Blogg

Här i vår blogg skriver vi brett om juridik och inte bara om brottmål. Det kan lika gärna handlar affärsjuridik eller familjerätt eller något annat juridiskt område.

Sida 3

Vem bär ansvaret för en misslyckad skönhetsbehandling?

15 apr 2018

Har i blivit mer fåfänga under senare år? Det finns viss anledning att tro detta med tanke på att allt fler väljer att genomföra olika behandlingar i syfte att bli vackrare. Det kan handla om fillers, det kan handla om botox och det kan likväl handla om rent kirurgiska ingrepp som att lyfta brösten, rumpan eller ansiktet. Fåfängan har dock alltid funnits - redan för 7000 år sedan använde exempelvis egyptierna sig av sminkpaletter och deodoranter. Vi har alltid sökt efter vägar som kan förbättra vårt utseende.

Det finns alltså enbart en skillnad i att vi idag har ett större utbud gällande metoder och behandlingar som kan göra oss lite vackrare, lite mer attraktiva och för att bromsa upp ett åldrande.

Metoder som, i många fall, kan lämna mer att önska. I synnerhet om man ser till vem som bär det juridiska ansvaret om någonting blir fel. Där handlar det nämligen om en riktig gråzon; speciellt om man ser till de nya behandlingarna som blivit populära att använda sig av.

Om du besöker en salong i Stockholm för att genomföra en behandling med fillers och upplever att du inte fått det förväntade resultatet - kommer då salongen ifråga att ersätta dig?

Kanske. Det är det som är det svåra. Du kan dra det till Konsumentverket och till Allmänna Reklamationsnämnden och få resning den vägen. Men, det är ändå inte helt säkert att en ny behandling med fillers kommer att erbjudas dig eller att du får någon typ av ekonomisk kompensation. Salongen kan bli svartlistad av ARN, men det är också egentligen det enda. Här ska vi tillägga att just fillers är att anse som ett riskfritt ingrepp där det enda som egentligen kan ske är att du blir missnöjd - du kommer inte att ta någon fysisk skada av behandlingen.

Välj salong med omsorg

De nya behandlingar kan utföras av egentligen vem som helst. Det är också där man som kund måste vara på sin vakt. Skulle du genomföra något typ av kirurgiskt ingrepp så skulle du välja en mottagning med större omsorg än vad du skulle göra om det gällde fillers eller botox.

Där måste man ändra sin inställning för att slippa framtida, juridiska konflikter. Det vill säga: se till att utföra en behandling med fillers vid en erfaren salong med gott rykte, med goda referenser och där personalen är kunnig, erfaren och certifierad. Se även till att man har ansvarsförsäkring.

Det kostar säkerligen några kronor mer, men å andra sidan blir resultatet bättre och risken för att du ska bli missnöjd och hamna i en konflikt minimeras.

Mer information om fillers: https://www.fillersstockholm.se.

Hur hanterar du en stöld i samband med en hemstädning?

24 mar 2018

Tillfället gör tjuven. Så enkelt kan man faktiskt förklara olika stölder som sker i Sverige. En plånbok som ligger framme, en guldring som ligger på ett bord eller en mobiltelefon som någon glömt eller lämnat oövervakad - saker som en tjuv kan ta men som denne egentligen inte planerat att göra. Ett tillfälle uppenbarade sig och tjuven i fråga tog chansen att förvärva något som egentligen inte var hans.

Många brott kan alltså förhindras genom att vara noggrannare med hur man hanterar sina värdesaker och genom att inte bjuda en tjuv på olika frestelser. Vi säger inte att du gör fel om du blir bestulen - du har inte begått något brott! - men vi säger att det aldrig skadar att vara lite försiktig.

Vi kan kolla på hur det har sett ut i en speciell bransch och genom detta visa hur pass sårbara vi är för stölder. Vi säger att du bor i Stockholm och att du - som många andra - upplever en stress som slutligen gör att du väljer att ta hjälp för att få lite andrum i vardagen.

Denna hjälp sker i form av att du anlitar ett städföretag som ska sköta din hemstädning. Du kontaktar ett företag utan vidare undersökning, du skriver ett avtal som sträcker sig ett halvår, du lämnar nyckeln till ditt hem och betalar den summa som företaget begär för att ombesörja din hemstädning.

Räkna inte med att din hemförsäkring täcker stölden

Du är nöjd då du summerar tjänsten; städarna som varit hemma hos dig har varit noggranna, punkliga och överlag väldigt effektiva. Priset kan du heller inte klaga på då du dels valt det billigaste företaget i Stockholm och dels använt ditt rut-avdrag och därmed kunnat dra av 50 % av den totala kostnaden för arbetet.

Mindre nöjd är du dock du någon månad efter avslutad städservice tittar i ditt smyckeskrin och inser att detta är tomt. Då du inte haft någon annan i din bostad i Stockholm så anser du att det hela är ett skott mot öppet mål: någon från städföretaget har stulit dina smycken och därmed stulit till ett värde av 50.000 kronor. Det öppna målet är inte fullt så öppet. Vi förklarar varför:

 • Dina nycklar. Du har själv lämnat nycklarna och det innebär att du har ett ansvar. Ditt försäkringsbolag kommer inte att ersätta dig för de smycken du saknar då de har en policy som säger att om dörren inte är uppbruten så utgår ingen ersättning. Vissa undantag har gjorts i dessa frågor; några försäkringsbolag har börjar ersätta vid stölder hos Hemtjänsten. Hemstädning dock - där får du räkna med kalla handen.
 • Städföretaget: Kommer att hävda att stölden är ett resultat av dina egna fantasier och att anklagelserna är grundlösa. Deras anställda skulle aldrig stjäla.
 • Polisen.Då du polisanmäler så kommer förmodligen polisen att lägga ner utredningen nästan per omgående: hur ska du kunna bevisa att dina smycken är stulna och att de överhuvudtaget funnits?

