Blogg

Här i vår blogg skriver vi brett om juridik och inte bara om brottmål. Det kan lika gärna handlar affärsjuridik eller familjerätt eller något annat juridiskt område.

Sida 2

Konkurrensen för jurister på arbetsmarknaden

30 jul 2019

Funderar du på att bli brottmålsadvokat? Eller kanske fastighetsjurist, eller jurist inom familjerätt? Alltid när man ska välja yrke kan det löna sig rejält att titta på hur konkurrensen på arbetsmarknaden ser ut. Sedan kan man väga det mot förväntad lön, intresse för yrket, hur studierna ser ut och en rad andra faktorer.

 

Enligt Arbetsförmedlingen råder det balans på arbetsmarknaden för jurister i Sverige idag. Även på såväl ett som på fem års sikt kommer det att råda balans. Det innebär kort och gott att det utexamineras ungefär lika många som det finns efterfrågan på. Värt att notera är att det inte alls är lika många som utexamineras som det är studenter som påbörjar juristlinjen. Några har uppmärksammat att det är ganska vanligt med avhopp, och programmet anses vara ganska tufft att ta sig igenom. Det är fyra och ett halvt års studier på heltid, och tidigare elever kan i många fall vittna om betygshets och hård konkurrens bland eleverna.

Geografiska skillnader

Att bli brottmålsadvokat i Göteborg kan vara enklare än att bli det i andra delar av landet. Konkurrensen om jobben i Göteborg uppges nämligen inte vara lika hård som den i många andra delar av landet. Tillsammans med Göteborg uppges det till exempel även i Skåne, Västerbotten och Västernorrland råda det som kallas för ”mycket liten konkurrens om jobben”. Det här gäller alltså för jurister i allmänhet, och inte just för brottmålsadvokater. Hur det ser ut för de olika specialiseringarna inom juridiken finns det ingen statistik på, i alla fall inte på Arbetsförmedlingens hemsida.

 

Oavsett var i landet du bor behöver konkurrensen på arbetsmarknaden dock inte utgöra ett hinder för att söka sig till yrket. Visst, bor du i Göteborg kommer det att vara lättare att hitta jobb än om du bor i till exempel Kalmar (enligt Arbetsförmedlingen), men även i Kalmar bör det inte vara alltför svårt. Här anses det nämligen råda balans på arbetsmarknaden – samma bedömning som man gör för landet i sin helhet. Exakt varför konkurrensen är mindre i Göteborg och i många andra delar av landet är inget som framgår.

Det kommer givetvis att variera något, beroende på vad du vill arbeta med. Vill du bli brottmålsadvokat, åklagare, fastighetsjurist eller domare? Vissa titlar är svårare och få, och det finns högre och lägre efterfrågan på de olika kompetenserna. Generellt brukar man säga att juristerna i storstäderna är mer specialiserade, medan juristerna i mindre städer ofta tar på sig en större bredd av uppdrag.

Om du riskerar bli av med vårdnaden

28 jul 2019

Det sägs att både antalet vårdnadstvister har ökat under den senaste 10 åren, och att tvisterna i sig har blivit hårdare, råare och mer infekterade under den senaste tiden. Det är något oklart varför vårdnadstvisterna har ökat. Kanske bilden av sig själv som förälder har förändrats. Och att den har förändrats i takt med att familjerna alltmer splittras och att man inte håller ihop. Vad är ägget och vad är hönan och vilket av det kom först? Vad är orsak och vad är verkan? Oavsett hur det är, så har föräldrarna i allt högre utsträckning valt att ta strid för att få vara förälder till sina barn även om man väljer att skilja sig från den andra föräldern. I sammanhanget bör det alltid tilläggas är att det i nästan alla fall, inte blir några tvister alls mellan föräldrarna bara för att man skiljer sig. De allra, allra flesta föräldrar klarar av att skiljas och ändå komma överens om att fortsätta vara föräldrar till sina barn även som skilda från varandra. Det är ofta när det förekommer våld mellan föräldrarna som det också blir tvister om vårdnaden om barn – tyvärr.

Anlita advokat om du måste ta strid för barnet

Det absolut viktigaste som man bör göra, om man måste ta strid för sitt barn och kanske skydda sitt barn från någon som är våldsam, är att anlita en advokat. En advokat är nämligen det enskilt viktigaste och som kan avgöra om du lyckas skydda ditt barn eller inte. Och det är lika viktigt att du anlitar rätt advokat, som har de rätta erfarenheterna. Här kan man inte googla " advokat Stockholm" eller något liknande. Det är viktigt att få information om vilka advokater som är duktiga inom just vårdnadstvister och vilka advokater som är riktiga kämpar i rättssalen.

Behåll fokus på det som är bäst för barn

Annars kan du lika gärna ge upp, vilket du inte bör göra, om det handlar om att kämpa för sitt barn. I så fall bör man aldrig ge upp. Barn har ju ingen annan som kämpar och skyddar dem än de egna föräldrarna.

När du behöver en bra advokat är det viktigt att ta reda på så mycket som du bara kan om advokaten som du funderar på att anlita. Det viktigaste är erfarenheten av vad det innebär att strida för en förälder och hur domstolen brukar resonera om vad som är viktigt när men tvistar om vårdnaden om sitt barn. Då är det viktigt med rätt kunskap om hur saker och ting går till och rätt fokus; som alltid handlar om det som är allra bäst för sitt barn. Läs mer här om familjerätt i Stockholm.

Måste man ha en egen advokat?

18 jun 2019

Många har säkert sett populärkulturens olika amerikanska filmer, där någon blir misstänkt för ett brott, eller som hotar med att stämma någon. Denna någon svarara då: "I'm gonna call my Solicitor" ("jag ska ringa min advokat"). Sedan ser man en filmsekvens när denna någon ringer sin advokat som kommer till undsättning och allt ordnar upp sig.

