Överklaga beslut om LVU med hjälp av en advokat

Om ditt barn blivit omhändertaget enligt LVU är det ett beslut som kan överklagas och prövas i rätten. Men för att ha någon chans överhuvudtaget mot byråkraterna behöver du en bra advokat.

Åsikterna om LVU, Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, går i sär. En del menar att det är en lag som splittrar familjer. En lag där staten och samhället tar barnen från föräldrarna och sätter dem i andra hem. Utan att egentligen veta vad som är bäst för barnet. Andra, som till exempel de socialarbetare som företräder staten, tycker precis tvärtom. De anser att det är exakt barnets bästa som de värnar om, och att det också är barnets bästa som är anledningen till varför LVU ens används. Du behöver inte hålla med. Du kan kämpa för ditt barn. Troligtvis inte själv, men kanske med hjälp av en erfaren advokat.

Din advokat ska vara expert på LVU

En sak ska man ha klart för sig. LVU används nästan aldrig som första insats. LVU är en tvångslag som blir aktuell först när frivilliga insatser nekas. Däremot kan förstås även staten och socialarbetare göra fel. Om du är övertygad om att ett misstag har skett i samband med beslutet om att tvångsomhänderta just ditt barn ska du förstås inte stå med händerna i byxfickorna och titta på. Då ska du kämpa för ditt barns skull. Men som sagt, det krävs en advokat vid sin sida. Utan en advokat kommer du att bli uppäten av rätten och byråkraterna. Läs mer om LVU på denna sida: https://www.lvuadvokat.se/ 

14 Nov 2021

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.