Välj rätt företag för din hemstädning

Så här kan det faktiskt se ut vid hemstädning och stölder. Detsamma kan sägas om att lämna ut nycklar till byggarbetare eller annan personal (inom serviceyrken). Det som gäller för att undvika ett liknande scenario är att

 

 • A) kolla upp städföretaget noggrant genom att ringa tidigare - och befintliga kunder.
 • B) Se till att samma städare kommer varje gång.
 • C) se vilka rutiner företaget har vid sin nyckelhantering.
 • D) vara mer noggrann med vad du har framme. Smycken kan du försöka gömma undan eller kanske förvara i ett bankfack. Kontanter och värdepapper likaså. Försök att se till att det inte uppenbarar sig något tillfälle som kan skapa en tjuv.

hemstädning

Undvik en tvist gällande bergvärme

17 mar 2018

Att fler och fler personer ser över sina alternativ gällande uppvärmning av sina hus är bra. Det finns nämligen ganska mycket pengar att tjäna på att göra så och det finns dessutom andra fördelar som innebär att man miljön ofta mår bättre av de alternativ som finns tillgängliga. Gällande det senare så kan ett byte från exempelvis fjärrvärme till bergvärme komma att innebära en markant minskning av farligt koldioxidutsläpp.

Till detta ska vi nämna att bergvärme - med rätt dimensionerat borrhål och rätt kalibrerad värmepump - är ytterst energisnål. Årligen kan du spara så mycket som 80 % av det du idag lägger på uppvärmning och energi. Det gör, utan att tveka, stor skillnad: bergvärme är ett extremt bra alternativ om rätt förutsättningar finns.

Tyvärr så har inte alla rätt förutsättningar och det är också där skon kan komma att klämma. Man kanske anlitar ett företag för att borra efter bergvärme i Stockholm, man låter en installation av värmepumpen ske och man har sina förväntningar uppvridna på max - bara för att se att den förväntade, och av företaget utlovade, effekten uteblir

Här kan antingen de geologiska förutsättningarna vara sämre än förväntat eller också så har företaget som skött installationen misskött sina åtaganden. Vid det senare exemplet så är det inte ovanligt att en tvist tar vid. Gällande en sådan så finns det några saker som man bör vara medveten om:

 • Det tar tid. Att lösa en tvist kommer att ta ta väldigt lång tid. Företaget kommer att förhala, de kommer att hålla på sin rätt och de kommer att göra allt i sin makt för att du ska ge upp. Tvister mellan företag och privatpersoner - oavsett om det handlar om bergvärme eller om någonting annat - tar lång tid att lösa.
 • Det kostar pengar Även om tvisten till stor del täcks av ditt rättsskydd (som inkluderas i din hemförsäkring) så kommer det att kosta pengar. Ju längre tid det tar , desto mer kostar det. har du dessutom betalat företaget så ligger du ute med en hel del pengar också. Och: om bergvärmepumpen inte fungerar enligt dina förväntningar så förlorar du pengar även där.
 • Rätt juridisk hjälp En förutsättning för att klara denna svåra process är att på ett tidigt stadie ta juridisk hjälp. Detta av någon som har erfarenhet av liknande tvister. Det är ett måste

Hitta rätt företag direkt

Det bästa sättet att vinna en liknande tvist? Det är att aldrig sätta sig i den situationen överhuvudtaget. Utan att skriva någon på näsan här - men man har faktiskt val att göra. Vi kan peka på hur vi tänker genom några punkter där vi säger att du vill borra efter bergvärme till din villa i Stockholm:

 • Undersök: Se till att det genomförs en noggrann geoteknisk undersökning av din tomt. Finns det förutsättningar för bergvärme och hur djupt måste man borra för att nå energikällan i fråga?
 • Rätt företag: Ta in flera offerter från flera olika företag. Se till att välja bort de billigaste alternativen. Kolla upp referenser - extremt viktigt! - hos de företag du går vidare med. Ring tidigare kunder, undersök hur de upplevt servicen och det färdiga resultatet. Ju fler referenser du kontaktar, desto säkrare blir arbetet.
 • Värmepumpen. Att välja rätt bergvärmepump spelar också en avgörande roll i sammanhanget. Vår erfarenhet är att de större leverantörerna på marknaden förvisso är dyrare - men att du får bättre effekt, säkrare drift, inkluderad service och lättare skötsel om du väljer en sådan. Köper du en billig bergvärmepump så tar du en onödig risk.

Mer informatiom om bergvärme: http://www.bergvarmestockholm.com.

Vissa typer av brott döms hårdare av allmänheten

4 feb 2018

Att vara misstänkt för ett brott är i sig väldigt jobbigt - i synnerhet då om man är oskyldig till brottet i fråga. Men, även om man skulle vara skyldig så är det upp till åklagare och polis att leda detta i bevis och då dessa ska vara tillräckligt starka för att en domstol ska kunna utdöma ett straff som motsvarar brottets karaktär. Så, förenklat, fungerar vårt rättsystem och vi lever efter att ingen är skyldig förrän dom har fallit och vunnit laga kraft. Är detta då något som stämmer i praktiken? Ja, och nej. Vissa brott har nämligen en förmåga att dra till sig allmänhetens ögon och där man som misstänkt blir behandlad som en skyldig, trots att man man ännu inte är dömd för någonting. Det kan handla om större fall såsom mord, pedofili och incest. Där kan man förstå att allmänheten reagerar och vill, så att säga, ha rättvisa och en snabb dom. 