Oftast handlar dessa filmer om rika och framgångsrika familjer, som kanske har en "egen" advokat. I USA är deras rättssystem på ett annat sätt. Deras rättssystem är ganska så annorlunda. Till med en åklagares roll är annorlunda där, än här. Det är det inte så många som känner till, men så är det. I Sverige har åklagaren en roll som ska ta hänsyn till både den som är är offer för det misstänkta brott, men även till den som är misstänkt för att ha begått brottet.

Om du blir misstänkt för ett brott

Om du skulle bli misstänkt för något slags brott, och blir kallad till polisen för förhör, har du alltid rätt att ta med dig en försvarsadvokat. Du ska absolut inte tvingad till ett förhör med en polis utan advokat. Du har alltid rätt att ha med sig en advokat i Göteborg, om det är där du bor, oavsett vad polisen skulle säga. Betalningen för den advokaten kommer du att betala själv, om det inte är så att du riskerar ett fängelsestraff för det brott som du är misstänkt för. Då har du nämligen alltid rätt till en offentlig försvarare, som då helt och håller blir ersatt av staten. Du kan i vissa fall ändå få en offentlig försvarare betald av staten, och det är om du av något skäl skulle kunna förväntas inte klara av att försvara dig själv; om du har något mental funktionsnedsättning (autism, asperger, Downs syndrom eller liknande).

I dessa fall har du alltid rätt till offentlig förvarare

Dessa är:

 1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,  
 2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening
 3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör

Om du tyckte det var krångligt att förstå vad som menades med lagtexten, kan du alltid ta kontakt med en advokat som kan reda ut begreppen för dig. Sedan är det så här; du har alltid rätt att ta kontakt med en advokat, som du uppger för, att du vill kunna anlita. Det finns ingen i världen som kan ha någon synpunkt på det. Men du lär få betala ur egen ficka. Staten betalar endast ut för adokatens utgifter vid de fall som vi här har nämnt. Lycka till!

Har du blivit utsatt för bedrägeri?

8 maj 2019

Andelen anmälda bedrägerier har ökat med mer än det dubbla mellan åren 2009-2019. 2009 var antalet anmälda bedrägerier drygt 100.000, 2019 var antalet drygt 250.000. Enligt Brottsförebyggande rådet har bedrägerier över datorn ökat. Det som bara för några år sedan var vanligt; bluffakturorna har minskat med 4.900, eller med 51 procent, men i övrigt har andelen bedrägeribrott ökat stadigt under de enaste 10 åren och har alltså ökat med 140 procent under samma tidsperiod.

Större datoranvändning en orsak till ökningen

Det är den allt större användningen av dator som har spätt på ökade antalet bedrägerier, menar Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det har alltså blivit lättare att lura andra på pengar över nätet. Den vanligaste formen är den att man utlovar att sälja en vara, som en kund betalar för och sedan kommer det ingen vara alls, eller som inte motsvarar den utannonserade varan. En enda person kan luras tusentals människor, något som man ser när man studerar de fall som anmäls till polisen. En annan slags brott är ekobrott, där man begår brott mot skattebrottslagen och bokföringsbrott. Här har vi även förskingringsbrott.

Under 2018 var förhållandet mellan brotten: 

13.400 skattebrott

17.000 bokföringsbrott

1.600 förskingringsbrott

Färre antal brott som lagförs

Trots ökningen med 140 procent, har de brott minskat som har lagförts, det vill säga, så har antalet brott där den skyldiga personen har tagits fast av polisen och en domstol har dömt personen, eller personerna fått ett straff. BRÅ menar att statistiken kan vara något missvisande då det ofta kan vara samma personer som utför flera olika brott, och när den personen har dömts, så har den dömts för flera olika brott samtidigt.

Lagens strängaste straff för bedrägerier är fängelse i högst 2 år. Här brukar domstolen ta hnsyn till omständigheter kring brottet, om den som har drabbats har lidit av brottet och hur gammal den skyldiga personen är och om det är någon som har återkommit och utfört liknande brott förut, med andra ord, inte har slutat trots att personen har blivit påkommen.

Misstänkta blir försvarade av advokat

Eftersom man riskerar fängelse om man blir funnen skyldig till bedrägeribrottet, så får man en offentlig försvarare, det vill säga, staten betalar för en advokat som kommer och försvarar den vid förhör och senare i domstolsbeslut om den ska anses skyldig ellelr ej. Då är det bästa som den personen kan göra, är att alltid välja en duktig advokat som till exempel en erfaren advokat från någon advokatbyrå i Stockholm. Läs mer om det på: https://www.bedrägeri.nu.

I rätten krävs god presentationsteknik

2 apr 2019

Att vara advokat är många saker. Dels är man en kunnig och påläst person, som har gått fem år på juristlinjen och lärt sig teorin bakom lagen och alla dess aspekter och klurigheter. Men man har också rest sig från skolbänken och sett hur lagarna tillämpas i verkligheten ute i domstolarna. För att bli advokat måste man ju ha minst tre års praktisk juridisk verksamhet, till exempel på en juristbyrå. Slutligen tar man även en advokatexamen samt blir bedömd utifrån personlig lämplighet.

Det råder alltså inget tvivel på att en advokat är en kompetent person med både den kunskap och erfarenhet som behövs för att företräda någon annan i rätten. Men hur väl man lyckas där har inte bara att göra med hur mycket man kan och vet, det har minst lika mycket att göra med på vilket sätt man lägger fram argument, fakta och teorier det vill säga vilken presentationsteknik man har.

