Om du riskerar bli av med vårdnaden

Det sägs att både antalet vårdnadstvister har ökat under den senaste 10 åren, och att tvisterna i sig har blivit hårdare, råare och mer infekterade under den senaste tiden. Det är något oklart varför vårdnadstvisterna har ökat. Kanske bilden av sig själv som förälder har förändrats. Och att den har förändrats i takt med att familjerna alltmer splittras och att man inte håller ihop. Vad är ägget och vad är hönan och vilket av det kom först? Vad är orsak och vad är verkan? Oavsett hur det är, så har föräldrarna i allt högre utsträckning valt att ta strid för att få vara förälder till sina barn även om man väljer att skilja sig från den andra föräldern. I sammanhanget bör det alltid tilläggas är att det i nästan alla fall, inte blir några tvister alls mellan föräldrarna bara för att man skiljer sig. De allra, allra flesta föräldrar klarar av att skiljas och ändå komma överens om att fortsätta vara föräldrar till sina barn även som skilda från varandra. Det är ofta när det förekommer våld mellan föräldrarna som det också blir tvister om vårdnaden om barn – tyvärr.

Anlita advokat om du måste ta strid för barnet

Det absolut viktigaste som man bör göra, om man måste ta strid för sitt barn och kanske skydda sitt barn från någon som är våldsam, är att anlita en advokat. En advokat är nämligen det enskilt viktigaste och som kan avgöra om du lyckas skydda ditt barn eller inte. Och det är lika viktigt att du anlitar rätt advokat, som har de rätta erfarenheterna. Här kan man inte googla " advokat Stockholm" eller något liknande. Det är viktigt att få information om vilka advokater som är duktiga inom just vårdnadstvister och vilka advokater som är riktiga kämpar i rättssalen.

Behåll fokus på det som är bäst för barn

Annars kan du lika gärna ge upp, vilket du inte bör göra, om det handlar om att kämpa för sitt barn. I så fall bör man aldrig ge upp. Barn har ju ingen annan som kämpar och skyddar dem än de egna föräldrarna.

När du behöver en bra advokat är det viktigt att ta reda på så mycket som du bara kan om advokaten som du funderar på att anlita. Det viktigaste är erfarenheten av vad det innebär att strida för en förälder och hur domstolen brukar resonera om vad som är viktigt när men tvistar om vårdnaden om sitt barn. Då är det viktigt med rätt kunskap om hur saker och ting går till och rätt fokus; som alltid handlar om det som är allra bäst för sitt barn. Läs mer här om familjerätt i Stockholm.

28 Jul 2019

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.