Narkotikabrott ses som allvarligt brott

I andra fall så är är reaktionen mer svårförklarad och här kan vi jämföra ett narkotikabrott med en misshandel. Troligt är att de flesta du känner kommer att se mellan fingrarna på en misshandel - men ha svårare att acceptera narkotikabrottet i fråga. Vi är ett land som inte är särskilt liberalt gällande narkotika – något som på många sätt är bra – men vi är heller inte speciellt nyanserade då det kommer till hur vi behandlar personer misstänkta för dessa brott. Många upplever att vänner och familj vänder ryggen till, många känner att arbetsgivare kan säga upp en omotiverat – och att man efter att ha varit misstänkt kan ha svårt att få jobb – samt att trycket utifrån kan ha påverkat rättens bedömning. 

Rätt brottmålsadvokat ger bättre möjligheter

Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott och bo i en mindre stad finns risken att du hängs ut i tidningar och att brottet i fråga blir stadens största samtalsämne. Troligt är också – tyvärr – att man på exempelvis Flashback kommer att lägga ut ditt namn och vem du är; allt kryddat med anekdoter och rena lögner om vem du egentligen är – irrelevanta saker som kan leda till en ren häxjakt. Det finns en fara i att rätten påverkas av dessa skriverier och tappar sin förmåga att döma rättvist och objektivt. Den bästa lösningen, det är att anlita en erfaren brottmålsadvokat som kan hantera fall liknande ditt. En brottmålsadvokat som har vana av narkotikabrott kan göra en enorm skillnad i att få fallet att handla om det som är relevant och därmed få rätten att bortse från skriverier och rent skvaller. Dessutom fyller den brottmålsadvokat du anlitar också en annan viktig funktion i att vara ditt stöd; något som – baserat på exempelvis sveket från vänner – inte ska underskattas. Läs mer om brottmålsadvokat här.

Du har rätt till en offentlig försvarare

Du kommer att bli tilldelad en offentlig försvarare – det har du rätt till vid grövre brott. Men, du kan även välja en sådan själv. Det valet bör du ta tillvara på – av ovan nämnda skäl Välj en erfaren brottmålsadvokat som din offentlige försvarare och du ger dig själv bättre möjligheter till ett frikännande eller en lindrigare dom. Kostnaden för en offentlig försvarare täcks av staten. Vid en fällande dom så kan du få betala tillbaka beloppet – eller delar av det – till staten. Inte direkt till din offentlige försvarare alltså då denne redan fått sina omkostnader och arvode betalt. 

Misstänkt för brott? Kontakta en advokat

26 jan 2018

Oavsett anledning och oavsett vilket typ av brott man är misstänkt för så är vikten av rätt advokat något som inte ska underskattas. En advokat som - vid grövre brott - bekostas av staten och som då kallas för en offentlig försvarare. Skulle du vara misstänkt för ett grövre brott så har du enligt lag rätt till en advokat vid din sidan - och, du blir endast skyldig att betala tillbaka beloppet - eller delar av det - om du finns skyldig i domstol. 

Skulle du bli friad behöver du inte betala någonting; en viktig del och stöttepelare i vårt rättsväsende som gör att alla har samma chans till ett bra försvar och en mer rättvis bedömning. Om du däremot skulle dömas för det brott du är misstänkt för - säg exempelvis en misshandel i Stockholm - så kommer du att få betala av arvodet för din advokat. Dock inte till denne personligen, utan till staten. Din advokat får sitt arvode betalat med statliga medel. 

En advokat kan dels ge dig bättre odds för en friande dom, detta genom sin yrkeskunskap och genom sin erfarenhet. Ett råd i detta är således att välja advokat med omsorg och där denne ska ha vana av fall liknande ditt eget. 

Välj advokat i Stockholm med omsorg 

Det många inte tänker på är att en advokat även fyller andra funktioner i denna process. Skulle du vara misstänkt för en grov misshandel så kan du bli anhållen; du kommer då inte att få besök och din kontakt med omvärlden kommer att vara ytterst begränsad. Din advokat blir en slags ventil även för andra, mer vardagliga diskussioner, än bara ditt pågående fall. Ett stort stöd. 

Din advokat och du måste hitta varandra. Du lägger en stor del av din framtid i dennes händer. Tillit och förtroende är ett måste; ni måste ha rätt personkemi för att klara er genom en lång process 

Även om du skulle vara, så att säga, på fri fot så är en advokat nödvändig i väntan på rättegång. Dels så lägger denne upp en strategi och dels så fungerar han/hon som ett stöd genom en jobbig process. Det är inte ovanligt att vänner, familj och arbetskamrater går händelser i förväg; förväxlar misstanke med skuld och börjar ta avstånd. En advokat blir här en axel att luta sig mot - det kan handla om lång tid från den initiala misstanken, förundersökningen vidare till rättegången. Sker överklagan så blir processen än längre. Därför ska inte personkemi underskattas. Vi skulle säga att den är extremt viktig i valet av advokat: du lägger en stor del av din egen framtid i dennes händer - tillit och förtroende måste finnas. 

