Välj ett juridiskt ombud vid en vårdnadstvist

Vårdnadstvist. Bara ordet skapar ett visst obehag för en utomstående. Man tänker sig en process som tar lång tid att behandla, man tänker sig en tid av elaka ord och fulspel och man tänker sig ett - eller flera - barn som hamnar i kläm på grund av att föräldrarna inte kan komma överens. Man tänker här också ganska rätt. En vårdnadstvist är bland det tuffaste man kan hamna i.

Detta av förklarliga skäl. Dels så bråkar man om det man älskar allra mest och som man är beredd att offra sitt eget liv för. Dels så bråkar man mot en person som man en gång har älskar och som man spenderat en stor del av sitt liv tillsammans med. Det är klart att det gör ont.

I vissa fall är det dock oundvikligt. Som förälder så måste man se till barnens bästa och om det innebär att den andre föräldern visar sig vara olämplig som vårdnadshavare så måste man också låta rättvisan pröva detta. En vårdnadstvist och en förlorad sådan innebär inte en automatiskt utestängning av den andre föräldern, det ska föras till protokollet. Man har fortfarande umgängesrätt och får träffa sina barn (om det inte finns en uppenbar risk för att man skadar dem). Det är viktigt att tillägga.

Du behöver professionellt stöd vid en vårdnadstvist

Ett juridiskt ombud ska man anlita vid en vårdnadstvist. Av två skäl: dels så får man bättre möjligheter att vinna tvisten. Ett juridisk ombud utreder allting, samlar vittnesmål och stärker sin egen bevisning. Dessutom så för han/hon din egen talan vid förhör och kan därigenom också göra att de värsta fallgroparna undviks.

Den andra delen handlar om det rena stödet. En vårdnadstvist innebär, som sagt, en prövning som kräver en axel att luta sig- och gråta ut mot. Det är inte säkert att de som normalt brukar ställa upp för dig finns där vid en sådan här tvist. Har ni gemensamma vänner så kan det mycket väl vara så att dessa väljer sida och att du blir utmålad som en slags skurk och familjesplittrare. Ditt juridiska ombud fungerar som ett viktig stöd även på det mer personliga planet.

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Kostnaden för ett juridiskt ombud täcks normalt av det rättsskydd som inkluderas i din hemförsäkring. Självrisken ligger normalt på mellan 15-20% av den totala kostnaden och beroende på vilket försäkringsbolag du har så varierar även taket. Normalt så behöver man inte betala den andres rättegångskostnader vid en vårdnadstvist. Dock så finns det försvårande omständigheter som man bör vara medveten om- och kolla upp.

Många försäkringsbolag ser att man måste ha haft en egen hemförsäkring i minst två år - obrutet - om rättsskyddet ska gälla vid en vårdnadstvist. Man brukar även ställa sig ovilliga att betala om tvisten påbörjas för tätt inpå en skilsmässa. Här brukar ett år vara en måttstock.

I dessa fall kan en vårdnadstvist - beroende på din inkomst - täckas av staten och genom den så kallade Rättshjälpen. Kolla upp allt sådant innan.

21 Apr 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.