Vem bär ansvaret för en misslyckad skönhetsbehandling?

Har i blivit mer fåfänga under senare år? Det finns viss anledning att tro detta med tanke på att allt fler väljer att genomföra olika behandlingar i syfte att bli vackrare. Det kan handla om fillers, det kan handla om botox och det kan likväl handla om rent kirurgiska ingrepp som att lyfta brösten, rumpan eller ansiktet. Fåfängan har dock alltid funnits - redan för 7000 år sedan använde exempelvis egyptierna sig av sminkpaletter och deodoranter. Vi har alltid sökt efter vägar som kan förbättra vårt utseende.

Det finns alltså enbart en skillnad i att vi idag har ett större utbud gällande metoder och behandlingar som kan göra oss lite vackrare, lite mer attraktiva och för att bromsa upp ett åldrande.

Metoder som, i många fall, kan lämna mer att önska. I synnerhet om man ser till vem som bär det juridiska ansvaret om någonting blir fel. Där handlar det nämligen om en riktig gråzon; speciellt om man ser till de nya behandlingarna som blivit populära att använda sig av.

Om du besöker en salong i Stockholm för att genomföra en behandling med fillers och upplever att du inte fått det förväntade resultatet - kommer då salongen ifråga att ersätta dig?

Kanske. Det är det som är det svåra. Du kan dra det till Konsumentverket och till Allmänna Reklamationsnämnden och få resning den vägen. Men, det är ändå inte helt säkert att en ny behandling med fillers kommer att erbjudas dig eller att du får någon typ av ekonomisk kompensation. Salongen kan bli svartlistad av ARN, men det är också egentligen det enda. Här ska vi tillägga att just fillers är att anse som ett riskfritt ingrepp där det enda som egentligen kan ske är att du blir missnöjd - du kommer inte att ta någon fysisk skada av behandlingen.

Välj salong med omsorg

De nya behandlingar kan utföras av egentligen vem som helst. Det är också där man som kund måste vara på sin vakt. Skulle du genomföra något typ av kirurgiskt ingrepp så skulle du välja en mottagning med större omsorg än vad du skulle göra om det gällde fillers eller botox.

Där måste man ändra sin inställning för att slippa framtida, juridiska konflikter. Det vill säga: se till att utföra en behandling med fillers vid en erfaren salong med gott rykte, med goda referenser och där personalen är kunnig, erfaren och certifierad. Se även till att man har ansvarsförsäkring.

Det kostar säkerligen några kronor mer, men å andra sidan blir resultatet bättre och risken för att du ska bli missnöjd och hamna i en konflikt minimeras.

Mer information om fillers: https://www.fillersstockholm.se.

15 Apr 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.