Blogg

Här i vår blogg skriver vi brett om juridik och inte bara om brottmål. Det kan lika gärna handlar affärsjuridik eller familjerätt eller något annat juridiskt område.

Sida 3

RSS

Är du missnöjd med din badrumsrenovering?

11 feb 2019

Vi renoverar mer frekvent idag än vad vi gjorde förr. Ett faktum som kan förklaras av att vi av hävd har en starkare ekonomi, att materialkostnader sjunkit samt att kostnaden för hantverkare blivit lägre. Det senare är förmodligen den stora förklaringen och här kan vi nämna införandet av Rot-avdraget som det tydligaste startskottet.

Rot-avdraget innebär idag att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden som den hantverkare du anlitar fakturerar dig - detta med ett tak på 50.000 kronor per år och person. Tidigare var detta ännu mer generöst och du kunde dra av halva beloppet, men nu är det alltså 30% som gäller.

Rot-avdraget har gjort skillnad i folks liv och gett en möjlighet för vanliga privatpersoner att förverkliga sina drömmar. Dessutom har det nästan helt tagit bort de svarta jobb som tidigare utfördes med en stor frekvens. Emellertid så är allt inte frid och fröjd. Även Rot-avdraget har visat sig ha vissa fläckar och den största - och mest svårtvättade - handlar om fuskjobb. Tyvärr kan man se att antalet tvister mellan privatpersoner och hantverkare har ökat i antal.

Reklamera din badrumsrenovering i Stockholm

I just de här fallen så stämmer även devisen om att kunden alltid har rätt - fuskjobb sker och en badrumsrenovering kan, som en följd av detta, förvandlas till en ren mardröm. Att man som kund har rätt är dock inte lika med att man får rätt till ersättning. Det är nämligen här problemen brukar börja på riktigt.

För, det är inte ovanligt att se att företag ställer sig ovilliga att åtgärda eller ersätta de fel och brister som en misslyckad badrumsrenovering innehar. I många fall så väljer man det motsatta och hävdar sin oskuld. Det gör det hela svårare. Man vet att man har rätt - men man får ändå ingen hjälp och får ställa in sig på en lång process.

Kontakta en jurist så snart som möjligt

Vårt råd i detta? Se till att ta juridisk hjälp så snart som möjligt. Kontakta en bostadsjurist eller en specialist på processer mot hantverkare i Stockholm. Dels så ger det dig en större chans att vinna en tvist som eventuellt når domstol och dels så ger det dig en tyngd som kan göra att företaget väljer att ersätta dig.

En viktig sak är följande: låt bli att åtgärda problem som inte är akuta. Fotografera och dokumentera, låt en besiktningsman göra en slutbesiktning och bygg upp ett mål som gör att du enklare kan vinna. Det första steget är att du kontaktar företaget som genomfört din badrumsrenovering. Berätta om felen och ställ krav.

ARN startar en utredning av ditt ärende

Steg nummer två är att kontakta ARN och låta denna instans genomföra en grundlig utredning. Beslutar de - med en slutbesiktning som grund - att du har rätt till ersättning så brukar företaget ge med sig. Att riskera en anmärkning och en svartlistning hos ARN är inget man normalt vill riskera.

Var dock beredd på att det kan ta tid innan utredningen är över - och var även medveten om att det inte handlar om något tvingande: företaget kan vägra att betala dig även om ARN beslutar i frågan. Allmänna Reklamationsnämndens beslut är en rekommendation. Om detta inträffar så får du ta tvisten vidare till nästa nivå och instans.

Dolda fel i hus - en vanlig tvist

31 jan 2019

En bra bostadsaffär är till gagn för både köpare och säljare. Säljaren får det pris - förmodligen mer - han begärt och köparen får i sin tur den bostad han drömt om. Det handlar inte sällan om att en familj exempelvis köper ett hus och där säljaren behöver ett mindre utrymme - en vinst även där; familjen får större yta och säljaren i fråga frigör tillräckligt med kapital för att köpa en mindre bostadsrätt. Oavsett anledning: de flesta bostadsaffärer sker på ett korrekt sätt och med två parter som är nöjda med affären i fråga.

Tyvärr så finns även motsatsen och det är också något som kan skapa stora konflikter. Det vi ska titta närmare på här handlar om en av den vanligaste tvisterna mellan säljare och köpare av bostäder: dolda fel. Särskilt vanligt är konflikter gällande dolda fel i hus.

Av förklarliga skäl, skulle vi vilja säga. Ett hus sköter man på egen hand och då det dessutom handlar om större ytor samt mer riskområden - tak och grund - så blir det naturligt. Bor man i en bostadsrätt så handlar det om att sköta det som finns i lägenheten - tak, grund och fasad ansvarar BRF:en för. Även om konflikter om dolda fel även kan komma i samband med en lägenhetsaffär så är det vanligare gällande hus- och villor och därför fokuserar vi på dessa i den här texten.

Vad är dolda fel i hus?

Frågan låter kanske lätt att svara på, men faktum är att det handlar om väldig snårig terräng att ta sig igenom. Inte minst rent juridiskt. För att ett fel ska kunna räknas som dolt så ska det inte ha kunnat upptäckas vid en besiktning och det ska heller inte kunna vara förväntat sett till husets ålder (om ett hus är 50 år gammalt och där taket aldrig blivit bytt så kan man nog räkna med att taket i fråga är ganska slitet - där är det inte tal om ett dolt fel). Det finns några kriterier för vad som kan komma att räknas som dolda fel i hus:

    • Felet ska inte ha känts till av säljare eller kunna upptäckas av köparen.
    • Felet ska inte kunna vara förväntat.
    • Felet ska inte kunnat gå att upptäckas vid en besiktning utförd av en besiktningsman.

Den senare punkten är i många fall lösningen på problemet. Som köpare så måste man låta en besiktningsman gå igenom huset innan man skriver under kontraktet. Det handlar dels om att slippa köpa grisen i säcken - en besiktningsman skriver ned alla saker som han anser bör tas i beaktning - och dels så är det en trygghet i en framtida, eventuell, tvist. Finns det dokument från en besiktningsman så har man, helt enkelt, större möjligheter att vinna en tvist och detta genom att kunna hävda dolda fel.

