Blogg

Här i vår blogg skriver vi brett om juridik och inte bara om brottmål. Det kan lika gärna handlar affärsjuridik eller familjerätt eller något annat juridiskt område.

Sida 2

RSS

När han visade sig vara någon annan

22 Apr 2021

Att bli våldtagen är ett hemskt brott och en fruktansvärd upplevelse som är svår att föreställa sig om man inte varit med om det själv. Känslan av panik och maktlöshet kan bestå länge efteråt.

Den kvällen som skulle ha blivit så bra blev istället så hemsk. Den värsta kvällen i ditt liv. Killen du trodde var så snäll och respektfull visade sig vara någon helt annan än den du trodde dig ha lärt känna. Ett par öl in på festen blev han alldeles för närgången. Du ville egentligen inte, men du följde ändå med honom upp på ovanvåningen. Inne på hans rum försökte du säga nej. Du sade flera gånger att du inte ville, men det var som att han inte kunde eller inte ville lyssna. Snart låg du på sängen med hans tyngd ovanpå dig.

Ärr för livet

Hans andedräkt stank av Göteborgs Rapé och snuspåsen hade till hälften glidit ned över framtänderna. Han leende var kallt. Ögonen var både ondskefulla och frånvarande. Det gjorde så ont när han höll nere dina händer och till slut trängde in i din kropp. Du ville skrika men han höll för din mun. När han var klar minuterna senare, minuter som kändes som timmar, kysste han dig, klädde på sig och gick ned och fortsatte festa som om ingenting hade hänt. Du var lämnad på sängen, traumatiserad, förstörd och ärrad för alltid. Allt gjorde ont. Tårarna föll. Det enda du kunde känna var uppgivenhet, panik och att du blivit så oerhört kränkt. Läs mer om våldtäkt på denna hemsida: våldtäktgöteborg.se

Detektivarbetet vid digitala brott på nätet

22 Apr 2021

Vid digitala angrepp på en verksamhet kan IT-forensik vara nyckeln till att finna de spår som leder till gärningsmannen. Men tekniken används också för att återskapa förlorade filer.

När det skett ett mord är det kriminalteknikern som är bland de första på plats. Kriminalteknikern ska analysera brottsplatsen och alla fysiska ledtrådar som lämnats. Till exempel blod, fingeravtryck och DNA-spår. Det är dock inte enbart vid mord och våldsbrott som man använder sig av kriminaltekniker. Även inom IT och data används detta, men då kallas kriminalteknikern för IT-forensiker istället. IT-forensikerns uppdrag är att säkra spår och bevis vid ett digitalt angrepp. Vid hackerattacker eller dataintrång lämnas det alltid någon form av digitala fotspår. Det är IT-forensikerns uppgift att spåra dessa för att i förlängningen även kunna gripa en gärningsperson. Ett riktigt detektivarbete, som kräver en omfattande kompetens inom data och IT samt mobiltelefoni, GPS och andra digitala verktyg.

Används av myndigheter och privat sektor

IT-forensik används i synnerhet av myndigheter av olika slag. Inte minst av till exempel Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, som kanske sitter på extra känslig information jämfört med andra myndigheter. Det innebär dock inte att myndigheter har ensamrätt på att anlita IT-forensiker. Tvärtom får teknikerna uppdrag också i andra sektorer än den offentliga. Även privata aktörer och företag tenderar att hyra in IT-forensiker vid exempelvis utredningar och undersökningar. Inte helt sällan anlitas dem även för att återskapa filer, mappar och digital information som av olyckshändelser eller som resultat av ett brott har raderats.

När familjen splittras

27 Nov 2020

Det finns tillfällen i livet som man tror att man aldrig ska behöva uppleva. Ett av dem är separation. Mest ont gör det när barn är inblandade och det ska göras upp om hur vårdnaden ska delas upp.

En separation är inte någon lätt situation då känslor gör att det blir svårare att se allt klart och tydligt. Då kan det vara viktigt att ha någon vid sin sida som kan lagen och som kan finnas där som ett stöd under hela processen. Den hjälpen hittar man hos en advokatfirma som arbetar just med vårdnadstvister. Det kan vara bra att redan i ett tidigt skede ta reda på var man kan hitta hjälpen. Numera har de flesta advokatfirmor egna hemsidor där man kan få information. Där kan man även hitta kontaktuppgifter om man vill boka in en tid för konsultation.

Vad ser man på i en vårdnadstvist?

Om man är i behov av en advokat så innebär det ofta att kommunikationen mellan föräldrarna inte fungerar. Målet är att båda föräldrarna ska vara en del av barnets vardag. Men ibland så fungerar det inte. Då kan det bli tal om ensam vårdnad.

Det handlar också om barnens åsikter vid en separation. Man låter barnet komma till tals. Barnets ålder är viktig när det gäller hur mycket man väger in dess åsikt. Det har inte alltid med den faktiska åldern att göra utan mera med mognad. Man måste även överväga att barnet väljer för att inte såra och att det inte alltid är det bästa valet.

