Straff för en misshandel varierar

För många är en misshandel något som man inte alls kan tänka sig – man kan inte någonsin se sig själv i en situation där man fysiskt ger sig på en annan människa och med våld försöker lösa en konflikt. För andra så är det tyvärr inte ett stort steg att ta. Det vill säga, man måste i en misshandel även väga in olika faktorer. Du kan ha en dålig dag, du kan vara stressad och du kan frukta för ditt liv – saker som inte får dig att tänka rationellt och som kan få det att svartna för ögonen och där du inte längre kan kontrollera dina impulser.

Missförstå oss rätt här – att fysiskt ge sig på en annan människa är naturligtvis förkastligt; men det kan hända och dessutom ska vi även ta hänsyn till att en misshandel inte per definition behöver vara lik en annan. Straffskalan för en misshandel utgår nämligen efter fyra stycken typer av misshandlar – ringa misshandel, misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel – och straffet man riskerar kan sträcka sig från böter till tio års fängelse.

Det är således slarvigt att säga att någon person är dömd för misshandel då denna i själva verket kan röra sig om allt från en kraftfull lavett till ett rent påhopp med exempelvis ett järnrör.

En bra advokat är att föredra vid en misshandel

Med detta sagt så tänkte titta lite närmare på vilken typ av roll en advokat spelar vid en misshandel och tyvärr så kan vi här säga att valet av en sådan är oerhört viktig: både för den som står åtalad och för den drabbade personen. Det är nämligen så att det i många fall visat sig avar avgörande för en åtalad att skaffa sig en erfaren advokat för att få till stånd en lindrig dom – baserat på den skala av misshandlar som finns och som vi ovan nämnde.

Kort sagt; står du åtalad för en ringa misshandel så kommer ditt mål att vara att bli friad eller få ringa böter för denna och här har du utan tvekan en större chans till detta genom att anlita en erfaren advokat.

Hur kommer då en misshandlad person in i detta? Jo, har du blivit drabbad så är det viktigt att du har ett målsägarbiträde vid din sida och samma sak rörande erfarenhet gäller här – väljer du ett ombud utsett av Tingsrätten så riskerar du att bli ”överkörd” och där din talan inte kommer fram. Genom att välja ett erfaret målsägarbiträde så kommer ni att bättre kunna analysera processen och se till att ingenting lämnas åt slumpen.

Läs mer om misshandel här: http://www.misshandel.nu/.

1 Dec 2016

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.