Komplettera besiktningen med andra undersökningar

Men, inte ens dokument från en besiktningsman innebär att du som köpare har rätt. Dolda fel handlar mycket om godtycklighet. Även om det finns vissa kriterier att luta sig mot så finns det också väldigt mycket luft dem emellan. Ett bra sätt att undvika en konflikt gällande dolda fel i hus i därför att komplettera besiktningsmannen ytterligare. Att anlita en vvs-firma för en rörinspektion, att göra en snabb radonmätning eller låta en elektriker se över elsystemet ger mer trygghet.

En annan sak - om det skulle upptäckas fel och där säljaren inte vill möta kraven gällande ersättning - är att man alltid bör ta hjälp rent juridiskt. Som vi sa, det handlar om en väldigt snårig terräng med många om- och men inblandat. Det är lätt att bli bortdribblad och därför så är det definitivt ett värde i att ta juridisk hjälp om det hela utvecklas till en rättslig tvist.

På denna sajt kan du läsa mer om dolda fel och hur du kan få hjälp: https://www.doldafelhus.se.

En kontrollansvarig ska förhindra byggfusk

5 jan 2019

Tyvärr förekommer det en hel del fusk på byggen i Stockholm. Även om de flesta byggföretag i Stockholm är professionella, noggranna och seriösa går det aldrig att hålla koll på alla underleverantörer och småföretag som kommer in och gör små arbeten, ibland bara under några dagar.

Den kontrollansvarige spelar en stor roll

Säkerhetssystemet ID06 är ett led i kampen mot det utbredda fusket på byggen i Stockholm, men det viktigaste och även svåraste arbetet utföras av alla de som arbetar som kontrollansvariga på byggen i Stockholm. Som kontrollansvarig i Stockholm är man ofta ansvarig för flera projekt samtidigt, vilket kan göra det svårt och ibland förvirrande att hålla koll på vad som pågår. Förutom ansvarskänsla och sinne för koordinering är det således också viktigt att som kontrollansvarig ta på sig mer ansvar än vad man klarar av.

När krävs kontrollansvarig?

Alla byggprojekt som kräver bygglov ska ha en kontrollansvarig, som ska hjälpa byggherren att se till att det arbete som utförs på bygget följer de lagar och bestämmelser som gäller för byggen i Sverige. Det är inte alltid ett lätt arbete, för det gäller lagar inom både miljö, byggnadssäkerhet, arbetsrätt och många andra områden. Det försvåras också av att alla som jobbar på byggen i Stockholm inte alltid har rent mjöl i påsen. En del kanske inte har utbildning, saknar arbetstillstånd eller på annat sätt är obehöriga för arbete. De utnyttjas av skrupellösa arbetsgivare men är kanske samtidigt rädda att mista den enda inkomst de har och också har möjlighet att få.

Ibland uppstår komplicerade situationer

Det finns alltså många parametrar att förhålla sig till som kontrollansvarig i Stockholm. Huvuduppdraget består i att se till att arbetet sker enligt den byggplan som upprättas inför arbetet, och från vilken alla avvikelser som upptäcks ska rapporteras till byggherren och till byggnadsnämnden.

Men som kontrollansvarig ser man även mycket annat, och det gäller att vara självständig och ha en tydlig moralisk linje för vad som får och inte får förekomma på ett bygge, något som kan vara svår tom man både har en önskan om att komma tillrätta med missförhållanden inom byggbranschen och en önskan om fair play, samtidigt som man kanske har empati för de som drabbas och inte vill beröva dem möjlighet till arbete.

Stora krav på personlig lämplighet

Därför är de företag som utfärdar certifikat för kontrollansvariga så noga med att den som söker uppvisar personlig lämplighet för uppgiften, något som man kommer fram till i intervjuer. Detta är en viktig del av bedömningen, vid sidan av kraven på teknisk utbildning och erfarenhet av och kunskap om byggbranschen. Själva syftet med att ha kontrollansvariga på byggen är ju att se till att de förhindrar fusk och slarv och att de hus som byggs uppfyller de krav som finns i plan- och bygglagen. Detta ställer så klart höga krav på moral och etik hos den som kontrollerar.

Ett roligt och spännande yrke för den som är lämplig

Som kontrollansvarig har man ett stort ansvar för att ett bygge sker enligt byggplanen, större än vad en del tror. För den som missköter sitt uppdrag kan det bli dyra böter och skadestånd. I ett uppmärksammat fall i Stockholm dömdes en kontrollansvarig att betala byggherren en miljon kronor i skadestånd på grund av att han brustit vid kontrollen av ett bygge som sedan inte godkänts och fått slutbevis från kommunen.

Att bli kontrollansvarig ska därför inte ses som ett enkelt sätt att tjäna mer pengar efter ett långt liv i byggbranschen. Det ansvar som utkrävs av en kontrollansvarig är reellt och ingenting som man bör ta lätt på. För den som har ansvarskänsla och tillräckliga kunskaper för att klara jobbet väntar dock ett spännande, ansvarsfullt och ofta roligt arbete som både hjälper människor och samtidigt förhindrar att det fuskas inom ett så viktigt område som vår hemmiljö.

Läs mer på https://www.kontrollansvarigstockholm.net.

Öppen kommunikation minskar missförstånden

15 dec 2018

Olika allergier lider många av oss av; för vissa kan det innebära att ett bett i ett äpple leder till klåda i halsen, att en sockerärta kan innebära en svullen läpp eller att en banan kan leda till en rodnad på halsen. Irriterande - ja. Livhotande - nej. För andra dock så kan allergier faktisk vara förenliga med döden och med allvarliga symptom. Inte minst nötter kan ge dessa fruktansvärda konsekvenser.

Som företag inom livsmedelsindustrin så har man också väldigt högra krav på sig gällande märkning av maten man serverar/säljer. En restaurang måste kunna svara - korrekt - på frågor som rör ingredienser och här får inget slarv förekomma: sker det missar så kan det, som sagt, leda till fruktansvärda konsekvenser. Här kan man som restaurang också se att tillståndet dras in - i Sverige ansvarar Livsmedelsverket för kontroll och uppföljning - och det kan även vara ett fall för rättslig prövning. Vid det senare så kan man räkna med böter.

