Vår arvsrätt reglerar dödsboet

En avliden person är en juridisk person fram till dess att man delat upp dennes tillgångar. Benämningen på denna person är ett dödsbo och här kan man säga att detta dödsbo kan liknas vid en aktie där familjemedlemmarna som ska ärva är aktieinnehavare – med olika värdefulla poster. Med värdefulla poster menar vi här vilka som har rätt att ärva först, vilka som har rätt till störst del av arvet och vilka som inte alls är berättigad till att ta del av detta dödsbo. Hur ser då denna uppdelning av ett dödsbo och hur går det till när man värderar vilka som ska ärva vad?

Ja, i Sverige följer vi en lag som reglerar exakt vilka som har rätt till vad vid en uppdelning av ett dödsbo och denna kallas arvsrätt. Vår arvsrätt är absolut nödvändig för att varje dödsfall och den efterkommande delningen av det vi kallar dödsbo ska ske på ett korrekt sätt där varje familjemedlem ska kunna känna sig nöjda.  Här ska man dock veta att denna arvsrätt har brister – ingen lag är helt perfekt utformad och helt vattentät. Ett exempel på där vår arvsrätt ställs emot det sunda förnuftet och där arvsrätt vinner är vid en samboförhållande. Arvsrätt då en äkta make avlider är glasklar – och då ska den kvarvarande maken vara den som ärver först, men vid ett samboförhållande så gäller helt andra regler.

Vår arvsrätt kan vara orättvis

Vi kan här ta ett exempel som kan förklara det orättvisa som vår arvsrätt säger vid ett samboförhållande. Här kan vi säga att par levt i harmoni i runt trettio år, man har gemensamt tre stycken barn och man har köpt, hus bil och har sina tillgångar på olika konton men har under sin tid ändå delat på allt. Plötsligt avlider här mannen i förhållandet och det är också han som står skriven på alla kontrakt – hur löser man då denna situation?

Ja, här kommer alltså vår arvsrätt att vara ohyggligt känslokall. Sveriges arvsrätt kommer nämligen i det här fallet att sätta kvinnan väldigt långt ner på listan och efter exempelvis mannens släktingar – trots att de alltså levt tillsammans i över trettio år. Hade kvinnan i fråga haft en ring på sitt finger så hade hon haft – enligt vår arvsrätt – förtur till arvet men eftersom de levt som sambos så har hon ingen rätt alls. Det här kan man tycka är det detta är orättvist och ska verkligen en ring avgöra allt detta? Enligt vår arvsrätt så är det så och det är – tyvärr i detta fall – den vi följer. Det som detta sambopar istället skulle ha gjort är att man – innan mannens död – sett till att skriva ett testamente.

Detta går nämligen före arvsrätt i detta fall och det här kan vara värt att veta för alla som av någon anledning inte vill gifta sig – se till att skriva ett testamente. Visst, det här kan vara svårt och lite morbit, men se detta skrivna testamente som ett bevis på att ni älskar varandra. Vår arvsrätt kommer nämligen inte att hänsyn till detta annars.

Läs mer om arvsrätt här.

10 Dec 2017

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.