Utsatta behöver också ett juridiskt stöd

Även den som blivit utsatt för ett brott behöver en advokat. Detta i synnerhet om man ser till exempelvis våldtäktsoffer. Många kvinnor vittnar om att de skuldbeläggs, inte blir trodda eller tagna på allvar vid förhör och rättegång. En skicklig advokat kan avleda irrelevanta frågor och sätta fokus på det viktiga: att ge upprättelse till ett offer för någonting fruktansvärt. Även här blir en advokat ett enormt stöd rent känslomässigt och genom en traumatisk tid. Vill du veta mer, besök denna site.

Brott mot barn svåra att bevisa

10 jan 2018

Det finns en del brott som begås mot barn. Tyvärr, måste tilläggas. Inget annat kan röra upp sådana starka känslor som just brott mot barn. Barnen är särskilt skyddslösa. De är människor med exakt samma juridiska rättigheter som alla andra (ungdomar och vuxna). Skillnaden är att det alltid krävs vuxna kring barnet som skyddar det, det vill säga den egna familjen. Man önskar ju att i den bästa av världar var alla familjer goda och sunda och tog hand om sina egna barn. Tyvärr ser den hårda verkligheten inte ut så. Det är inte alla föräldrar som är bra föräldrar. Då och då har vi stora nyhetsrubriker som skriker ut nyheter om våld mot barn, övergrepp på barn och så vidare. Med de i tankarna, är det lätt att fastställa att alla föräldrar är inte bra för sina barn.

När barn blir utsatta

När barn blir utsatta av någon av sina föräldrar, måste någon annan skydda barnet. Enligt lagen är det socialtjänsten, men många socialtjänster i våra kommuner i vårt avlånga land har inte de resurser, den kompetens eller möjligheten att skydda barn. Dels är det mycket svårt för dem att utreda brott mot barn. De flesta gör inte det. Det är alltid polisens sak att utreda eventuella brott mot barn. Polisen i sin tur har inte heller alltid de resurser som krävs för att utreda brott mot barn. De saknar personal, medel och kompetent folk (som kan förhöra barn). Inte alla inom polisen vill ens förhöra barn. Därför kan barn som blir utsatta för brott hamna mellan myndighetens stolar. Vem ska då skydda barnet?

Många blir ifrågasatta då de vill skydda barn

I de fall som barn hamnar mellan myndighetens stolar är det svårt för alla inblandade. Varken socialtjänsten, eller polisen har möjlighet, tid eller kompetens att ta reda på om barn blivit utsatt för brott. Dessutom är brott mot barn som har ägt rum i hemmet, med avsaknad av vittnen mycket svårt, för att inte säga omöjligt att bevisa. Hur ska det gå till? Här skulle en hel kår av kompetenta barnpsykologer krävas för att kunna säkerställa vad barnet har varit med om. Sjukvården har kompetens att fastställa skador vid våld och övergrepp, men skador kan uppkomma av många olika anledning, därför är även det svårt att bevisa.

Ofta blir brott mot barn vårdnadstvister

Har ett brott begåtts mot barn och ingen, varken socialtjänsten, polisen eller domstolen kan bevisa brott, blir det ofta en vårdnadstvist mellan föräldrarna. Att då komma med anklagelser som inte kunnat bevisas är nära på omöjliga. Ett brott ska prövas i en domstol i en huvudförhandling, där och då ska brottet bevisas bortom alla rimliga tvivel att det har ägt rum. En vårdnadstvist är en civil tvist i en domstol, där handlar det inte om ”bortom alla rimliga tvivel” utan om att tillämpa lagens ord om ”barns bästa”. Vad som är ”barns bästa” är dock ett väldigt vagt begrepp. Vad är barns bästa? Ofta tolkas det utifrån det som domaren och tingsrättens nämndemän anser är ”barns bästa”, eller vad socialtjänsten anser är ”barns bästa”. 

Barnen de största förlorarna i vårdnadstvister

I en vårdnadstvist är barnen och föräldrarna förlorarna. Svårigheterna att bevisa brott mot barn som skett inom familjen gör att barn kan fortsätta utsättas trots en vårdnadstvist då brott är när spå omöjliga att bevisa. Det finns solskenshistorier, där domare och tingsrätter har valt att skydda barn, där socialtjänsten har gått in och skyddat barn. Många blir skyddade, men långt ifrån alla. Är du intresserad att läsa mer om detta läs då www.vårdnadstvist.nu.

Vår arvsrätt reglerar dödsboet

10 dec 2017

En avliden person är en juridisk person fram till dess att man delat upp dennes tillgångar. Benämningen på denna person är ett dödsbo och här kan man säga att detta dödsbo kan liknas vid en aktie där familjemedlemmarna som ska ärva är aktieinnehavare – med olika värdefulla poster. Med värdefulla poster menar vi här vilka som har rätt att ärva först, vilka som har rätt till störst del av arvet och vilka som inte alls är berättigad till att ta del av detta dödsbo. Hur ser då denna uppdelning av ett dödsbo och hur går det till när man värderar vilka som ska ärva vad?

Ja, i Sverige följer vi en lag som reglerar exakt vilka som har rätt till vad vid en uppdelning av ett dödsbo och denna kallas arvsrätt. Vår arvsrätt är absolut nödvändig för att varje dödsfall och den efterkommande delningen av det vi kallar dödsbo ska ske på ett korrekt sätt där varje familjemedlem ska kunna känna sig nöjda.  Här ska man dock veta att denna arvsrätt har brister – ingen lag är helt perfekt utformad och helt vattentät. Ett exempel på där vår arvsrätt ställs emot det sunda förnuftet och där arvsrätt vinner är vid en samboförhållande. Arvsrätt då en äkta make avlider är glasklar – och då ska den kvarvarande maken vara den som ärver först, men vid ett samboförhållande så gäller helt andra regler.