Gå en kurs i presentationsteknik

För att lyckas bra som advokat måste man träna upp sin presentationsteknik. Detta kan man göra genom att studera andra framgångsrika advokater och lägga märke till hur de talar; hur de låter på rösten, när de talar lugnt och när det talar passionerat, i vilken ordning de säger saker och hur de interagerar med sin publik, domare, nämndemän och andra åhörare.

Det kan också vara bra att gå en kurs i presentationsteknik. Kurser i presentationsteknik hålls på många håll och de är oftast ett par dagar eller någon vecka långa. Syftet med en kurs i presentationsteknik är att man ska få de verktyg som behövs för att bli en bättre talare. På kursen får man möjligheten att öva på att tala inför publik och kursledarna filmar även deltagarna så att de får chansen att se sig själva utifrån, något som kan vara en riktig ögonöppnare.

God presentationsteknik vinner mål

Det handlar om att göra sig av med hämningar och att våga tro på sig själv och det man säger. Som advokat måste man vara hundra procent fokuserad på det som talar för ens klient och även vara beredd att på ett trovärdigt sätt bemöta motanklagelser och fakta som strider mot den bild man vill ge av klienten. En rättegång är på sätt och vis ett skådespel och rättssalen en scen, där den med den största förmågan att fånga publiken kan vinna mycket. Med rätt presentationsteknik når man den förmågan, och det är därför advokater lägger så stor vikt vid sin presentationsteknik och hur de ska förbättra den.

Om du råkar ut för en oseriös städfirma

29 mar 2019

Varje dag går det många flyttlass i Stockholm, och för varje flyttlass som går betyder det ännu en bostad som måste flyttstädas. Inte så konstigt då kanske att det vimlar av städfirmor i Stockholm som erbjuder flyttstädning. De flesta är duktiga och seriösa och tar uppdraget på allvar. De är också måna om att ha en god kommunikation med kunden så att det inte uppstår missförstånd, vilket är rätt så viktigt när det gäller flyttstädning, som oftast ska utföras på kort tid och naturligt nog innebär en del stress för kunden.

Tyvärr är dock inte alla städfirmor i Stockholm serviceinriktade, och alla har inte rent mjöl i påsen. Många försöker med tricks och fuskande, och hoppas att kunderna i den pressade situationen ska gå med på att betala lite extra utöver det överenskomna priset, eller utför en undermålig städning och går sedan inte att få tag på.

Hittar på anledningar att höja priset

Ett vanligt trick som en del städfirmor kör med är att de när de kommer till bostaden påstår de att den är ”extra skitig” och kommer att kosta mer att städa än vad ni kommit överens om. Det är en svår situation som kund. Dagen efter ska man kanske lämna över nyckel n till den nya ägaren och man har antagligen varken tid att hitta en ny städfirma eller att städa själv. Resultatet blir att man går med på att betala den extra kostnaden, vilken långt ifrån alltid är rimlig. En seriös städfirma gör inte på det sättet. Är det noga för dem exakt vilket skick lägenheten är i så gör de en besiktning en vecka innan och ämnar därefter ett pris, eller så kommer de dit och städar lägenheten vilket skick den än befinner sig i.

Att anmäla till ARN

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, tar emot anmälningar från kunder som anser att företagen de anlitat försökt lura dem. Det kan vara att de krävt mer pengar än vad som överenskommits, eller att de utfört en undermålig städning som de sedan inte velat ta ansvar för. Allmänna reklamationsnämnden fattar ett beslut, som inte är bindande utan en rekommendation. De flesta företag väljer dock att följa ARN:s rekommendationer, för att behålla ett gott rykte i branschen. En del företag struntar dock i att följa ARN:s rekommendationer, och sådana företag ska du alltid försöka undvika.

Ett bra sätt att ta reda på om ett företag följer ARN:s rekommendationer är att gå in på tidningen Råd & Röns hemsida och se efter i deras ”svarta lista”. I svarta listan hamnar alla företag som inte följt ARN:s rekommendationer, tillsammans med en kort beskrivning av ärendet. Du kan söka lokalt på Stockholm och även skriva flyttstädning i sökfältet. Om ett städföretag du tänkt anlita finns med på svarta listan bör du alltid välja en annan städfirma för din flyttstädning.

Ta ärendet till domstol

Om du anser dig blivit lurad av en städfirma, fått rätt av ARN, men företaget ändå inte vill kompensera dig, kan du ta ärendet till domstol. Det gör du genom att kontakta en advokat med inriktning på konsumenträtt, som kan hjälpa dig att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. En stämningsansökan leder, om rätten finner det befogat, till ett tvistemål mellan dig och firman, och domstolen avgör vem som får rätt och om skadestånd ska betalas ut. Du bör alltid anlita en advokat innan du lämnar in en stämningsansökan, eftersom det kan vara ganska komplicerat att plädera för sin sak i rätten, särskilt när de gäller tvistemål om konsumenträtt.

domstol

Tänk på säkerheten när du installerar telefonväxel

23 mar 2019

Att installera en telefonväxel kan på många sätt underlätta verksamheten för ett företag och göra den effektivare och mer överblickbar. En telefonväxel knyter på ett smidigt sätt samman företagets anställda och gör det lättare att nå den man söker, både för kollegor och kunder. Med en mobil telefonväxel kan de anställda dessutom knyta mobiltelefonen till växeln, vilket gör att de när som helst kan använda mobilen i tjänsten, kontakta medarbetare och kunder, skicka meddelanden och hålla sig uppdaterade om verksamheten.

Den anställde kan ha flera olika nummer knutna till sin telefon; det privata numret, ett eget kontaktnummer för tjänsten, företagets huvudnummer och så vidare. Via en app får han eller hon status på sina kollegor och kan själv ange sin egen status, till exempel tillgänglig för samtal, sjuk, i möte etc. Från huvudkontoret kan samordnaren lät se vilka medarbetare som är tillgängliga och avgöra hur inkommande samtal ska hanteras. Risken att kunder hamnar mellan stolarna blir betydligt mindre.

