Viktiga egenskaper hos en advokat

Det finns tillfällen i livet då man tyvärr behöver hjälp av en advokat. Då gäller det att anlita en advokat som både är erfaren, skicklig och har kunskap inom det specifika rättsområdet.

Juridik är ett komplext ämne och de flesta advokater arbetar bara inom ett eller ett fåtal rättsområden. Exempel på specialområden är migrationsrätt, hyresrätt, familjerätt och brottmål. Även de olika specialområdena kan sedan delas in i mindre områden och är man misstänkt för till exempel ett bokföringsbrott ska man vända sig till en brottmålsadvokat specialiserad på ekobrott och som kan bokföring. Är man misstänkt för att ha sålt narkotika bör man i anlita en brottmålsadvokat som kan och har erfarenhet av att ha arbetat med narkotikabrott, och så vidare.

Man har rätt att själv välja sin försvarare vid brottmål

I Sverige har man rätt att själv välja sin försvarare och behöver alltså inte ta den advokat som rätten utser då man är misstänkt för ett brott. Att vara misstänkt för ett brott kan vara väldigt påfrestande och det är viktigt att anlita en försvarsadvokat som man känner förtroende för. Sitter man dessutom häktad blir advokaten ofta den som sköter kontakten med yttervärlden. I vissa fall måste advokaten hjälpa en se till att hyran blir betald eller att arbetsplatsen underrättas. Kommunikationen med advokaten blir jätteviktig och man måste kunna förstå varandra ordentligt. Fungerar inte detta eller om man känner att man inte längre litar på sin advokat så bör man byta och välja någon annan. En bra brottmålsadvokat är med under polisförhör och fungerar som ett stöd. En erfaren advokat vet också vilka frågor som kan komma att ställas och kan förbereda sin klient inför förhören.

Advokatsamfundet kan ge tips på advokater

Det är inte alltid man vet vilken advokat man ska kontakta men hos advokatsamfundet finns advokater listade tillsammans med sina respektive rättsområden. Man kan även söka på nätet och kika på de olika advokatbyråernas hemsidor. Känner man inte förtroende för advokaten efter ett första möte eller telefonsamtal så bör man vända sig till någon annan. Ibland har man tur och vänner eller familj kan rekommendera en bra advokat. Rekommendationer är nästan alltid det bästa att gå på, och det gäller även det motsatta - har någon dålig erfarenhet av en viss advokat bör man naturligtvis lyssna på detta och inte anlita den. En advokat har även ett ansvar och ska inte åta sig uppdrag som den inte tror att den klara av.

16 Sep 2020

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.