Vår arvsrätt kan vara orättvis

Vi kan här ta ett exempel som kan förklara det orättvisa som vår arvsrätt säger vid ett samboförhållande. Här kan vi säga att par levt i harmoni i runt trettio år, man har gemensamt tre stycken barn och man har köpt, hus bil och har sina tillgångar på olika konton men har under sin tid ändå delat på allt. Plötsligt avlider här mannen i förhållandet och det är också han som står skriven på alla kontrakt – hur löser man då denna situation?

Ja, här kommer alltså vår arvsrätt att vara ohyggligt känslokall. Sveriges arvsrätt kommer nämligen i det här fallet att sätta kvinnan väldigt långt ner på listan och efter exempelvis mannens släktingar – trots att de alltså levt tillsammans i över trettio år. Hade kvinnan i fråga haft en ring på sitt finger så hade hon haft – enligt vår arvsrätt – förtur till arvet men eftersom de levt som sambos så har hon ingen rätt alls. Det här kan man tycka är det detta är orättvist och ska verkligen en ring avgöra allt detta? Enligt vår arvsrätt så är det så och det är – tyvärr i detta fall – den vi följer. Det som detta sambopar istället skulle ha gjort är att man – innan mannens död – sett till att skriva ett testamente.

Detta går nämligen före arvsrätt i detta fall och det här kan vara värt att veta för alla som av någon anledning inte vill gifta sig – se till att skriva ett testamente. Visst, det här kan vara svårt och lite morbit, men se detta skrivna testamente som ett bevis på att ni älskar varandra. Vår arvsrätt kommer nämligen inte att hänsyn till detta annars.

Läs mer om arvsrätt här.

Har du blivit utsatt för en våldtäkt?

5 dec 2017

I skuggan av det massiva Metoo-uppropet så träder allt fler kvinnor fram och berättar om sina egna erfarenheter kring sexuella trakasserier, kränkningar och - i många fall - renodlade våldtäkter. Det finns många gemensamma nämnare i detta och allt tyder på att den största handlar om makt. De som menat på att våldtäkter enbart sker av kulturella skäl, i hemmet eller utomhus i mörkret bör alltså tänka om.

I de flesta fall så handlar det om män i maktpositioner som utnyttjar sin ställning - både som lockbete och som ett sätt att få tystnad kring händelsen i fråga. Man har makten och man använder den. Om det sedan handlar om producenter, journalister, skådespelare, lärare, politiker eller om tv-personligheter är i sammanhanget irrelevant: det viktiga är att makten dessa personer tillskansat sig används på ett lagvidrigt sätt. Metoo har visat att den synliga lilla snöhögen tillhör ett gigantiskt, dolt isberg och detta isberg är något som måste krossas.

Många ställer sig frågan om varför alla dessa kvinnor träder fram först nu. Om man blivit utsatt för en våldtäkt för flertalet år sedan - varför har man inte anmält den och varför väljer man inte att göra det nu? Först och främst så ska vi säga att det hela inte är så enkelt som många verkar göra gällande. En våldtäkt är bland det värsta man kan råka ut för. Det handlar om en kränkning av det allra heligaste och de sker lika mycket sexuellt som känslomässigt.

Såren på insidan som en våldtäkt för med sig tar tid att läka - om de överhuvudtaget gör det. Handlar det sedan om en våldtäkt utförd av en högt uppsatt man - en respekterad och välkänd sådan - ja, då blir det ännu svårare. Ord står mot ord, den enes röst väger tyngre och låter högre - tjejen lämnas åt sitt eget öde. “Inte kan väl han…”. Jo, det kan han.

Rättslig hjälp och känslomässigt stöd vid en våldtäkt

En av anledningarna till att en våldtäkt aldrig anmäls handlar just om att ord ofta står mot ord. Även om fysiska skador skulle finnas - och vara dokumenterade - så är det svårt att leda en våldtäkt i bevis. I många fall så läggs anmälan ner redan vid förundersökningen och det gör att många offer ger upp. Skulle sedan en våldtäktsanmälan ta sig hela vägen till domstol - ja, då kommer offret att peppras med förnedrande frågor som handlar om huruvida tjejen i fråga bar utmanande kläder, om hon i själva verket inte var med på det och om hon kanske håller på med någon typ av personlig vendetta. Dessutom så handlar det ofta om en segdragen process.

Det är inte så konstigt att anmälningarna uteblir, men vi ska även säga att det finns hjälp. Vi skulle säga att den avgörande hjälpen ligger i att anlita rätt typ av advokat. Dels så får man den nödvändiga hjälpen mot pressande - förnedrande - frågor, dels får man hjälp genom polisförhör, genom hela förundersökningen och slutligen vid rättegången.

Under tiden så kan man som offer även få psykologiskt hjälp - sanktionerad av advokatbyrån och man får, framförallt, en axel att gråta mot och ett stöd genom hela processen. Oavsett hur lång den blir.

Du är inte ensam

Man står inte ensam om man anlitar rätt sorts advokat och det är just känslan av att vara ensam som många offer upplever som allra värst. Metoo har visat att det finns många offer därute och att man definitivt inte är ensam. Låt oss hoppas att fler anmäler de övergrepp de utsatts för och att de använder sig av en advokat som tar frågan på allvar.