Svårt att skydda sig

Samtidigt som det finns många uppenbara fördelar med att installera en telefonväxel eller en mobil växel gäller, finns det en uppenbar risk, nämligen säkerheten. Risken att en mobil telefonväxel ska utsättas för attacker finns alltid där och måste tas på allvar. Det finns flera fall där företag fått sina telefonväxlar hackade och sedan fått motta kraftigt förhöjda telefonräkningar från sina operatörer. Och det är inte alltid lätt att avgöra vem som har ansvaret. Att få tag på den som utfört intrånget är för det mesta omöjligt, kunskapen och erfarenheten hos hackare överstiger i de flesta fall polisens egen kunskap.

Kundens eller operatörens ansvar?

Ofta används intrången till att på kort tid ringa upp utländska samtal, vanligtvis under en helg eftersom intrången då inte upptäcks förrän på måndagen. Att få en telefonräkning på ett belopp som är tio gånger högre än vanligt kan innebära en katastrof för ett mindre företag. Man kan tycka att ett företag inte borde lastas för ett intrång i ett system som de beställt av tredje part, men påfallande ofta står ord mot ord mellan operatören, installatören av växeln och företaget som drabbats. I de flesta fall brukar dock man landa i att operatören makulerar fakturan.

Bus eller business?

Varför utför man en attack mot en telefonväxel? I de flesta fall är det en övning för hackaren, som vill se vad hen kan klara av och få en kick av att ställa till lite oreda för ett företag. Man kan jämföra det med en lite mer sofistikerad form av skadegörelse. Men vissa intrång som förekommit, framför allt i USA, har haft som syfte att sälja kapaciteten i växlarna vidare till andra operatörer, något som genererat miljontals dollar till förövarna på de drabbade företagens bekostnad. Att skydda sig mot sådana attacker är för ett vanligt företag utan IT-kunnig personal i princip omöjligt. Det som krävs är att man från början väljer en växel som installeras av ett företag som tar säkerheten på allvar, och har kompetensen att implementera ordentlig säkerhet i systemet. En bra telefonväxel känner av otillbörlig verksamhet och kan signalera om det upptäcker ett intrång.

När du behöver juridisk hjälp

18 mar 2019

De allra flesta av oss har ingen eller liten erfarenhet av brottslighet, oavsett om man är misstänkt eller brottsoffer. Det är oftast något man läser i tidningen eller sett på TV. Men när man råkar ut för något så står man ofta helt handfallen och har ingen aning hur det går till.

Det rekommenderas att kontakta en erfaren och kompetent juristbyrå tidigt i processen för att förstå hur det går till och få korrekt och professionell hjälp. När man har förståelse över hur processen fungerar är man mindre utelämnad. 

Misstänkt för ett brott

När man är misstänkt för ett brott har man enligt svensk lag rätt till en advokat som ska försvara i enn rättegång. I vissa fall bekostas försvararen av staten, men i andra fall får man själv betala ur egen ficka. Ibland kan personens försäkringsbolag stå för kostnaden.

När man har fått en brottmålsadvokat tilldelad så följer denna med genom hela processen. Om man vill följer advokaten med vid polisförhör, häktningsförhandlingar med mera, och såklart vid rättegången.

Vad kan man få hjälp med?

Om man inte är nöjd med polisens eller åklagarens utredningar kan man via sin försvarare begära kompletteringar till dessa eller till och med göra egna utredningar. När man är häktad får man inte kommunicera med någon annan än sin advokat. Då är advokaten den enda man får prata med och blir väldigt viktig. 

Man får tips och stöd inför förhör och liknande. Det är viktigt att man är ärlig mot sin advokat oavsett man är skyldig eller ej. En brottmålsadvikat har självklart tystnadsplikt och för den misstänktes talan under hela processen om så önskas.

Om man blir dömd får man hjälp med överklagan om man vill det. Man kan även få hjälp med ersättningskrav efter eventuell frikännelse.

Hjälp till brottsoffer

När man själv har utsatts för ett brott har man generellt rätt till ett målsägandebiträde under hela processen. Det innebär att denne bistår brottsoffret i rätten och i kontakter med polisen. Det är en enorm trygghet för brottsoffret att ha någon kunnig vid sin sida eftersom det är en tuff tid mentalt för de allra flesta. 

Målsägandebiträdet hjälper till genom hela processen, till exempel vid alla förhör och rättegångar. Den är tryggt att ha en expert att rådfråga och bli förberedd på vilka frågor som kan tänkas ställas i förhör och på rättegången. Man får även hjälp med att söka skadestånd om man så önskar.

 

Är du missnöjd med din badrumsrenovering?

11 feb 2019

Vi renoverar mer frekvent idag än vad vi gjorde förr. Ett faktum som kan förklaras av att vi av hävd har en starkare ekonomi, att materialkostnader sjunkit samt att kostnaden för hantverkare blivit lägre. Det senare är förmodligen den stora förklaringen och här kan vi nämna införandet av Rot-avdraget som det tydligaste startskottet.

Rot-avdraget innebär idag att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden som den hantverkare du anlitar fakturerar dig - detta med ett tak på 50.000 kronor per år och person. Tidigare var detta ännu mer generöst och du kunde dra av halva beloppet, men nu är det alltså 30% som gäller.

Rot-avdraget har gjort skillnad i folks liv och gett en möjlighet för vanliga privatpersoner att förverkliga sina drömmar. Dessutom har det nästan helt tagit bort de svarta jobb som tidigare utfördes med en stor frekvens. Emellertid så är allt inte frid och fröjd. Även Rot-avdraget har visat sig ha vissa fläckar och den största - och mest svårtvättade - handlar om fuskjobb. Tyvärr kan man se att antalet tvister mellan privatpersoner och hantverkare har ökat i antal.