Vi skulle dock hellre fokusera på vikten av öppenhet och kommunikation mellan exempelvis ett företag inom catering och en kund som har någon typ av allergi - eller en värd där någon i sällskaper har det. En fråga som blir naturlig är nämligen följande: vems fel är det om företaget inom catering inte fått tillräcklig information? Vi skulle därför vilja ge följande tips.

Tips för att undvika olyckor

Enklast blir det om vi radar upp tipsen i punkter. Dessa ser ut enligt följande och där vi säger att du ska anordna en fest och har kontaktat ett företag inom catering.

  • Var ute i god. Kolla upp med alla gäster om de lider av någon typ av allergi eller av andra skäl inte äter någon speciellt typ av mat. Sammanställ detta i en lista. Kontakta därefter företag du tänkt anlita och hör dig för vilka alternativ de kan erbjuda istället. Tiden är ofta avgörande här. Är du ute i god tid så hinner man planera och förbereda dessa specialrätter så att de blir lika välsmakande och spännande som de rätter som finns på den ordinarie menyn.
  • Bifoga alltid listan. Se till att korrespondensen er emellan sker via mail och se till att inkludera listan över förbjudna livsmedel i ett mail - som blir bekräftat. Skulle någonting ske så har du som värd svart på vitt att företaget inom catering tagit del av informationen och att de har slarvat. Det ger dig en trygghet om du skulle vilja söka ekonomisk ersättning i efterhand.
  • Slarva inte, Ingen vill laga mat som någon blir sjuk av. Allra minst då det kommer till allergier. Det innebär att du har ansvaret för att verkligen se till att informationen når fram. Jobb inom catering kan vara stressande i Stockholm och det kan ske misstag där den mänskliga faktorn spelar in - kocken blir sjuk och ersätts av en vikarie som inte vet någonting om dina önskemål. Ring därför och påminn någon dag innan. Hellre ett samtal för mycket än ett för lite.

Slutligen: välj rätt företag. Det finns en anledning till varför vissa företag inom catering går bättre, har en högre omsättning, fler referenser och en längre historia än andra. Det kanske kostar några kronor extra, men då får ni också full service, perfekt mat och där allting sker utan risker. Välj catering med hjärna, hjärta och gom snarare än med plånboken.

Här kan du läsa mer om catering.

Hitta en advokat med rätt kompetens

16 nov 2018

Om man inte har tips, vänner eller kontakter så kan det vara svårt att hitta rätt juridisk kompetens för det ärende man behöver hjälp med. Sanningen är att det finns en rad olika områden att nischa sig inom som jurist, och vilken kompetens juristen har kommer påverka dennes möjligheter att hjälpa dig med just ditt område. Anlitar du en brottmålsadvokat när du har problem med huset, kommer du inte att få lika god hjälp som om du anlitar en fastighetsjurist, till exempel. 

Första steget bör alltså rimligen vara att fastställa vilken kompetens man behöver. Det finns idag inte bara jurister, utan hela byråer, som är nischade mot särskilda områden. Det kan till exempel finnas byråer som är specialiserade enbart på familjerätt, fastighetsrätt eller brottmål. Firmor med sådana tydliga nischer kanske återfinns mest i Sveriges större städer, så som Uppsala, Stockholm och Göteborg exempelvis. 

Likväl kan det vara värt att åka en bit för att finna dem och för att samarbeta med dem. Bor du i Uppsala kan det vara värt besväret att träffa en advokat i Stockholm, till exempel. Skillnaden mellan advokat med specialistkompetens i området och en advokat med allmän kompetens kan i praktiken innebära stora förluster, i värsta fall. 

Man kan vända sig till Advokatsamfundet för att se vilka advokater som faktiskt innehar titeln. Ringer man dit får man dock vara beredd på att inte få några personliga rekommendationer, eftersom det helt enkelt inte är tillåtet för samfundet att lämna ut sådana. Däremot kan de hänvisa till en byrå och den verksamhetsbeskrivning som de har registrerat hos samfundet. Samtidigt finns här en uppenbar risk – ingen vidare kontroll över verksamhetsbeskrivningarna görs, och en advokat kan nästan skriva vad som helst här, i teorin. 

Rimligen får man anta att det flesta är ärliga med vad deras specialområden är. En byrå som inte är specialister inom familjerätt bör inte heller utge sig för att vara det. Samtidigt kan man ändå behöva kolla närmare på byråns advokater för att se vilka meriter de faktiskt har. En del jurister har efterfrågat regelrätt dokumentation för specialistkunskaper, eftersom det faktiskt kan göra stor skillnad för konsumenten i fråga. Förutom intresse och kunskap i det aktuella området, får de gärna också ha lång erfarenhet av rättsfall där frågorna behandlats. 

Med det här i åtanke kan det vara värt att åka till Uppsala från Stockholm, eller från Stockholm till Uppsala, för att hitta rätt advokat att samarbeta med. Det är helt enkelt något som kan göra stor skillnad, och geografiskt avstånd och eventuellt högre priser bör kanske inte stå i vägen. Åtminstone inte om det är ett avgörande fall, vars dom kommer att medföra konsekvenser under många år – eller kanske till och med livet ut. Än mer viktigt är det om fallet är mycket komplicerat, då specialistkompetens troligen är ännu viktigare. Att åtminstone försöka hitta någon med specialistkompetens inom det område man behöver det inom, tar varken särskilt mycket tid eller energi – men kan göra stora skillnader i slutändan. 

Det är brottsligt att utöva våld i familjen

23 okt 2018

Många utredningar och statistik slår numera fast att antalet vårdnadstvister ökar i domstolarna i Sverige. Både tidningen Dagens juridik och Advokaten har skrivit om det ökade antalet vårdnadstvister. Båda tidningarna slår också fast att både föräldrar och barn är förlorare när det förkommer vårdnadstvister på grund av samarbetssvårigheter. Barnen mår dåligt, föräldrarna mår dåligt och flera advokater menar att domstolarna egentligen inte är rätt instans för föräldrar som inte kan komma överens om frågor som rör det gemensamma barnet.

