Så ska en bra brottmålsadvokat vara

När man ska anlita en advokat är det viktigt att välja någon som är specialiserad på den typ av juridik som man behöver hjälp med. Gäller det ett brott ska man kontakta en brottmålsadvokat.

Juridik är ett gigantiskt ämne och som advokat är det omöjligt att behärska alla områden inom juridik. Har man blivit utsatt för ett brott eller är misstänkt för ett ska man kontakta en brottmålsadvokat. Det finns både bra och mindre bra brottmålsadvokater. En mindre bra är någon som bara följer med i vad som händer och som inte gör några egna utredningar utan endast går på det som polisen säger. Ibland har de även för många klienter på en gång och har då inte tillräckligt med tid att sätta sig in i fallet ordentligt. Märker man att den advokat man anlitat inte lyssnar eller verkar oengagerad och upptagen bör man välja en annan. Det är inget konstigt att byta ut sin advokat. Det händer hela tiden.

Man har rätt att själv välja sin försvarare

Det är viktigt att känna till att man har rätt att själv välja sin advokat och behöver inte tacka ja till den som man blir anvisad. En skicklig brottmålsadvokat pratar med alla som är inblandade i fallet och gör egna utredningar och kommer med egna uppslag. En bra advokat är engagerad i sin klients mål. Ska man genomgå polisförhör och eventuell häktningsförhandling och rättegång är det bra att hela tiden ha sin advokat med sig. Advokaten kan hela tiden vägleda och guida genom processen och även verka som ett stöd. Sitter man dessutom häktad har man ingen möjlighet att kommunicera med familj och andra personer. Då kan advokaten hjälpa till med att exempelvis se till så att hyran betalas och att arbetsgivare underrättas.

Rekommendationer och specialistkunskaper

Eftersom det inte är varje dag man kan tänkas behöva juridisk hjälp är det inte alltid man vet namnet på en bra advokat. Kanske har någon i familjen eller vänskapskretsen någon att rekommendera? Rekommendationer från vänner är oftast det mest tillförlitliga. Det gäller även tvärt om. Har någon dålig erfarenhet av en advokat ska man lyssna på det och inte välja den personen. Via advokatsamfundet kan man också få tips på advokater. Likaså genom att söka på internet och gå in på de olika advokaternas hemsidor för att se hur de är specialiserade. Var noga med att välja någon som är specialiserad på det som ni vill ha hjälp med. Läs mer om brottmålsadvokater på denna sida: https://www.brottmålsadvokatmalmö.se

15 Jul 2020

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.