Reklamera din badrumsrenovering i Stockholm

I just de här fallen så stämmer även devisen om att kunden alltid har rätt - fuskjobb sker och en badrumsrenovering kan, som en följd av detta, förvandlas till en ren mardröm. Att man som kund har rätt är dock inte lika med att man får rätt till ersättning. Det är nämligen här problemen brukar börja på riktigt.

För, det är inte ovanligt att se att företag ställer sig ovilliga att åtgärda eller ersätta de fel och brister som en misslyckad badrumsrenovering innehar. I många fall så väljer man det motsatta och hävdar sin oskuld. Det gör det hela svårare. Man vet att man har rätt - men man får ändå ingen hjälp och får ställa in sig på en lång process.

Kontakta en jurist så snart som möjligt

Vårt råd i detta? Se till att ta juridisk hjälp så snart som möjligt. Kontakta en bostadsjurist eller en specialist på processer mot hantverkare i Stockholm. Dels så ger det dig en större chans att vinna en tvist som eventuellt når domstol och dels så ger det dig en tyngd som kan göra att företaget väljer att ersätta dig.

En viktig sak är följande: låt bli att åtgärda problem som inte är akuta. Fotografera och dokumentera, låt en besiktningsman göra en slutbesiktning och bygg upp ett mål som gör att du enklare kan vinna. Det första steget är att du kontaktar företaget som genomfört din badrumsrenovering. Berätta om felen och ställ krav.

ARN startar en utredning av ditt ärende

Steg nummer två är att kontakta ARN och låta denna instans genomföra en grundlig utredning. Beslutar de - med en slutbesiktning som grund - att du har rätt till ersättning så brukar företaget ge med sig. Att riskera en anmärkning och en svartlistning hos ARN är inget man normalt vill riskera.

Var dock beredd på att det kan ta tid innan utredningen är över - och var även medveten om att det inte handlar om något tvingande: företaget kan vägra att betala dig även om ARN beslutar i frågan. Allmänna Reklamationsnämndens beslut är en rekommendation. Om detta inträffar så får du ta tvisten vidare till nästa nivå och instans.

Dolda fel i hus - en vanlig tvist

31 jan 2019

En bra bostadsaffär är till gagn för både köpare och säljare. Säljaren får det pris - förmodligen mer - han begärt och köparen får i sin tur den bostad han drömt om. Det handlar inte sällan om att en familj exempelvis köper ett hus och där säljaren behöver ett mindre utrymme - en vinst även där; familjen får större yta och säljaren i fråga frigör tillräckligt med kapital för att köpa en mindre bostadsrätt. Oavsett anledning: de flesta bostadsaffärer sker på ett korrekt sätt och med två parter som är nöjda med affären i fråga.

Tyvärr så finns även motsatsen och det är också något som kan skapa stora konflikter. Det vi ska titta närmare på här handlar om en av den vanligaste tvisterna mellan säljare och köpare av bostäder: dolda fel. Särskilt vanligt är konflikter gällande dolda fel i hus.

Av förklarliga skäl, skulle vi vilja säga. Ett hus sköter man på egen hand och då det dessutom handlar om större ytor samt mer riskområden - tak och grund - så blir det naturligt. Bor man i en bostadsrätt så handlar det om att sköta det som finns i lägenheten - tak, grund och fasad ansvarar BRF:en för. Även om konflikter om dolda fel även kan komma i samband med en lägenhetsaffär så är det vanligare gällande hus- och villor och därför fokuserar vi på dessa i den här texten.

Vad är dolda fel i hus?

Frågan låter kanske lätt att svara på, men faktum är att det handlar om väldig snårig terräng att ta sig igenom. Inte minst rent juridiskt. För att ett fel ska kunna räknas som dolt så ska det inte ha kunnat upptäckas vid en besiktning och det ska heller inte kunna vara förväntat sett till husets ålder (om ett hus är 50 år gammalt och där taket aldrig blivit bytt så kan man nog räkna med att taket i fråga är ganska slitet - där är det inte tal om ett dolt fel). Det finns några kriterier för vad som kan komma att räknas som dolda fel i hus:

  • Felet ska inte ha känts till av säljare eller kunna upptäckas av köparen.
  • Felet ska inte kunna vara förväntat.
  • Felet ska inte kunnat gå att upptäckas vid en besiktning utförd av en besiktningsman.

Den senare punkten är i många fall lösningen på problemet. Som köpare så måste man låta en besiktningsman gå igenom huset innan man skriver under kontraktet. Det handlar dels om att slippa köpa grisen i säcken - en besiktningsman skriver ned alla saker som han anser bör tas i beaktning - och dels så är det en trygghet i en framtida, eventuell, tvist. Finns det dokument från en besiktningsman så har man, helt enkelt, större möjligheter att vinna en tvist och detta genom att kunna hävda dolda fel.

Komplettera besiktningen med andra undersökningar

Men, inte ens dokument från en besiktningsman innebär att du som köpare har rätt. Dolda fel handlar mycket om godtycklighet. Även om det finns vissa kriterier att luta sig mot så finns det också väldigt mycket luft dem emellan. Ett bra sätt att undvika en konflikt gällande dolda fel i hus i därför att komplettera besiktningsmannen ytterligare. Att anlita en vvs-firma för en rörinspektion, att göra en snabb radonmätning eller låta en elektriker se över elsystemet ger mer trygghet.