Annat är det om det är så att till exempel den ena föräldern utövar våld mot barnet och barnets förälder. Anna Wahlström är advokat och menar att i vissa fall är det enda lösningen att inleda en en vårdnadstvist i domstolen. Och att det handlar om att den ena partnern är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder vid våld i relationen. Samtidigt bör vårdnadstvister undvikas om det bara går:

– En lärdom av att ha arbetat med vårdnadstvister i flera år är att jag själv aldrig skulle gå in i en vårdnadstvist gällande samarbetssvårigheter. Aldrig. Både för min egen och mitt barns skull. Om man samarbetar får man ut mycket mer av sitt föräldraskap och får en bättre och mer flexibel tillgång till sitt barn. Vårdnadstvister har alltid förlorare, säger Anna Wahlström till tidningen Advokaten.

Antalet barn som drabbas av ohälsa ökar

Att antalet barn och ungdomar som drabbas av ohälsa blev en stor nyhet under förra året. Det presenterades inga direkta orsaker till den ökade ohälsan, men en självklar del i detta är ju om det förekomma våld i hemmet. Våld i en relation är för samtliga parter mycket farlig. De som utsätts för våldet mår mycket dåligt. När barn är inblandade i det våldet finns flera risker; att barnet utsätts för våldet, men även att barnet utvecklar mönster av våldsamt beteende både mot andra och mot din framtida partner och barn.

Våld föder våld. Våld har dessutom en oerhört stor risk att eskalera och slutar med död. Sverige står ut i detta sammanhang och saknar både riskbedömningar hos polis och socialtjänst när det kommer till våld i ett hem. Varje år dör flera 100 kvinnor till följd av en partner som i åratal har utsatt henne för våld. De barn som har vuxit upp i ett våldsamt hem, mår självklart mycket dåligt. Det gör det inte enklare att det alltid är upp till den kvinnan att skydda sitt barn och begära att få ensam vårdnad om barnet, boendet för barnet och umgänge i sällskap av tredje part. Det är rent omöjligt för en kvinna att åstadkomma detta på egen hand. Hon behöver en stjärnadvokat som kan kämpa för henne och barnet. Här kan du läsa vidare om hur man ska gå till väga för att lyckas skydda sig själv och barnet och inleda en vårdnadstvist.

Kan jag bestrida min P-bot?

10 okt 2018

Finns det någonting som är värre än att komma ut från affären efter att ha uträttat ett snabbt ärende och se att det sitter en gul lapp fastkilad mellan ruta och vindrutetorkare på bilen? Att få en parkeringsbot är själva definitionen av en onödig utgift och det handlar dessutom om en ganska stor sådan. Beroende på var du parkerat och hur du stått så kan summan variera och hamna mellan 400-1500 kronor. I vissa fall till och med mer.

De flesta kan se sitt eget ansvar. Man gjorde fel, man tog en chansning, man ställde sig ovetande på en yta där man trodde sig kunna stå och så fick man den gula lappen som en konsekvens av detta. I andra fall dock så anser man att boten i fråga är direkt oskälig och orättvis. I dessa lägen kan man också bestrida. och försöka få upprättelse. Här kan man först och främst kontakta parkeringsbolaget som utfärdat boten och låta dem starta en utredning.

Är man missnöjd med det utfallet så kan man dra det vidare civilt och upprätta en anmälan till Polisen. I båda fallen så bör du dock betala din bot så att du slipper förseningsavgifter och inkassokrav. Det går att få retroaktiv betalning och upprättelse. Ett råd är att du driver din process med lite tyngd bakom dig. Tyngd i form av en jurist. Det finns även sidor på nätet som hjälper sig att överklaga och som sköter de juridiska aspekterna i fallet. Detta naturligtvis mot en liten avgift.

Dåliga vägmarkeringar - skäl att överklaga?

För något år sedan så skedde en granskning av parkeringsbolagen i Stockholm av programmet Kalla Fakta. Där intervjuades en jurist som specialiserat sig på just dessa frågor. Han hävdade att många kommuner inte bara ser p-böter som en inkomst - det är även någonting som man budgeterar för. I många fall handlar det om luddiga regler, det handlar om bristande information - undermålig skyltning, usla vägmarkeringar som inte visar var en parkeringsficka börjar och slutar.

Det gör att chanserna är goda att vinna ett sådant fall. Om det inte finns några vägmarkeringar för parkeringsfickor - hur ska man då veta var bilen får stå?

Det kanske låter enkelt i teorin, men rent praktisk kan just ett sådant specifikt fall som vägmarkeringar av bristande kvalitet vara svårare att få rätt angående. Det som många gömmer sig bakom där är nämligen det faktum att du kanske sett en del av dessa vägmarkeringar och attd u genom detta borde kunna dra en rak linje själv - i ditt eget huvud - och placera fordonet i rutan (som alltså knappt var synlig…). Det hade varit bättre för dig om dessa vägmarkeringar varit dolda av snö - där hade du haft en bättre chans att riva din p-bot i två delar och strunta i att betala den.

Man kan dock tycka att vägmarkeringar på en parkering ska underhållas på samma sätt som snöröjningen från kommunens sida. Det är dock att hoppas på lite för mycket förmodligen. Sakfrågan dock: om du känner att din p-bot är orättvis och en konsekvens av bristande information - eller ett felaktigt agerande av P-bolaget - så ska du naturligtvis överklaga. Du har bättre möjligheter till upprättelse än vad du tror. I synnerhet om du tar hjälp med det rent juridiska.

Här kan du läsa mer om vägmarkeringar: http://www.vägmarkeringar.nu.

Farligt när mäns våld mot kvinnor kallas vårdnadstvister

28 sep 2018

Förra året, på kvinnodagen den 8 mars, publicerades en debattartikel på Svenska dagbladet, undertecknat Unizon och ROKS, två organisationer som skyddar kvinnor på landets kvinnojourer och MÄN och Sveriges kvinnolobby. De är alla organisationer som arbetar med brottsutsatta för våld i nära relationer, som det heter. Anledningen till publiceraingen var slutsatserna som regeringen drog av slutbetänkandet av 2006 års vårdnadsreform. De menade att det var farligt att jämställa mäns våld mot kvinnor och barn, med andra typer av vårdnadstvister.

