Undvik en tvist gällande bergvärme

Att fler och fler personer ser över sina alternativ gällande uppvärmning av sina hus är bra. Det finns nämligen ganska mycket pengar att tjäna på att göra så och det finns dessutom andra fördelar som innebär att man miljön ofta mår bättre av de alternativ som finns tillgängliga. Gällande det senare så kan ett byte från exempelvis fjärrvärme till bergvärme komma att innebära en markant minskning av farligt koldioxidutsläpp.

Till detta ska vi nämna att bergvärme - med rätt dimensionerat borrhål och rätt kalibrerad värmepump - är ytterst energisnål. Årligen kan du spara så mycket som 80 % av det du idag lägger på uppvärmning och energi. Det gör, utan att tveka, stor skillnad: bergvärme är ett extremt bra alternativ om rätt förutsättningar finns.

Tyvärr så har inte alla rätt förutsättningar och det är också där skon kan komma att klämma. Man kanske anlitar ett företag för att borra efter bergvärme i Stockholm, man låter en installation av värmepumpen ske och man har sina förväntningar uppvridna på max - bara för att se att den förväntade, och av företaget utlovade, effekten uteblir

Här kan antingen de geologiska förutsättningarna vara sämre än förväntat eller också så har företaget som skött installationen misskött sina åtaganden. Vid det senare exemplet så är det inte ovanligt att en tvist tar vid. Gällande en sådan så finns det några saker som man bör vara medveten om:

  • Det tar tid. Att lösa en tvist kommer att ta ta väldigt lång tid. Företaget kommer att förhala, de kommer att hålla på sin rätt och de kommer att göra allt i sin makt för att du ska ge upp. Tvister mellan företag och privatpersoner - oavsett om det handlar om bergvärme eller om någonting annat - tar lång tid att lösa.
  • Det kostar pengar Även om tvisten till stor del täcks av ditt rättsskydd (som inkluderas i din hemförsäkring) så kommer det att kosta pengar. Ju längre tid det tar , desto mer kostar det. har du dessutom betalat företaget så ligger du ute med en hel del pengar också. Och: om bergvärmepumpen inte fungerar enligt dina förväntningar så förlorar du pengar även där.
  • Rätt juridisk hjälp En förutsättning för att klara denna svåra process är att på ett tidigt stadie ta juridisk hjälp. Detta av någon som har erfarenhet av liknande tvister. Det är ett måste

Hitta rätt företag direkt

Det bästa sättet att vinna en liknande tvist? Det är att aldrig sätta sig i den situationen överhuvudtaget. Utan att skriva någon på näsan här - men man har faktiskt val att göra. Vi kan peka på hur vi tänker genom några punkter där vi säger att du vill borra efter bergvärme till din villa i Stockholm:

  • Undersök: Se till att det genomförs en noggrann geoteknisk undersökning av din tomt. Finns det förutsättningar för bergvärme och hur djupt måste man borra för att nå energikällan i fråga?
  • Rätt företag: Ta in flera offerter från flera olika företag. Se till att välja bort de billigaste alternativen. Kolla upp referenser - extremt viktigt! - hos de företag du går vidare med. Ring tidigare kunder, undersök hur de upplevt servicen och det färdiga resultatet. Ju fler referenser du kontaktar, desto säkrare blir arbetet.
  • Värmepumpen. Att välja rätt bergvärmepump spelar också en avgörande roll i sammanhanget. Vår erfarenhet är att de större leverantörerna på marknaden förvisso är dyrare - men att du får bättre effekt, säkrare drift, inkluderad service och lättare skötsel om du väljer en sådan. Köper du en billig bergvärmepump så tar du en onödig risk.

Mer informatiom om bergvärme: http://www.bergvarmestockholm.com.

17 Mar 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.