En annan sak - om det skulle upptäckas fel och där säljaren inte vill möta kraven gällande ersättning - är att man alltid bör ta hjälp rent juridiskt. Som vi sa, det handlar om en väldigt snårig terräng med många om- och men inblandat. Det är lätt att bli bortdribblad och därför så är det definitivt ett värde i att ta juridisk hjälp om det hela utvecklas till en rättslig tvist.

På denna sajt kan du läsa mer om dolda fel och hur du kan få hjälp: https://www.doldafelhus.se.

En kontrollansvarig ska förhindra byggfusk

5 jan 2019

Tyvärr förekommer det en hel del fusk på byggen i Stockholm. Även om de flesta byggföretag i Stockholm är professionella, noggranna och seriösa går det aldrig att hålla koll på alla underleverantörer och småföretag som kommer in och gör små arbeten, ibland bara under några dagar.

Den kontrollansvarige spelar en stor roll

Säkerhetssystemet ID06 är ett led i kampen mot det utbredda fusket på byggen i Stockholm, men det viktigaste och även svåraste arbetet utföras av alla de som arbetar som kontrollansvariga på byggen i Stockholm. Som kontrollansvarig i Stockholm är man ofta ansvarig för flera projekt samtidigt, vilket kan göra det svårt och ibland förvirrande att hålla koll på vad som pågår. Förutom ansvarskänsla och sinne för koordinering är det således också viktigt att som kontrollansvarig ta på sig mer ansvar än vad man klarar av.

När krävs kontrollansvarig?

Alla byggprojekt som kräver bygglov ska ha en kontrollansvarig, som ska hjälpa byggherren att se till att det arbete som utförs på bygget följer de lagar och bestämmelser som gäller för byggen i Sverige. Det är inte alltid ett lätt arbete, för det gäller lagar inom både miljö, byggnadssäkerhet, arbetsrätt och många andra områden. Det försvåras också av att alla som jobbar på byggen i Stockholm inte alltid har rent mjöl i påsen. En del kanske inte har utbildning, saknar arbetstillstånd eller på annat sätt är obehöriga för arbete. De utnyttjas av skrupellösa arbetsgivare men är kanske samtidigt rädda att mista den enda inkomst de har och också har möjlighet att få.

Ibland uppstår komplicerade situationer

Det finns alltså många parametrar att förhålla sig till som kontrollansvarig i Stockholm. Huvuduppdraget består i att se till att arbetet sker enligt den byggplan som upprättas inför arbetet, och från vilken alla avvikelser som upptäcks ska rapporteras till byggherren och till byggnadsnämnden.

Men som kontrollansvarig ser man även mycket annat, och det gäller att vara självständig och ha en tydlig moralisk linje för vad som får och inte får förekomma på ett bygge, något som kan vara svår tom man både har en önskan om att komma tillrätta med missförhållanden inom byggbranschen och en önskan om fair play, samtidigt som man kanske har empati för de som drabbas och inte vill beröva dem möjlighet till arbete.

Stora krav på personlig lämplighet

Därför är de företag som utfärdar certifikat för kontrollansvariga så noga med att den som söker uppvisar personlig lämplighet för uppgiften, något som man kommer fram till i intervjuer. Detta är en viktig del av bedömningen, vid sidan av kraven på teknisk utbildning och erfarenhet av och kunskap om byggbranschen. Själva syftet med att ha kontrollansvariga på byggen är ju att se till att de förhindrar fusk och slarv och att de hus som byggs uppfyller de krav som finns i plan- och bygglagen. Detta ställer så klart höga krav på moral och etik hos den som kontrollerar.

Ett roligt och spännande yrke för den som är lämplig

Som kontrollansvarig har man ett stort ansvar för att ett bygge sker enligt byggplanen, större än vad en del tror. För den som missköter sitt uppdrag kan det bli dyra böter och skadestånd. I ett uppmärksammat fall i Stockholm dömdes en kontrollansvarig att betala byggherren en miljon kronor i skadestånd på grund av att han brustit vid kontrollen av ett bygge som sedan inte godkänts och fått slutbevis från kommunen.

Att bli kontrollansvarig ska därför inte ses som ett enkelt sätt att tjäna mer pengar efter ett långt liv i byggbranschen. Det ansvar som utkrävs av en kontrollansvarig är reellt och ingenting som man bör ta lätt på. För den som har ansvarskänsla och tillräckliga kunskaper för att klara jobbet väntar dock ett spännande, ansvarsfullt och ofta roligt arbete som både hjälper människor och samtidigt förhindrar att det fuskas inom ett så viktigt område som vår hemmiljö.

Läs mer på https://www.kontrollansvarigstockholm.net.

Öppen kommunikation minskar missförstånden

15 dec 2018

Olika allergier lider många av oss av; för vissa kan det innebära att ett bett i ett äpple leder till klåda i halsen, att en sockerärta kan innebära en svullen läpp eller att en banan kan leda till en rodnad på halsen. Irriterande - ja. Livhotande - nej. För andra dock så kan allergier faktisk vara förenliga med döden och med allvarliga symptom. Inte minst nötter kan ge dessa fruktansvärda konsekvenser.

Som företag inom livsmedelsindustrin så har man också väldigt högra krav på sig gällande märkning av maten man serverar/säljer. En restaurang måste kunna svara - korrekt - på frågor som rör ingredienser och här får inget slarv förekomma: sker det missar så kan det, som sagt, leda till fruktansvärda konsekvenser. Här kan man som restaurang också se att tillståndet dras in - i Sverige ansvarar Livsmedelsverket för kontroll och uppföljning - och det kan även vara ett fall för rättslig prövning. Vid det senare så kan man räkna med böter.

Vi skulle dock hellre fokusera på vikten av öppenhet och kommunikation mellan exempelvis ett företag inom catering och en kund som har någon typ av allergi - eller en värd där någon i sällskaper har det. En fråga som blir naturlig är nämligen följande: vems fel är det om företaget inom catering inte fått tillräcklig information? Vi skulle därför vilja ge följande tips.