När man är misstänkt för ett brott

11 Nov 2020

Om man utfört ett brott eller är misstänkt för brott har man rätt till juridisk hjälp. En försvarsadvokat anlitas av staten och finns vid den anklagades sida genom hela rättsprocessen.

Den offentliga försvararen bekostas av staten om det är så att man frias i domstolen. Annars kan man bli återbetalningsskyldig. Är man dömd för ett brott som inte ger fängelse utan endast böter står inte staten för kostnaden. Då får man istället själv anlita och betala för en advokat. Det kan vara en bra idé att se om man har en försäkring som kan hjälpa till att betala kostnaderna.

Hur ser processen ut?

När man blivit gripen kommer man att bli tagen till förhör. Blir man skäligen misstänkt för brottet är det dags att ta kontakt med en advokat för att få den hjälp man behöver. En brottsutredning startar. Där samlas det bevis. Finns inte tillräckligt med sådana kan utredningen läggas ned. Finns bevis på brott lämnas en stämningsansökan in till tingsrätten.

Om det beslutas att man ska anhållas måste åklagaren besluta om häktning inom tre dagar. Från det har åklagaren fjorton dagar på sig att sammanställa förhörsprotokoll. Finns då ingen risk för flykt kan man försättas på fri fot i väntan på häktesförhandlingarna. Får man inte fram bevis under de fjorton dagarna måste en häktesförhandling ske. Vill man veta mera om processen kan man söka online på ”misstänkt för brott”. Lägg till ort om du önskar hitta en advokat i närheten av orten där du är häktad. För dig som har misstänks för brott tipsar vi att läsa mer på denna sida: https://www.misstänktförbrott.nu 

Viktiga egenskaper hos en advokat

16 Sep 2020

Det finns tillfällen i livet då man tyvärr behöver hjälp av en advokat. Då gäller det att anlita en advokat som både är erfaren, skicklig och har kunskap inom det specifika rättsområdet.

Juridik är ett komplext ämne och de flesta advokater arbetar bara inom ett eller ett fåtal rättsområden. Exempel på specialområden är migrationsrätt, hyresrätt, familjerätt och brottmål. Även de olika specialområdena kan sedan delas in i mindre områden och är man misstänkt för till exempel ett bokföringsbrott ska man vända sig till en brottmålsadvokat specialiserad på ekobrott och som kan bokföring. Är man misstänkt för att ha sålt narkotika bör man i anlita en brottmålsadvokat som kan och har erfarenhet av att ha arbetat med narkotikabrott, och så vidare.

Man har rätt att själv välja sin försvarare vid brottmål

I Sverige har man rätt att själv välja sin försvarare och behöver alltså inte ta den advokat som rätten utser då man är misstänkt för ett brott. Att vara misstänkt för ett brott kan vara väldigt påfrestande och det är viktigt att anlita en försvarsadvokat som man känner förtroende för. Sitter man dessutom häktad blir advokaten ofta den som sköter kontakten med yttervärlden. I vissa fall måste advokaten hjälpa en se till att hyran blir betald eller att arbetsplatsen underrättas. Kommunikationen med advokaten blir jätteviktig och man måste kunna förstå varandra ordentligt. Fungerar inte detta eller om man känner att man inte längre litar på sin advokat så bör man byta och välja någon annan. En bra brottmålsadvokat är med under polisförhör och fungerar som ett stöd. En erfaren advokat vet också vilka frågor som kan komma att ställas och kan förbereda sin klient inför förhören.

Advokatsamfundet kan ge tips på advokater

Det är inte alltid man vet vilken advokat man ska kontakta men hos advokatsamfundet finns advokater listade tillsammans med sina respektive rättsområden. Man kan även söka på nätet och kika på de olika advokatbyråernas hemsidor. Känner man inte förtroende för advokaten efter ett första möte eller telefonsamtal så bör man vända sig till någon annan. Ibland har man tur och vänner eller familj kan rekommendera en bra advokat. Rekommendationer är nästan alltid det bästa att gå på, och det gäller även det motsatta - har någon dålig erfarenhet av en viss advokat bör man naturligtvis lyssna på detta och inte anlita den. En advokat har även ett ansvar och ska inte åta sig uppdrag som den inte tror att den klara av.

Ett avsiktligt vilseledande

26 Aug 2020

Antalet bedrägerier har ökat i samband med internetanvändningens utredning i Sverige. Vilket straff bedragaren får beror på hur grovt brottet anses vara.

Med bedrägeri menas ett avsiktligt vilseledande som på något sätt skadar den som blir utsatt, och leder till någon typ av vinning för den som utför handlingen. Ett vanligt syfte med bedrägeri är ekonomisk vinning, men det kan också röra sig om andra typer av fördelar, som att få tillgång till ett pass, resedokument eller ett körkort. Andra vanliga former av bedrägeri är investeringsbedrägerier, att skicka ut falska fakturor, nätfiske, och kontokortsbedrägeri. Bedrägeri definieras på olika sätt i olika länder, men de flesta rättssystem kvalificerar den här typen av vilseledande agerande som ett brott. Brottet kan begås såväl av en privatperson som en juridisk person, men endast privatpersoner kan straffas för bedrägeri. Därmed kan ledamoter i en styrelse straffas när bedrägeriet utförts av en juridisk person.