Så är det i ett förhållande präglat av våld

Det som skiljer ett "vanligt" förhållande från ett som har våld som dominerar hela förhållandet är att det på inget sätt är ett jämlikt förhållande. Ett förhållande som innehåller våld mot den ena parten, är inte ett förhållande mellan två jämbördiga parter. Ett förhållande som har våld som komponent, handlar om att den ena är förövare och den andra är ett brottsoffer. Detta faktum måste alltid tas med i allt som rör det förhållandet. Ska den som blir utsatt för våldet överleva måste alla som blir utsatta för våldet omedelbart skyddas mot mera och fortsatt våld.

Man kan aldrig behandla dem som två parter som råkar ha olika åsikter. Det går inte att anta att det är två jämbördiga parter som går att bemöta på samma sätt – därför att den ena är våldsam, medan den andra parten är rädd för den andra och utifrån den rädslan alltid kommer att vara den svagaste parten som alltid måste skyddas. Detta gäller i allra största grad om det finns barn med i bilden – och det gör det ju när det handlar om en vårdnadstvister. Därför måste allt i en vårdnadstvist mellan en våldsam förälder och ett våldsutsatt barn och en våldsutsatt förälder, alltid handla om att skydda den part som är utsatt för våld och barnet.

Man kan inte föreslå samarbetssamtal till två föräldrar där den ena har utsatt den andra för våld. Det är ett hån och ett fortsatt övergrepp på den parten som har varit utsatt för våld av den andra parten.

Så är det i ett förhållande som inte är präglat av våld

Däremot kan man mycket väl bemöta och behandla två parter som jämbördiga om det INTE handlar om att det förekommer, eller har förekommit våld mellan de två. Endast i sådana fall kan man bedöma vårdnadstvisten som en jämlik kamp mellan två jämlika parter. Det är endast då som man kan föreslå samarbetssamtal, eftersom de två har samarbetsproblem, som går att lösa om någon annan går in och är en tredje part. Skillnaden mellan dessa är mycket viktigt att känna till och att handla utifrån när man arbetar som jurist i vårdnadstvister. Läs mer om det här.

Det händer med barn om ena föräldern sitter i fängelse

25 aug 2018

Att ena föräldern är kriminell hör till undantagen, men det händer. Hur är det att vara kriminell och sitta i fängelse och ha barn? Mycket små barn, har inga uppfattningar om vad som är bra, dåligt, kriminellt eller skadligt. Därför har många föräldrar umgänge med sina barn, oavsett om det är bra för barnen eller inte. Om ingen tar till vara barnets intresse, kan barn i åratal umgås med en förälder som sitter i fängelse. Som utomstående kan man undra hur bra det är för ett barn att växa upp med att den ena föräldern sitter i fängelser, och till med bo med den förälder som sitter i fängelse. Är det inte som att kratta manegen för att barnet också blir kriminell? Ett barn tar efter sina föräldrar, så gör alla barn. Om barn vänjer sig vid att det är normalt att begå kriminella handlingar, kommer inte barnet att bli kriminellt?

Endast i undantagsfall förlorar en kriminell vårdnaden om barn

Det är endast i undantagsfall som någon som sitter inne i fängelse skulle förlora vårdnaden om sitt barn. Det har till och med hänt att pappor som har mördat barnens mammor, har vårdnaden och umgänge med sitt barn medan de sitter inne i fängelset. Även när pappan har mördat mamman får de alltså bestämma var barnet ska bo, gå i skola och hur umgängesrätten ser ut. För den som är utomstående verkar det direkt olämpligt i dessa extrema fall. Man kan undra var barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention, som säger att alla barn har rätt att växa upp utan övergrepp, misshandel och som har omfattande rättigheter, finns någonstans?  Finns det i Sverige? Har barnen umgängesrätt till sina föräldrar, eller är det precis tvärtom? Att det är föräldrarna som har umgängesrätt till sina barn, och att de inte har något att säga till om den saken?

Barn ska tillfrågas om allt som rör barnet självt

Enligt lagen ska barn själva tillfrågas om allt som rör barnet självt. Beroende på hur pass moget barnet är, oberoende ålder, ska barn alltid tillfrågas om hur, var, när då det kommer till barnens vårdnad, boende och umgänge. Ska barns rättigheter tas till vara krävs det att den andra vårdnadshavaren, tar strid för sitt barn och att den vårdnadshavaren har en mycket duktig advokat som kan företräda vårdnadshavaren och barnet i en rättsprocess som kanske måste till för att skydda barn. Vi anser att det är barn som har rättigheter, inte föräldrarna. Det är barnen som har rätt till sina föräldrar, inte tvärtom. Barn är ju inga ägodelar och barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor ihop med. Framför allt har barn alltid rätt att få veta om allt som rör barnet självt. Läs mer om det på: umgängesrätt.com.

barn ensamt med förälder

Ibland händer det brott även inom familjen

24 aug 2018

Mitt hem är min borg, kunde man läsa på en och annan tavla, på 1940- och 50-talet. Tanken med ett hem och varför just det egna hemmet skyddas särskilt av lagen är den att hemmet ska vara ens "borg", det ställe man som privatperson ska kunna dra sig tillbaka, vila sig, slappna av i och vara trygg i. Exempel när man ser hur lagen tänker kring det egna hemmet, är om någon utsätts för brott, ses det som allvarligare och kan dömas för hårdare straff om brottet har skett i det egna hemmet. Blir man överfallen, kan brotten döms mer eller mindre förmildrande om de har skett hemma eller utomhus. I ett hem ska man vara skyddad, så är tanken med det egna hemmet.

Svårare när brott sker hemma och i familjen

På alla sätt är det alltid värre om ett brott sker i hemmet. Och ännu värre är det om brottet utförs av någon i familjen. Vart ska den som blir utsatt för brottet då fly? Om ens hem ska vara platsen man kan återhämta sig på, vart ska man ta vägen om det är där man blir utsatt? Om brottet utförs av någon i familjen, hur ska man skydda sig då. Meningen med en familj är ju den att de ska skydda en mot dem som kan utsätta en för andra påfrestningar. Var ska man vända sig om inte hemmet är den plats man får vara i fred? Vem ska man få skydd av om det inte är familjen som skyddar en?

