Vissa typer av brott döms hårdare av allmänheten

Att vara misstänkt för ett brott är i sig väldigt jobbigt - i synnerhet då om man är oskyldig till brottet i fråga. Men, även om man skulle vara skyldig så är det upp till åklagare och polis att leda detta i bevis och då dessa ska vara tillräckligt starka för att en domstol ska kunna utdöma ett straff som motsvarar brottets karaktär. Så, förenklat, fungerar vårt rättsystem och vi lever efter att ingen är skyldig förrän dom har fallit och vunnit laga kraft. Är detta då något som stämmer i praktiken? Ja, och nej. Vissa brott har nämligen en förmåga att dra till sig allmänhetens ögon och där man som misstänkt blir behandlad som en skyldig, trots att man man ännu inte är dömd för någonting. Det kan handla om större fall såsom mord, pedofili och incest. Där kan man förstå att allmänheten reagerar och vill, så att säga, ha rättvisa och en snabb dom. 

Narkotikabrott ses som allvarligt brott

I andra fall så är är reaktionen mer svårförklarad och här kan vi jämföra ett narkotikabrott med en misshandel. Troligt är att de flesta du känner kommer att se mellan fingrarna på en misshandel - men ha svårare att acceptera narkotikabrottet i fråga. Vi är ett land som inte är särskilt liberalt gällande narkotika – något som på många sätt är bra – men vi är heller inte speciellt nyanserade då det kommer till hur vi behandlar personer misstänkta för dessa brott. Många upplever att vänner och familj vänder ryggen till, många känner att arbetsgivare kan säga upp en omotiverat – och att man efter att ha varit misstänkt kan ha svårt att få jobb – samt att trycket utifrån kan ha påverkat rättens bedömning. 

Rätt brottmålsadvokat ger bättre möjligheter

Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott och bo i en mindre stad finns risken att du hängs ut i tidningar och att brottet i fråga blir stadens största samtalsämne. Troligt är också – tyvärr – att man på exempelvis Flashback kommer att lägga ut ditt namn och vem du är; allt kryddat med anekdoter och rena lögner om vem du egentligen är – irrelevanta saker som kan leda till en ren häxjakt. Det finns en fara i att rätten påverkas av dessa skriverier och tappar sin förmåga att döma rättvist och objektivt. Den bästa lösningen, det är att anlita en erfaren brottmålsadvokat som kan hantera fall liknande ditt. En brottmålsadvokat som har vana av narkotikabrott kan göra en enorm skillnad i att få fallet att handla om det som är relevant och därmed få rätten att bortse från skriverier och rent skvaller. Dessutom fyller den brottmålsadvokat du anlitar också en annan viktig funktion i att vara ditt stöd; något som – baserat på exempelvis sveket från vänner – inte ska underskattas. Läs mer om brottmålsadvokat här.

Du har rätt till en offentlig försvarare

Du kommer att bli tilldelad en offentlig försvarare – det har du rätt till vid grövre brott. Men, du kan även välja en sådan själv. Det valet bör du ta tillvara på – av ovan nämnda skäl Välj en erfaren brottmålsadvokat som din offentlige försvarare och du ger dig själv bättre möjligheter till ett frikännande eller en lindrigare dom. Kostnaden för en offentlig försvarare täcks av staten. Vid en fällande dom så kan du få betala tillbaka beloppet – eller delar av det – till staten. Inte direkt till din offentlige försvarare alltså då denne redan fått sina omkostnader och arvode betalt. 

4 Feb 2018

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.