevis och vittnesmål som talar till din fördel.

Förhör

Om förundersökningen visar att det finns skäl att misstänka dig för ett brott blir du kallad till förhör hos polisen. Du blir kallad via telefon eller brev. Om du efter två kallelser inte kommit till förhöret utan giltigt skäl blir du hämtad av polis.

Under förhöret berättar polisen om misstankarna mot dig, och du får chans att ge din bild av saken och om du anser dig vara skyldig eller oskyldig till brottet.

förhörsledare med brpttsling

Offentlig försvarare

När du blir misstänkt för ett brott, och om brottet anses vara allvarligt nog att ge dig fängelsestraff, har du rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare är din företrädare i ett brottsmål och har som uppgift att föra din talan gentemot åklagaren. När du först blir kallad till förhör ska polisen informera dig om du har rätt till en offentlig försvarare och för dig som misstänkt är det alltid bra om en försvarare kopplas in så fort som möjligt, eftersom de inledande förhören hör till de viktigaste i en brottsutredning. Om det finns oklarheter gällande straffgrad för det du är misstänkt för ska polisen ändå fråga dig om du vill ha en advokat närvarande vid förhöret.

Efter förhöret får du gå, om inte brottet du misstänks för är av allvarlig art, eller om det bedöms att det finns risk för att du begår nya brott eller flyr. I så fall tar åklagaren beslut om att du ska anhållas.

Anhållande

Om du blir anhållen har åklagaren tre dagar på sig att besluta om du ska häktas för brottet. Under anhållandet har du rätt till viss kontakt med anhöriga. Om det finns skäl att tro att du kan skada utredningen genom information utifrån kan åklagaren besluta om restriktioner kring exempelvis telefonsamtal, tv, tidningar och internet

Häktning och rättegång

Blir du häktad kommer ditt fall att tas upp i en rättegång i tingsrätten. I rättegången avgörs om du är skyldig till brottet. Du företräds av din försvarsadvokat, antingen den offentliga försvararen eller ett juridiskt ombud du själv anlitat. Åklagaren företräder samhället. Åklagaren måste kunna bevisa att det är ställt utom allt rimligt tvivel att du begått brottet, annars blir du inte dömd.

5 Oct 2017

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.