Bevisningen mycket svårare om det sker i hemmet

Blir man utsatt för brott i sitt eget hem, blir också bevisningen så mycekt svårare. Brotten sker ju väldigt sällan med vittnen närvarande. Hör man slag och dunsar, kan kanske rådiga grannar hjälpa till med att bli vittnen till det. Men att bara höra slag och dunsar kan vara otillräckligt som bevis. Det man däremot kan göra är att bygga en indiciekedja, det vill säga, om många indicier pekar på samma brott, kan man med många indicier få till en fällande dom.

Anlita advokat som är mästare på brott i hemmet

Skulle det vara så att man har blivit utsatt för något i hemmet, då är det mycket viktigt att kontakta någon som är mästare just på detta svåra ämne. Det krävs speciella kunskaper just för att kunna fälla någon som har utsatt andra för brott i hemmet eller i familjen. Den advokaten blr ha så stor erfarenhet att hon eller han kan klura ut andra sätt att bevisa de nsom troligen är skyldig. Det gäller att kunna tänka i andra banor, och ha stor kunskap om hur brottsoffer och förövare tänker och känner. Här kan du läsa mer om advokat i familjerätt i Stockholm.

Uppsåt och det subjektiva rekvisitet

12 jul 2018

Om ett företag är försenat med sina skatteinbetalningar så kan styrelsen bli personligt betalningsskyldiga för skatteskulderna. Ett personligt företrädaransvar träder då i kraft enligt reglerna som går att finna i 59:e kapitlet i skatteförfarandelagen. För att en styrelseledamot ska bli skyldig att betala skatterna så krävs det att skatteverket kan visa att ledamoten har agerat antingen med uppsåt eller med grov oaktsamhet. Det kan antingen röra sig om aktiva handlingar som har påverkat att skatterna inte kan eller kommer att betalas som exempelvis att gömma undan pengar och försöka smita från skatterna. Det vanligaste är dock att skatten inte betalas eller kan betalas på grund av underlåtenhet alltså att man inte har haft koll på kassaflödet, företaget har levt över sina tillgångar och kan därmed inte betala skatteskulden. 

Kort om det subjektiva rekvisitet och företrädaransvar

Rekvisitet är en term inom juridiken som innebär att några påståenden i en lag är genomförda och därmed är lagen bruten. En lag tillåter eller begränsar något med ett antal påstående och om några av dessa påståenden är genomförda eller "brutna" så är lagen bruten. Subjektiva rekvisitet innebär att lagen är bruten med avsikt eller uppsåt. I det här fallet så betyder det att företrädaransvar träder i kraft när någon eller några i styrelsen har underlåtit sin plikt att säkerställa inbetalningar av skatteskulder före förfallodagen. 

Vad innebär uppsåt?

När ett företrädaransvar träder i kraft så har skatteverket kunna visa på att en eller flera ledamöter i styrelsen har agerat med oaktsamhet eller med uppsåt. Att med uppsåt inte betala företagets skatteskuld betyder alltså att styrelsen med avsikt eller egen vilja har undvikit att betala skatteskulden av någon anledning. Det kräver alltså en medvetenhet från ledamotens sida för att ha agerat med uppsåt. 

Exempel på uppsåt

Ett ganska självklart exempel på när skatteskulden uppsåtligen har undvikit att betalas är när företaget har haft en mycket ansträngd ekonomi och styrelsen har stått inför dilemmat att antingen betala skatteskulden eller betala ut löner till de anställda eller för sina egna styrelsearvoden. Om skatteverket då kan påvisa att det har funnits pengar på kontot strax innan förfallodagen men att skatterna inte har betalats till förmån för löneutbetalningar så har styrelsen agerat med uppsåt. Ett annat exempel är när ett företag står inför ett investeringsbeslut och det finns tydliga protokoll som påvisar att företagets rådgivare eller revisor har påtalat att investeringen inte kan genomföras på grund av likviditetsbrist. Om styrelsen då har beslutat att istället för att följa avrådan, satsa på att genomföra investeringen och det sker på bekostnad av inbetalda skatter så har styrelsen återigen agerat med uppsåt. 

Kriminellt göra någon bostadslös vid skilsmässa?

20 jun 2018

När man är kär och tycker att man har hittat världens härligaste, goaste och vackraste partner är det få som tänker på det praktiska. Man vill helst bara flytta ihop så snart som möjligt och aldrig behöva gå hem från den nyfunna kärleken. Forskarna säger att det är tur att kärleken är blind, eftersom om den inte var det, skulle vi inte binda oss till den andra personen och antagligen skulle heller inga barn bli till. Så är det för de flesta av oss. Det är få förunnat att riktigt känna den som man blir kär i. Dessutom är det ju så lätt att flytta ihop och strunta i de konsekvenser som det faktiskt får, om man någon gång blir osams och sedan vill flytta från varandra.

De medvetna gifter sig

Trots allt finns det de som tänker helt annorlunda och förnuftigt på situationen även om kärleken är ny. Och det vet vi att den som kan tänka förnuftigt i en kärleksrelation har egentligen de bästa förutsättningarna för framtiden. De människorna gifter sig med sin partner. Att gifta sig med den man också flytter ihop med, är bland det mest förnuftiga man kan göra, och här pratar vi enbart om den juridiska delen av ett giftermål. Ett giftermål undanröjer så många svåra hinder om (när) det är så att man vill separera från varandra. 

Gifter man sig är det lättare skilja sig

Rent juridiskt sett är vårt samhälle fortfarande anpassat efter giftermål. Det ser vi bland annat på de barn som blir till i ett parförhållande. Är man "endast" sambor, krävs pappans faderskapserkännande, vilket det inte gör hos ett gift par som får barn. Då antas det automatiskt att det är maken som är barnets pappa (oavsett verkligheten bakom). På samma sätt antas det (juridiskt sett) att makarna ska dela lika på allt de har ägt tillsammans, vilket det inte antas då det handlar om ett sambopar som går skilda vägar. Här har lagstiftningen inte riktigt hängt med. Lagen säger att det som samboparen gemensamt har köpt in för samboförhållandet, det ska delas lika mellan dem som separerar. Men det är också det enda som ska delas lika. Har någon ägt något innan samboparet har inletts tillfaller det endast den som ägde egendomen innan förhållandet.

