Så går brottmålsrättegången till

När ett brott har begåtts hålls en rättegång för att avgöra vad domen kommer att bli. Så går brottmålsrättegången till. 

Huvudförhandling i domstol 

En rättegång kallas också för huvudförhandling och när ett brott har begåtts ser dom flesta förhandlingar ungefär likadana ut. Den som är åtalad för brott och dennes eventuella försvarare, den som är utsatt för brottet och dennes biträde samt åklagare kallas till rätten där det kommer att avgöras vad straffet blir. 

Inledningen 

När alla är på plats i salen kan rättegången, eller huvudförhandlingen, starta och det görs genom att ordföranden ropar upp och kontrollerar att alla är närvarande samt om det finns något som förhindrar förhandlingen att starta. Åklagaren går sedan igenom stämningsansökan och den som är åtalad för brottet får svara på samtliga åtalspunkter. 

Därefter görs en så kallad sakframställning, vilket innebär att åklagaren detaljerat går igenom brottet och den bevisning som finns mot den åtalade. Efter detta får den åtalade eller dennes försvarare en chans att ge sin syn på det hela. 

Förhör med målsägande och tilltalad  

Förhör är en viktig del av en rättegång eftersom det enbart är det som sägs här som får avgöra domen. Ett nedskrivet vittnesmål gäller alltså inte, utan bara det som faktiskt sägs i rätten. Förhören börjar oftast med att målsäganden svarar på åklagarens frågor och därefter får den åklagade eller försvararen göra detsamma. Även den som är åtalad för brott kommer givetvis att förhöras ungefär på samma sätt – av både åklagare, målsägandebiträdet och eventuellt även av den egna försvararen. 

Förhör med vittnen 

Om det finns ett eller flera vittnen till brottet kommer dessa att kallas in en efter en. Här påbörjas förhöret med att vittnet får avlägga vittneseden och därefter ställer både åklagare, målsägandebiträde och försvarare dom frågor som behöver ställas. När alla känner sig nöjda med vittnesmålet får personen stanna kvar i som åhörare i salen om han eller hon själv vill det.  

Avslutning och dom 

I slutet av en rättegång går man igenom den åtalades personliga förhållanden. Har han eller hon ett ordningsamt liv med arbete, familjerelationer och annat? Man går även igenom utdrag från belastningsregistret för att se om något brott har begåtts och dömts tidigare. När detta är gjort kommer åklagaren lägga fram dom bevis och omständigheter som gör att den åtalade anses skyldig. Ofta yrkas redan här på vilket straff som är lämpligt. 

Efter åklagaren är det försvarets tur att lägga fram varför den åtalade är oskyldig eller möjligen varför det finns förmildrande omständigheter i fallet. Salen töms sedan medan rätten överlägger och när beslutet är fattat kallas samtliga parter och eventuella åhörare tillbaka in i salen. Rättens ordförande redovisar hur och varför rätten har dömt målet och förhandlingen avslutas. 

I vissa fall kan domen dock inte ges på plats utan rätten kan anse att det behövs mer tid för att överlägga. I dessa fall meddelar ordföranden istället vilken dag man beräknas vara färdiga och domen kommer att skickas ut till de båda parterna istället.

28 Jan 2020

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.