Tips för att undvika olyckor

Enklast blir det om vi radar upp tipsen i punkter. Dessa ser ut enligt följande och där vi säger att du ska anordna en fest och har kontaktat ett företag inom catering.

 • Var ute i god. Kolla upp med alla gäster om de lider av någon typ av allergi eller av andra skäl inte äter någon speciellt typ av mat. Sammanställ detta i en lista. Kontakta därefter företag du tänkt anlita och hör dig för vilka alternativ de kan erbjuda istället. Tiden är ofta avgörande här. Är du ute i god tid så hinner man planera och förbereda dessa specialrätter så att de blir lika välsmakande och spännande som de rätter som finns på den ordinarie menyn.
 • Bifoga alltid listan. Se till att korrespondensen er emellan sker via mail och se till att inkludera listan över förbjudna livsmedel i ett mail - som blir bekräftat. Skulle någonting ske så har du som värd svart på vitt att företaget inom catering tagit del av informationen och att de har slarvat. Det ger dig en trygghet om du skulle vilja söka ekonomisk ersättning i efterhand.
 • Slarva inte, Ingen vill laga mat som någon blir sjuk av. Allra minst då det kommer till allergier. Det innebär att du har ansvaret för att verkligen se till att informationen når fram. Jobb inom catering kan vara stressande i Stockholm och det kan ske misstag där den mänskliga faktorn spelar in - kocken blir sjuk och ersätts av en vikarie som inte vet någonting om dina önskemål. Ring därför och påminn någon dag innan. Hellre ett samtal för mycket än ett för lite.

Slutligen: välj rätt företag. Det finns en anledning till varför vissa företag inom catering går bättre, har en högre omsättning, fler referenser och en längre historia än andra. Det kanske kostar några kronor extra, men då får ni också full service, perfekt mat och där allting sker utan risker. Välj catering med hjärna, hjärta och gom snarare än med plånboken.

Här kan du läsa mer om catering.

Hitta en advokat med rätt kompetens

16 nov 2018

Om man inte har tips, vänner eller kontakter så kan det vara svårt att hitta rätt juridisk kompetens för det ärende man behöver hjälp med. Sanningen är att det finns en rad olika områden att nischa sig inom som jurist, och vilken kompetens juristen har kommer påverka dennes möjligheter att hjälpa dig med just ditt område. Anlitar du en brottmålsadvokat när du har problem med huset, kommer du inte att få lika god hjälp som om du anlitar en fastighetsjurist, till exempel. 

Första steget bör alltså rimligen vara att fastställa vilken kompetens man behöver. Det finns idag inte bara jurister, utan hela byråer, som är nischade mot särskilda områden. Det kan till exempel finnas byråer som är specialiserade enbart på familjerätt, fastighetsrätt eller brottmål. Firmor med sådana tydliga nischer kanske återfinns mest i Sveriges större städer, så som Uppsala, Stockholm och Göteborg exempelvis. 

Likväl kan det vara värt att åka en bit för att finna dem och för att samarbeta med dem. Bor du i Uppsala kan det vara värt besväret att träffa en advokat i Stockholm, till exempel. Skillnaden mellan advokat med specialistkompetens i området och en advokat med allmän kompetens kan i praktiken innebära stora förluster, i värsta fall. 

Man kan vända sig till Advokatsamfundet för att se vilka advokater som faktiskt innehar titeln. Ringer man dit får man dock vara beredd på att inte få några personliga rekommendationer, eftersom det helt enkelt inte är tillåtet för samfundet att lämna ut sådana. Däremot kan de hänvisa till en byrå och den verksamhetsbeskrivning som de har registrerat hos samfundet. Samtidigt finns här en uppenbar risk – ingen vidare kontroll över verksamhetsbeskrivningarna görs, och en advokat kan nästan skriva vad som helst här, i teorin. 

Rimligen får man anta att det flesta är ärliga med vad deras specialområden är. En byrå som inte är specialister inom familjerätt bör inte heller utge sig för att vara det. Samtidigt kan man ändå behöva kolla närmare på byråns advokater för att se vilka meriter de faktiskt har. En del jurister har efterfrågat regelrätt dokumentation för specialistkunskaper, eftersom det faktiskt kan göra stor skillnad för konsumenten i fråga. Förutom intresse och kunskap i det aktuella området, får de gärna också ha lång erfarenhet av rättsfall där frågorna behandlats. 

Med det här i åtanke kan det vara värt att åka till Uppsala från Stockholm, eller från Stockholm till Uppsala, för att hitta rätt advokat att samarbeta med. Det är helt enkelt något som kan göra stor skillnad, och geografiskt avstånd och eventuellt högre priser bör kanske inte stå i vägen. Åtminstone inte om det är ett avgörande fall, vars dom kommer att medföra konsekvenser under många år – eller kanske till och med livet ut. Än mer viktigt är det om fallet är mycket komplicerat, då specialistkompetens troligen är ännu viktigare. Att åtminstone försöka hitta någon med specialistkompetens inom det område man behöver det inom, tar varken särskilt mycket tid eller energi – men kan göra stora skillnader i slutändan. 

Det är brottsligt att utöva våld i familjen

23 okt 2018

Många utredningar och statistik slår numera fast att antalet vårdnadstvister ökar i domstolarna i Sverige. Både tidningen Dagens juridik och Advokaten har skrivit om det ökade antalet vårdnadstvister. Båda tidningarna slår också fast att både föräldrar och barn är förlorare när det förkommer vårdnadstvister på grund av samarbetssvårigheter. Barnen mår dåligt, föräldrarna mår dåligt och flera advokater menar att domstolarna egentligen inte är rätt instans för föräldrar som inte kan komma överens om frågor som rör det gemensamma barnet.