Barn ärver föräldrar före sambon

På samma sätt är det vid arvskiftning; sambor ärver inte varandra, det gör däremot barn. Vid dödsfall ärver man inte varandra, trots livslångt samboskap. Har man inga gemensamma barn, går arvet till föräldrar eller syskon, och eventuella syskonbarn. Ett känt sådant exempel är hur arvet på flera hundra miljoner gick till Stieg Larssons pappa och bror, i stället för den sambo han hade haft då han skrev Millennium-trilogin. Efter Larssons död blev det en infekterad arvstvist där sambon blev utan arvet och där de som ärvde Larsson hade kunnat begära hälften av den lägenhet som samboparet hade köpt då de ingick samboskap.

Vid skilsmässa är gift partner skyddad

Låt oss säga att skilsmässan mellan två som går skilda vägar riktigt otäck och orättvis. Om den ena hotar med att den andra ska bli lottlös och "utkastad" ur bostaden, är det de facto mot lagen att göra den andra bostadslös. Man kan hota med det, men lagen säger något annat. Har man varit gift har man rätten till hälften av den gemensamma egendomen, man har giftorätt, som det kallas enligt lagen. En sambo som hotar med att göra den andra lottlös, har heller inte den rätten. Enligt lagen ska den gemensamma bostaden delas lika. Dock är det inte särskilt smart att flytta in hos den andra parten om man endast är sambor. Den som tänker framåt och är praktisk, ser till att flytta in i en ny bostad som man förvärvar gemensamt.

Var noga med tillstånden vid en fasadrenovering

21 maj 2018

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening måste man ibland göra större ingrepp och reparationsarbeten på sina fastigheter, det ingår i skötseln av fastigheten. När det gäller inre renoveringar behövs sällan något särskilt tillstånd om man inte på ett ingripande sätt gör ändringar i delar av fastighetens funktion, till exempel gör om en lägenhet till kommersiell lokal eller tvärtom.

Byggnadsnämnden ska alltid kontaktas

Vid fasadrenoveringar däremot måste man alltid kontakta byggnadsnämnden, och vill du man något sätt förändra fasaden krävs bygglov för det. I Stockholm läggs stor vikt på att ta till vara på kulturhistoriska värden och att ändra på enfasad bedöms vara av avgörande betydelse fö hela gatumiljön där fastigheten ligger.

Lång livslängd med rätt underhåll

En fasadrenovering bör genomföras ungefär vart trettionde år. Det är normal livslängd för en putsning och vid det laget har putsen antagligen börjat visa ålderstecken som sprickor och missfärgningar. Puts är ett tåligt och slitstarkt material, men det utsätts också för starka krafter, både naturliga som väder och vind och konstgjorda som avgaser och andra utsläpp. En livslängd på trettio år förutsätter att man med jämna mellan rum tvättar av fasaderna och åtgärdar mindre sprickor.

Behövs bygglov?

När man gör en fasadrenovering kan man välja att lägga ny puts i samma färg, helt enkelt återställa huset till så nära ursprungligt skick som möjligt. Det behövs då vanligen inget bygglov. Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer dock att göra ändringar i fasaden. Det kan vara en ny färg, byte av fönster eller kanske till och med bygge av balkonger.

I samtliga dessa fall krävs bygglov och det är långt ifrån säkert att det godkänns. Ett fönsterbyte är inget att ta lättvindigt på - visst kan man sänka värmekostnader och på många sätt förbättra inomhusmiljön med nya fönster, men det gör också väldigt mycket med fasadens utseende. Ur ett stadsbyggnadsmässigt perspektiv kan det faktiskt förstöra en byggnads värde. Att utan tillstånd utföra en sådan typ av renovering är brottsligt och medför sanktionsavgifter. Man kan ansöka om byggnadslov i efterhand men om man inte får det måste byggnaden återställas till skicket den var i innan. Dyrt och krångligt och inget man vill vara med om, vare sig som fastighetsägare eller styrelse i en brf.

Svårt få tillstånd för balkong

Balkonger är ännu värre. Nästan aldrig medges bygglov för balkonger ut mot gatumiljö i Stockholms innerstad. Däremot på fönster som vetter mot innergårdar brukar det gå att få bygglov, om byggnaden inte är av särskild kulturhistorisk betydelse. Som boende får man vackert finna sig i att det medför vissa inskränkningar i bekvämligheten att bo i ett ståtligt hus på en fin adress i Stockholm. Stockholm är en vacker stad, men den har kunnat förbli vacker just på grund av hårda regler kring hur man får bygga och renovera.

Renoveringen kan stoppas

Påbörjar man en fasadrenovering med balkongbygge utan bygglov i Stockholm kommer det inte att dröja länge innan bygget stoppas av byggnadsnämnden i kommunen. Böter och sanktionsavgifter kommer att utfärdas samt en order om att fasaden måste återställas. Det är helt enkelt ingen idé att ens försöka, utan vill man genomföra en fasadrenovering med eller utan diverse tillval, ska man börja planera i god tid, och på ett tidigt stadium involvera kommunens byggnadsnämnd. Här finns mycket värdefull kunskap att inhämta kring vad man kan och inte kan, bör och inte bör göra. Ser man den stora vaksamhet som råder kring kulturhistoriska byggnader i Stockholm som en tillgång och inte som ett hinder, så kommer fasadrenoveringen att bli lyckad!

Vad händer om tandläkaren gör fel?

15 maj 2018

I de allra flesta fall är det ingen större dramatik inblandad vid ett tandläkarbesök. Svensk tandvård håller hög klass och de flesta patienter kan luta sig tillbaka i tandläkarstolen utan några större farhågor. Visst pirrar det lite i de flesta av oss inför ett tandläkarbesök, även om ganska få skulle uppge att de lider av direkt tandläkarskräck är det ändå inte en alltigenom jättebehaglig upplevelse. Men vi går ändå, för att se till att vi fortsätter ha en bra munhälsa och för att vi ska få behålla våra tänder upp i hög ålder.

