Vad händer om tandläkaren gör fel?

I de allra flesta fall är det ingen större dramatik inblandad vid ett tandläkarbesök. Svensk tandvård håller hög klass och de flesta patienter kan luta sig tillbaka i tandläkarstolen utan några större farhågor. Visst pirrar det lite i de flesta av oss inför ett tandläkarbesök, även om ganska få skulle uppge att de lider av direkt tandläkarskräck är det ändå inte en alltigenom jättebehaglig upplevelse. Men vi går ändå, för att se till att vi fortsätter ha en bra munhälsa och för att vi ska få behålla våra tänder upp i hög ålder.

Men vad händer om något oförutsett inträffar? Om tandläkaren gör fel och i värsta fall åsamkar dig skada? Ja, det är ju inget brott i lagens egentliga mening, om det inte uppenbarligen skedde med avsikt, men du är ändå skyddad mot felbehandling av patientskadelagen.

Du ska först vända dig till den aktuella kliniken

Alla som i sitt yrke behandlar patienter är skyldiga att vidta nödvändig försiktighet. Om skadan är ett direkt resultat av en felaktig behandling har du rätt till ersättning. Det kan kännas obehagligt att först drabbas av en skada och sedan behöva kräva ersättning. Om en skada sker så informerar antagligen tandläkaren dig direkt om hur du kan gå tillväga och en seriös tandläkarklinik rapporterar sannolikt en avvikelse och ser till att du får den fortsatta behandling och ersättning du har rätt till enligt lag.

Du ska alltid först vända dig till den behandlande tandläkaren eller mottagningen om du blivit skadad under ett tandläkarbesök. Anser de att skadan inte beror på felaktig behandling kan du då gå vidare till antingen Patientnämnden eller Privattandläkarnas förtroendenämnd, beroende på vilken tandläkare det gäller.

patient med tandläkarskräck

Patientnämnden hos landstinget

Är du patient hos Distriktstandvården eller Folktandvården ska du vända dig till Patientnämnden hos Landstinget. Om din tandläkare ligger i Solna är det alltså Stockholms läns landsting som gäller.

Patientnämnden är helt opartisk. De utreder ditt ärende och kan hjälpa dig att få reda på vad du har rätt till. De fattar inga juridiska beslut, men de kan hjälpa dig att skicka in en begäran om ersättning till den berörda kliniken.

Privattandläkarnas förtroendenämnd

De flesta privata tandläkare är anslutna till branschorganisationen Privattandläkarna. Tycker du dig ha blivit felaktigt behandlad vid en privat klinik ska du vända dig till deras förtroendenämnd. I likhet med patientnämnden kan de hjälpa dig att utreda situationen. Om de finner att du har rätt till ersättning kan de också hjälpa dig att upprätta en anmälan.

IVO och Patientskadelagen

Om du har fått en bestående psykisk eller fysisk skada i samband med ett tandläkarbesök kan du vända dig till IVO, Inspektion för Vård och Omsorg. Det är en statlig myndighet som har kontroll och tillsyn över hälso- och vårdinstitutioner. IVO kan anmäla vårdpersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Enligt patientskadelagen har den patient rätt till ersättning som fått sin skada på grund av felaktig behandling. Det innebär att det är läkarens val av metod som är den direkta orsaken till den uppkomna skadan. Du ska ha fått en skada, fysisk eller psykisk. Det räcker till exempel inte med att bara vara missnöjd med resultatet av till exempel ett implantat eller en fyllning. Anledningar som kan ge ersättning är till exempel en käkfraktur vid utdragning av tand, utdragning av fel tand eller att tandläkaren vid upprepade tillfällen missat att diagnosticera en tandsjukdom, som sedan gjort irreparabel skada på tänderna.

15 May 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.