Om du blir misstänkt för ett brott

5 okt 2017

Att bli misstänkt för ett brott betyder att någon, polisen eller annan, har anledning att tro att du har gjort något olagligt. Antingen har någon gjort en anmälan mot dig till polisen, eller så har polisen fattat misstankar om dig. Att vara misstänkt är inte att vara dömd, och det är polisens och åklagarens uppgift att samla bevis mot dig i en brottsutredning, även kallad förundersökning. När en anmälan kommit in till polisen gör man, på egen hand eller tillsammans med en åklagare - som företräder samhället i ett brottsmål - en bedömning om skäl finns att inleda en förundersökning mot dig.

Förundersökning och åtal

Det finns två mål med förundersökningen, att identifiera misstänkta personer och att undersöka om bevismaterialet håller för ett åtal. Om brottet är allvarligt leder åklagaren förundersökningen och ger polisen instruktioner om hur de ska gå till väga i brottsutredningen. Vid mindre allvarliga brott är det polisen själva som leder förundersökningen och när den är färdig presenteras den för åklagaren som avgör om åtal ska väckas. Förundersökningen läggs ner om ingen misstänkt hittas, eller om det anses att de insamlade bevisen inte kommer att hålla i en rättegång, dvs är tillräckliga för att få en person dömd för brott.

Ett viktigt begrepp i det här sammanhanget är objektivitetsprincipen, som innebär att åklagaren inte står i direkt motsatsförhållande till dig som misstänkt, utan även har skyldighet att samla in och redovisa bevis och vittnesmål som talar till din fördel.

Förhör

Om förundersökningen visar att det finns skäl att misstänka dig för ett brott blir du kallad till förhör hos polisen. Du blir kallad via telefon eller brev. Om du efter två kallelser inte kommit till förhöret utan giltigt skäl blir du hämtad av polis.

Under förhöret berättar polisen om misstankarna mot dig, och du får chans att ge din bild av saken och om du anser dig vara skyldig eller oskyldig till brottet.

förhörsledare med brpttsling

Offentlig försvarare

När du blir misstänkt för ett brott, och om brottet anses vara allvarligt nog att ge dig fängelsestraff, har du rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare är din företrädare i ett brottsmål och har som uppgift att föra din talan gentemot åklagaren. När du först blir kallad till förhör ska polisen informera dig om du har rätt till en offentlig försvarare och för dig som misstänkt är det alltid bra om en försvarare kopplas in så fort som möjligt, eftersom de inledande förhören hör till de viktigaste i en brottsutredning. Om det finns oklarheter gällande straffgrad för det du är misstänkt för ska polisen ändå fråga dig om du vill ha en advokat närvarande vid förhöret.

Efter förhöret får du gå, om inte brottet du misstänks för är av allvarlig art, eller om det bedöms att det finns risk för att du begår nya brott eller flyr. I så fall tar åklagaren beslut om att du ska anhållas.

Anhållande

Om du blir anhållen har åklagaren tre dagar på sig att besluta om du ska häktas för brottet. Under anhållandet har du rätt till viss kontakt med anhöriga. Om det finns skäl att tro att du kan skada utredningen genom information utifrån kan åklagaren besluta om restriktioner kring exempelvis telefonsamtal, tv, tidningar och internet

Häktning och rättegång

Blir du häktad kommer ditt fall att tas upp i en rättegång i tingsrätten. I rättegången avgörs om du är skyldig till brottet. Du företräds av din försvarsadvokat, antingen den offentliga försvararen eller ett juridiskt ombud du själv anlitat. Åklagaren företräder samhället. Åklagaren måste kunna bevisa att det är ställt utom allt rimligt tvivel att du begått brottet, annars blir du inte dömd.

Hur går det till med häktning vid misstanke om brott?

7 sep 2017

Den som är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse kan bli gripen av polis. Huruvida det faktiskt leder till häktning finns det en del faktorer som påverkar. Innan det går så långt finns det en del moment som ska ske på vägen. Den som är misstänkt för brott har under den här tiden rätt till offentligt försvar i många fall.

I det inledande skedet

Den som är misstänkt för brott kan gripas. Det gäller dock att brottet kan ge fängelse för att polisen faktiska ska ha laga rätt att utföra gripandet. När gripandet väl har skett samråder polisen med en åklagare och kan begära personen anhållen.

För att anhålla den som är misstänkt för brott gäller det att det finns starka skäl att tro att den som är misstänkt faktiskt utfört brottet. Ytterligare en anledning till att en misstänkt anhålls kan vara att det finns skäl att tro att personen kan avvika eller försvåra utredningen. ”Försvåra utredningen” kan till exempel handla om att den som är misstänkt för brottet kan förstöra bevismaterial.

En framställan görs

När ett beslut om att anhålla den misstänkte har tagits är det upp till åklagaren att skicka in en häktningsframställan till domstolen. Det här betyder att åklagaren vill att personen som för närvarande är anhållen också ska häktas. En häktningsframställan får inte skickas in för sent, utan måste göras samma dygn eller dygnet efter. Det händer dock att en åklagare kan vänta i upp till tre dygn innan framställan lämnas in.

Domstolen förhandlar

När berörd domstol mottagit en häktningsframställan ska en förhandling, så kallad häktesförhandling, ske samma dygn eller dagen efter. Domstolen fattar då ett beslut om den som är misstänkt för brottet ska sättas i häkte eller om han eller hon ska släppas på fri fot.

Häktningen

Om domstolen beslutar om häktning ska den misstänkte tas i förvar och häktas. Det här måste ske senast fyra dagar efter att han eller hon anhölls. Den som är misstänkt för brott har fram tills det här skedet, i de flesta fall, haft rätt att få en offentlig försvarare som tillgodoser hans eller hennes intressen under processen.

