Om du råkar ut för en oseriös städfirma

Varje dag går det många flyttlass i Stockholm, och för varje flyttlass som går betyder det ännu en bostad som måste flyttstädas. Inte så konstigt då kanske att det vimlar av städfirmor i Stockholm som erbjuder flyttstädning. De flesta är duktiga och seriösa och tar uppdraget på allvar. De är också måna om att ha en god kommunikation med kunden så att det inte uppstår missförstånd, vilket är rätt så viktigt när det gäller flyttstädning, som oftast ska utföras på kort tid och naturligt nog innebär en del stress för kunden.

Tyvärr är dock inte alla städfirmor i Stockholm serviceinriktade, och alla har inte rent mjöl i påsen. Många försöker med tricks och fuskande, och hoppas att kunderna i den pressade situationen ska gå med på att betala lite extra utöver det överenskomna priset, eller utför en undermålig städning och går sedan inte att få tag på.

Hittar på anledningar att höja priset

Ett vanligt trick som en del städfirmor kör med är att de när de kommer till bostaden påstår de att den är ”extra skitig” och kommer att kosta mer att städa än vad ni kommit överens om. Det är en svår situation som kund. Dagen efter ska man kanske lämna över nyckel n till den nya ägaren och man har antagligen varken tid att hitta en ny städfirma eller att städa själv. Resultatet blir att man går med på att betala den extra kostnaden, vilken långt ifrån alltid är rimlig. En seriös städfirma gör inte på det sättet. Är det noga för dem exakt vilket skick lägenheten är i så gör de en besiktning en vecka innan och ämnar därefter ett pris, eller så kommer de dit och städar lägenheten vilket skick den än befinner sig i.

Att anmäla till ARN

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, tar emot anmälningar från kunder som anser att företagen de anlitat försökt lura dem. Det kan vara att de krävt mer pengar än vad som överenskommits, eller att de utfört en undermålig städning som de sedan inte velat ta ansvar för. Allmänna reklamationsnämnden fattar ett beslut, som inte är bindande utan en rekommendation. De flesta företag väljer dock att följa ARN:s rekommendationer, för att behålla ett gott rykte i branschen. En del företag struntar dock i att följa ARN:s rekommendationer, och sådana företag ska du alltid försöka undvika.

Ett bra sätt att ta reda på om ett företag följer ARN:s rekommendationer är att gå in på tidningen Råd & Röns hemsida och se efter i deras ”svarta lista”. I svarta listan hamnar alla företag som inte följt ARN:s rekommendationer, tillsammans med en kort beskrivning av ärendet. Du kan söka lokalt på Stockholm och även skriva flyttstädning i sökfältet. Om ett städföretag du tänkt anlita finns med på svarta listan bör du alltid välja en annan städfirma för din flyttstädning.

Ta ärendet till domstol

Om du anser dig blivit lurad av en städfirma, fått rätt av ARN, men företaget ändå inte vill kompensera dig, kan du ta ärendet till domstol. Det gör du genom att kontakta en advokat med inriktning på konsumenträtt, som kan hjälpa dig att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. En stämningsansökan leder, om rätten finner det befogat, till ett tvistemål mellan dig och firman, och domstolen avgör vem som får rätt och om skadestånd ska betalas ut. Du bör alltid anlita en advokat innan du lämnar in en stämningsansökan, eftersom det kan vara ganska komplicerat att plädera för sin sak i rätten, särskilt när de gäller tvistemål om konsumenträtt.

domstol

29 Mar 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.