Men vad händer om något oförutsett inträffar? Om tandläkaren gör fel och i värsta fall åsamkar dig skada? Ja, det är ju inget brott i lagens egentliga mening, om det inte uppenbarligen skedde med avsikt, men du är ändå skyddad mot felbehandling av patientskadelagen.

Du ska först vända dig till den aktuella kliniken

Alla som i sitt yrke behandlar patienter är skyldiga att vidta nödvändig försiktighet. Om skadan är ett direkt resultat av en felaktig behandling har du rätt till ersättning. Det kan kännas obehagligt att först drabbas av en skada och sedan behöva kräva ersättning. Om en skada sker så informerar antagligen tandläkaren dig direkt om hur du kan gå tillväga och en seriös tandläkarklinik rapporterar sannolikt en avvikelse och ser till att du får den fortsatta behandling och ersättning du har rätt till enligt lag.

Du ska alltid först vända dig till den behandlande tandläkaren eller mottagningen om du blivit skadad under ett tandläkarbesök. Anser de att skadan inte beror på felaktig behandling kan du då gå vidare till antingen Patientnämnden eller Privattandläkarnas förtroendenämnd, beroende på vilken tandläkare det gäller.

patient med tandläkarskräck

Patientnämnden hos landstinget

Är du patient hos Distriktstandvården eller Folktandvården ska du vända dig till Patientnämnden hos Landstinget. Om din tandläkare ligger i Solna är det alltså Stockholms läns landsting som gäller.

Patientnämnden är helt opartisk. De utreder ditt ärende och kan hjälpa dig att få reda på vad du har rätt till. De fattar inga juridiska beslut, men de kan hjälpa dig att skicka in en begäran om ersättning till den berörda kliniken.

Privattandläkarnas förtroendenämnd

De flesta privata tandläkare är anslutna till branschorganisationen Privattandläkarna. Tycker du dig ha blivit felaktigt behandlad vid en privat klinik ska du vända dig till deras förtroendenämnd. I likhet med patientnämnden kan de hjälpa dig att utreda situationen. Om de finner att du har rätt till ersättning kan de också hjälpa dig att upprätta en anmälan.

IVO och Patientskadelagen

Om du har fått en bestående psykisk eller fysisk skada i samband med ett tandläkarbesök kan du vända dig till IVO, Inspektion för Vård och Omsorg. Det är en statlig myndighet som har kontroll och tillsyn över hälso- och vårdinstitutioner. IVO kan anmäla vårdpersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Enligt patientskadelagen har den patient rätt till ersättning som fått sin skada på grund av felaktig behandling. Det innebär att det är läkarens val av metod som är den direkta orsaken till den uppkomna skadan. Du ska ha fått en skada, fysisk eller psykisk. Det räcker till exempel inte med att bara vara missnöjd med resultatet av till exempel ett implantat eller en fyllning. Anledningar som kan ge ersättning är till exempel en käkfraktur vid utdragning av tand, utdragning av fel tand eller att tandläkaren vid upprepade tillfällen missat att diagnosticera en tandsjukdom, som sedan gjort irreparabel skada på tänderna.

Välj ett juridiskt ombud vid en vårdnadstvist

21 apr 2018

Vårdnadstvist. Bara ordet skapar ett visst obehag för en utomstående. Man tänker sig en process som tar lång tid att behandla, man tänker sig en tid av elaka ord och fulspel och man tänker sig ett - eller flera - barn som hamnar i kläm på grund av att föräldrarna inte kan komma överens. Man tänker här också ganska rätt. En vårdnadstvist är bland det tuffaste man kan hamna i.

Detta av förklarliga skäl. Dels så bråkar man om det man älskar allra mest och som man är beredd att offra sitt eget liv för. Dels så bråkar man mot en person som man en gång har älskar och som man spenderat en stor del av sitt liv tillsammans med. Det är klart att det gör ont.

I vissa fall är det dock oundvikligt. Som förälder så måste man se till barnens bästa och om det innebär att den andre föräldern visar sig vara olämplig som vårdnadshavare så måste man också låta rättvisan pröva detta. En vårdnadstvist och en förlorad sådan innebär inte en automatiskt utestängning av den andre föräldern, det ska föras till protokollet. Man har fortfarande umgängesrätt och får träffa sina barn (om det inte finns en uppenbar risk för att man skadar dem). Det är viktigt att tillägga.

Du behöver professionellt stöd vid en vårdnadstvist

Ett juridiskt ombud ska man anlita vid en vårdnadstvist. Av två skäl: dels så får man bättre möjligheter att vinna tvisten. Ett juridisk ombud utreder allting, samlar vittnesmål och stärker sin egen bevisning. Dessutom så för han/hon din egen talan vid förhör och kan därigenom också göra att de värsta fallgroparna undviks.

Den andra delen handlar om det rena stödet. En vårdnadstvist innebär, som sagt, en prövning som kräver en axel att luta sig- och gråta ut mot. Det är inte säkert att de som normalt brukar ställa upp för dig finns där vid en sådan här tvist. Har ni gemensamma vänner så kan det mycket väl vara så att dessa väljer sida och att du blir utmålad som en slags skurk och familjesplittrare. Ditt juridiska ombud fungerar som ett viktig stöd även på det mer personliga planet.

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Kostnaden för ett juridiskt ombud täcks normalt av det rättsskydd som inkluderas i din hemförsäkring. Självrisken ligger normalt på mellan 15-20% av den totala kostnaden och beroende på vilket försäkringsbolag du har så varierar även taket. Normalt så behöver man inte betala den andres rättegångskostnader vid en vårdnadstvist. Dock så finns det försvårande omständigheter som man bör vara medveten om- och kolla upp.

Många försäkringsbolag ser att man måste ha haft en egen hemförsäkring i minst två år - obrutet - om rättsskyddet ska gälla vid en vårdnadstvist. Man brukar även ställa sig ovilliga att betala om tvisten påbörjas för tätt inpå en skilsmässa. Här brukar ett år vara en måttstock.

I dessa fall kan en vårdnadstvist - beroende på din inkomst - täckas av staten och genom den så kallade Rättshjälpen. Kolla upp allt sådant innan.

← Äldre inlägg

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.