En person som är häktad ska befinna sig där tills dess att domstolen har gett en dom gällande det brott som personen är misstänkt för. I samma veva beslutas det om personen ska sättas på fri fot eller stanna kvar i häktet.

När en person häktas har polisen inte längre ansvar för honom eller henne. Polisen ansvarar för den misstänkte medan denne är anhållen, men när det blir tal om häkte övertar Kriminalvården ansvaret.

Om du vill ha mer information kring val av advokat om du eller någon i din närhet är misstänkt för ett brott, läs här.

 

Kan ensam vårdnad vara en bra lösning?

15 jul 2017

Det finns ett sund grundtanke i Sverige gällande vårdnaden om barnen och detta är att man alltid ser till vad som är bäst för dessa. Men, vad är egentligen den bästa lösningen – är det gemensam eller ensam vårdnad? Det bästa i de flesta fall är att man har gemensam vårdnad om sina barn och att man även vid en skilsmässa fortsätter att dela på ansvaret och allt som hör uppfostran till – mat på bordet, kärlek, omsorg, trygghet – men att detta sker på varsitt håll snarare än under samma tak.

Detta är utgångspunkten; men ibland så fungerar detta inte och där ser man att en förälder stämmer den andre och ansöker om ensam vårdnad av de gemensamma barnen. Motsätter sig den andre föräldern denna ansökan om ensam vårdnad så har man således inlett en så kallad vårdnadstvist och det är något som inte är någon lätt process att lösa.

En vårdnadstvist tar ofta lång tid att lösa, det är en stor känslomässig prövning och det slår framförallt mot dem som det hela handlar om: barnen. Att se att en förälder ansöker om ensam vårdnad och där det påbörjas en vårdnadstvist är något som kan ge stora känslomässiga sår och som kan sitta kvar genom hela livet. Därför bör man vara försiktig innan man ansöker om ensam vårdnad och man bör verkligen se att det finns goda grunder innan man lämnar in stämningsansökan gentemot den andra föräldern.

En skicklig advokat för ensam vårdnad

För; naturligtvis finns det goda grunder till varför man ska söka om ensam vårdnad också och om vi bortser från de uppenbara – narkotikamissbruk, pedofili, kriminalitet av det grövre slaget, grav psykiskt sjukdom – så kan det även finnas andar anledningar som påvisar att barnen de facto mår bättre om ensam vårdnad tillfaller den ene parten snarare än att gemensam sådan ska fortsätta.

Visar exempelvis den ene föräldern upp klara samarbetsproblem där hen exempelvis inte lämnar/hämtar barnen på överenskomna tider, där denne inte sköter sin ekonomiska del eller där det finns exempelvis risk för kidnappning – ja, då kan dessa skäl vara uppenbara tecken på att den andre ska få ensam vårdnad.

Oavsett skäl dock: en vårdnadstvist är en tuff process för samtliga inblandade och man bör som förälder vara beredd på detta. Här kan en skicklig advokat vara det bästa stöd man kan få och den enda vägen till ensam vårdnad.

Juridisk hjälp ger en bättre chans till ensam vårdnad

24 jun 2017

Vem tar hand om barnen om ni skiljer er? Det är en fråga som det inte finns något enkelt svar på; allt utgår från varje skilsmässa och beror helt på i vilken anda en sådan sker. Det vanliga är att två stycken föräldrar som skiljer sig från varandra även fortsättningsvis fortsätter att ha en gemensam vårdnad om sina barn och där dessa bor enligt ett uppgjort schema hos både mamma och pappa; en modell som också är den som i de flesta fall är att föredra.

Ser man exempelvis hur svenska staten ser på frågan om vårdnad så är detta också det som föredras och detta är något som försvårar för en part som ansökt om ensam vårdnad. Det finns nämligen många fall där föräldrarna inte alls kommer överens vid sin skilsmässa om hur vårdnaden ska fortlöpa och där den ena parten stämmer den andra för att få till stånd ensam vårdnad om barnen.

Här har man – förutsatt att den andre motsätter sig detta – inlett en vårdnadstvist och detta är något som man i allra högsta grad ska försöka undvika. Naturligtvis här helt beroende på situation. I vissa fall så är ensam vårdnad det absolut bästa alternativet och något som måste tilldömas den ena föräldern. Skulle exempelvis den andre föräldern vara en missbrukare, lida av grav psykiskt störning, vara kriminell, vara en pedofil eller annat allvarligt  – ja, då är en sådan miljö definitivt inget där ett barn ska växa upp och där är alltid ensam vårdnad något som måste beslutas.

Svårt att få ensam vårdnad i Sverige

Dock; vi nämnde ovan att man från statens sida ser gemensam vårdnad som det bästa alternativet och det här gör att man kan ha svårt att vinna vid en vårdnadstvist. Har man inga konkreta skäl eller bevis på att sin forne partner är olämplig som förälder – ja, då kommer man också att ha svårt att få till stånd ensam vårdnad.

Det som rekommenderas här är att man – om det inte finns något sätt att komma överens med den andre föräldern och om man verkligen anser att denne är olämplig som vårdnadstagare – att man anlitar ett bra juridisk ombud; ett erfaret sådant som arbetat vid fler vårdnadstvister och som har vana av sådana.