Annat är det om det är så att till exempel den ena föräldern utövar våld mot barnet och barnets förälder. Anna Wahlström är advokat och menar att i vissa fall är det enda lösningen att inleda en en vårdnadstvist i domstolen. Och att det handlar om att den ena partnern är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder vid våld i relationen. Samtidigt bör vårdnadstvister undvikas om det bara går:

– En lärdom av att ha arbetat med vårdnadstvister i flera år är att jag själv aldrig skulle gå in i en vårdnadstvist gällande samarbetssvårigheter. Aldrig. Både för min egen och mitt barns skull. Om man samarbetar får man ut mycket mer av sitt föräldraskap och får en bättre och mer flexibel tillgång till sitt barn. Vårdnadstvister har alltid förlorare, säger Anna Wahlström till tidningen Advokaten.

Antalet barn som drabbas av ohälsa ökar

Att antalet barn och ungdomar som drabbas av ohälsa blev en stor nyhet under förra året. Det presenterades inga direkta orsaker till den ökade ohälsan, men en självklar del i detta är ju om det förekomma våld i hemmet. Våld i en relation är för samtliga parter mycket farlig. De som utsätts för våldet mår mycket dåligt. När barn är inblandade i det våldet finns flera risker; att barnet utsätts för våldet, men även att barnet utvecklar mönster av våldsamt beteende både mot andra och mot din framtida partner och barn.

Våld föder våld. Våld har dessutom en oerhört stor risk att eskalera och slutar med död. Sverige står ut i detta sammanhang och saknar både riskbedömningar hos polis och socialtjänst när det kommer till våld i ett hem. Varje år dör flera 100 kvinnor till följd av en partner som i åratal har utsatt henne för våld. De barn som har vuxit upp i ett våldsamt hem, mår självklart mycket dåligt. Det gör det inte enklare att det alltid är upp till den kvinnan att skydda sitt barn och begära att få ensam vårdnad om barnet, boendet för barnet och umgänge i sällskap av tredje part. Det är rent omöjligt för en kvinna att åstadkomma detta på egen hand. Hon behöver en stjärnadvokat som kan kämpa för henne och barnet. Här kan du läsa vidare om hur man ska gå till väga för att lyckas skydda sig själv och barnet och inleda en vårdnadstvist.

Kan jag bestrida min P-bot?

10 okt 2018

Finns det någonting som är värre än att komma ut från affären efter att ha uträttat ett snabbt ärende och se att det sitter en gul lapp fastkilad mellan ruta och vindrutetorkare på bilen? Att få en parkeringsbot är själva definitionen av en onödig utgift och det handlar dessutom om en ganska stor sådan. Beroende på var du parkerat och hur du stått så kan summan variera och hamna mellan 400-1500 kronor. I vissa fall till och med mer.

De flesta kan se sitt eget ansvar. Man gjorde fel, man tog en chansning, man ställde sig ovetande på en yta där man trodde sig kunna stå och så fick man den gula lappen som en konsekvens av detta. I andra fall dock så anser man att boten i fråga är direkt oskälig och orättvis. I dessa lägen kan man också bestrida. och försöka få upprättelse. Här kan man först och främst kontakta parkeringsbolaget som utfärdat boten och låta dem starta en utredning.

Är man missnöjd med det utfallet så kan man dra det vidare civilt och upprätta en anmälan till Polisen. I båda fallen så bör du dock betala din bot så att du slipper förseningsavgifter och inkassokrav. Det går att få retroaktiv betalning och upprättelse. Ett råd är att du driver din process med lite tyngd bakom dig. Tyngd i form av en jurist. Det finns även sidor på nätet som hjälper sig att överklaga och som sköter de juridiska aspekterna i fallet. Detta naturligtvis mot en liten avgift.

Dåliga vägmarkeringar - skäl att överklaga?

För något år sedan så skedde en granskning av parkeringsbolagen i Stockholm av programmet Kalla Fakta. Där intervjuades en jurist som specialiserat sig på just dessa frågor. Han hävdade att många kommuner inte bara ser p-böter som en inkomst - det är även någonting som man budgeterar för. I många fall handlar det om luddiga regler, det handlar om bristande information - undermålig skyltning, usla vägmarkeringar som inte visar var en parkeringsficka börjar och slutar.

Det gör att chanserna är goda att vinna ett sådant fall. Om det inte finns några vägmarkeringar för parkeringsfickor - hur ska man då veta var bilen får stå?

Det kanske låter enkelt i teorin, men rent praktisk kan just ett sådant specifikt fall som vägmarkeringar av bristande kvalitet vara svårare att få rätt angående. Det som många gömmer sig bakom där är nämligen det faktum att du kanske sett en del av dessa vägmarkeringar och attd u genom detta borde kunna dra en rak linje själv - i ditt eget huvud - och placera fordonet i rutan (som alltså knappt var synlig…). Det hade varit bättre för dig om dessa vägmarkeringar varit dolda av snö - där hade du haft en bättre chans att riva din p-bot i två delar och strunta i att betala den.

Man kan dock tycka att vägmarkeringar på en parkering ska underhållas på samma sätt som snöröjningen från kommunens sida. Det är dock att hoppas på lite för mycket förmodligen. Sakfrågan dock: om du känner att din p-bot är orättvis och en konsekvens av bristande information - eller ett felaktigt agerande av P-bolaget - så ska du naturligtvis överklaga. Du har bättre möjligheter till upprättelse än vad du tror. I synnerhet om du tar hjälp med det rent juridiska.

Här kan du läsa mer om vägmarkeringar: http://www.vägmarkeringar.nu.

← Äldre inlägg

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.