Om man inte har rätt hjälp – ja, då får man helt enkelt svårt att vinna en vårdnadstvist. Staten ser alltid från barnens bästa och då detta innebär en regelbunden kontakt med båda föräldrarna så ska det mycket till för att ändra gemensam- till ensam vårdnad. På gott och ont; som vi sa – i vissa fall så bör det inte finnas några tvivel om att just ensam vårdnad är det bästa – och enda! – alternativet.

Narkotikabrott i Sverige – fakta och lagar

24 maj 2017

Ett narkotikabrott innebär att man bryter mot narkotikastrafflagen, d.v.s allt icke tillåtet innehav av narkotika. Enligt den svenska narkotikastrafflagen definieras narkotika som

”läkemedel eller varor som är farliga för hälsan med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som enkelt kan omvandlas till varor med såna egenskaper eller effekter och som antingen på den grunden är föremål för kontroll enligt en internationell konvention som Sverige har biträtt eller av regeringen har proklamerats vara att betrakta som narkotika.”

Olika grader av narkotikabrott

Narkotikabrott delas upp i två kategorier – ringa eller grovt.

 • Ringa narkotikabrott – Narkotikabrottet bedöms med hänsyn till arten och framför allt mängden narkotika som gärningsmannen anträffas med. Ringa narkotikabrott bestraffas med böter eller fängelse i högst ett halvår. Har den dömde körkort kan också Transportstyrelsen kräva genomförandet av en missbruksutredning. Missbruksutredningen består vanligtvis av ett månatligt drogtest som utförs under 6 månaders tid. Om testet inte genomförs dras den dömdes körkort in. Testet kostar ungefär 6 000 kronor.
 • Grovt narkotikabrott – Ett narkotikabrott klassas som grovt ifall det har utgjort ett led i en organiserad verksamhet som har bedrivits i en större omfattning, eller yrkesmässigt. Ett narkotikabrott kan också vara grovt om det är en särskilt stor mängd narkotika som brottslingen har innehaft eller förknippats med. Rätten tar också hänsyn till om drogtypen är särskilt farlig eller av en hänsynslös art. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse. Som lägst 2 år, som högst tio år.

narkotikabrott

Typer av narkotikabrott

En vanlig typ av narkotikabrott är att den smugglas genom landsgränser. DE svenska lagarna och reglerna kring in- och utförsel av narkotika hittar man i 3 § lagen (2000 : 1225) om straff gällande smuggling.

Vårdslöshet med narkotika är ett annat brott, där den som till följd av grov oaktsamhet begår narkotikabrott döms till böter eller fängelse i upp till 1 år. I sådana fall som anses ringa , döms inte till ansvar.

Exempel på fall

 • Tre personer som tillsammans skaffat sig 100 stycken ecstacytabletter dömdes för grovt brott. Det här trots att det inte kunde styrkas att tabletterna var avsedda för annat än eget bruk.
 • En person som hade förvarat 450 stycken ecstacytabletter och i överlåtelsesyfte förvärvat fem liter GHB dömdes för grovt narkotikabrott. Han sålde 3,35 liter av GHB:en. Brottet ansågs vara grovt eftersom det utgjorde ett led i en större verksamhet.

Läs mer om narkotikabrott här.

Straff för en misshandel varierar

1 dec 2016

För många är en misshandel något som man inte alls kan tänka sig – man kan inte någonsin se sig själv i en situation där man fysiskt ger sig på en annan människa och med våld försöker lösa en konflikt. För andra så är det tyvärr inte ett stort steg att ta. Det vill säga, man måste i en misshandel även väga in olika faktorer. Du kan ha en dålig dag, du kan vara stressad och du kan frukta för ditt liv – saker som inte får dig att tänka rationellt och som kan få det att svartna för ögonen och där du inte längre kan kontrollera dina impulser.

Missförstå oss rätt här – att fysiskt ge sig på en annan människa är naturligtvis förkastligt; men det kan hända och dessutom ska vi även ta hänsyn till att en misshandel inte per definition behöver vara lik en annan. Straffskalan för en misshandel utgår nämligen efter fyra stycken typer av misshandlar – ringa misshandel, misshandel, grov misshandel och synnerligen grov misshandel – och straffet man riskerar kan sträcka sig från böter till tio års fängelse.

Det är således slarvigt att säga att någon person är dömd för misshandel då denna i själva verket kan röra sig om allt från en kraftfull lavett till ett rent påhopp med exempelvis ett järnrör.

En bra advokat är att föredra vid en misshandel

Med detta sagt så tänkte titta lite närmare på vilken typ av roll en advokat spelar vid en misshandel och tyvärr så kan vi här säga att valet av en sådan är oerhört viktig: både för den som står åtalad och för den drabbade personen. Det är nämligen så att det i många fall visat sig avar avgörande för en åtalad att skaffa sig en erfaren advokat för att få till stånd en lindrig dom – baserat på den skala av misshandlar som finns och som vi ovan nämnde.

Kort sagt; står du åtalad för en ringa misshandel så kommer ditt mål att vara att bli friad eller få ringa böter för denna och här har du utan tvekan en större chans till detta genom att anlita en erfaren advokat.

Hur kommer då en misshandlad person in i detta? Jo, har du blivit drabbad så är det viktigt att du har ett målsägarbiträde vid din sida och samma sak rörande erfarenhet gäller här – väljer du ett ombud utsett av Tingsrätten så riskerar du att bli ”överkörd” och där din talan inte kommer fram. Genom att välja ett erfaret målsägarbiträde så kommer ni att bättre kunna analysera processen och se till att ingenting lämnas åt slumpen.

Läs mer om misshandel här: http://www.misshandel.nu/.

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.