Yngre män utsätter och utsätts ofta

I takt med den utökade användningen av internet har antalet bedrägerier ökat markant. I Sverige, som är ett tekniskt sofistikerat land med stor internetanvändning i jämförelse med andra länder, ökade förekomsten av bedrägerier med 140 procent mellan åren 2009-2019. År 2014 anmäldes till exempel 155 000 fall av bedrägeribrott. Ungefär var tredje bedrägeribrott sker på nätet, och ungefär samma mängd utgörs av betalkortsbedrägerier. Det uppskattas att mörkertalet för bedrägerier är stort, och att ungefär 40 procent av alla bedrägeribrott som begås anmäls. Vad gäller vilka demografiska grupper som utsätts, är det vanligast hos yngre personer i jämförelse med äldre, och det handlar oftare om män som blir utsatta än kvinnor. Yngre män är även överrepresenterade bland de personer som utför bedrägeribrott.

Bedrägligt beteende vs. grovt bedrägeri

En person som gjort sig skyldig till bedrägeri kan få olika straff, beroende på hur allvarligt brottet anses vara. För ringa skador, i situationer då den ekonomiska vinningen inte överstigit 1000 kronor, anses gärningspersonen agerat med bedrägligt beteende, och döms då i regel till böter eller fängelse i max sex månader. Grovt bedrägeri kan ge upp till sex års fängelse, och utdöms när gärningspersonen missbrukat ett allmänt förtroende, använt handlingar som är förfalskade eller utsatt ett offer för särskilt allvarlig skada. Om brottet har utförts med syfte att få ekonomisk vinning ska summan vara av betydande storlek för att handlingen ska anses tillhöra kategorin grovt bedrägeri. En person som blivit utsatt för bedrägeri har rätt till ett målsägandebiträde, som bland annat hjälper brottsoffret i frågor kring skadestånd.

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten

21 Aug 2020

Det är förbjudet att sälja, framställa, förvara eller inneha narkotika. Trots det är narkotikabrott ett av de vanligaste brotten och detta fast att det kan leda till fängelsestraff.

Att befatta sig med narkotikaklassade substanser är olagligt och är ett brott. Detta innebär att det är förbjudet att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är även ett brott att förmedla kontakter mellan säljare och köpare. Narkotikabrott är ett allvarligt brott som kan leda till fängelse i upp till tio år. Mindre narkotikabrott kan leda till böter men även fängelse i upp till sex månader. Men att dömas för narkotikabrott oavsett dess storlek får även konsekvenser för framtiden på andra sätt.

Att dömas för narkotikabrott kan även få konsekvenser för framtiden

Döms man för ett narkotikabrott registreras detta även i belastningsregistret. Beroende av straffets storlek finns ”pricken” kvar olika länge men vanligt är fem eller tio år. Detta kan få konsekvenser om man exempelvis vill ta körkort och då kan bedömas som olämplig som bilförare. Det finns även flera olika yrken där arbetsgivaren är skyldig att kontrollera och ta hänsyn till belastningsregistret vid anställningar. Det kan exempelvis bli svårt att arbeta som lärare men även andra yrken. Det har blivit allt vanligare att arbetsgivare ber om ett utdrag ur belastningsregistret innan de anställer. Är man misstänkt för eller åtalad för ett narkotikabrott är det viktigt att man kontaktar en advokat specialiserad på just narkotikabrott. Då ökar chanserna till ett mer rättvist straff eller att man helt frikänns.

Anlita en advokat specialiserad på narkotikabrott

Då narkotikabrott är en allvarligt brott är det extra viktigt att ha en skicklig advokat vid sin sida genom hela processen. Både genom förundersökning och polisförhör och vid en eventuell rättegång. Om brottet man är misstänkt för kan ge mer än sex månader har man rätt till en offentlig försvarare. Man kan då själv föreslå en försvarare för domstolen och får då ofta den advokat man begär. Det är staten som står för advokatkostnader när man har rätt till en offentlig försvarare. Blir man dömd får man dock betala delar eller hela kostnaden själv beroende på inkomst. Det är stressande att vara misstänkt för narkotikabrott och många väljer att ta den offentliga försvarare som rätten utser. Men det går att byta advokat även i ett senare skede om man vill. Var då noga med att välja en advokat som har stor erfarenhet av narkotikabrott. Läs mer på denna sida: https://www.narkotikabrott.nu/

Så ska en bra brottmålsadvokat vara

15 Jul 2020

När man ska anlita en advokat är det viktigt att välja någon som är specialiserad på den typ av juridik som man behöver hjälp med. Gäller det ett brott ska man kontakta en brottmålsadvokat.

Juridik är ett gigantiskt ämne och som advokat är det omöjligt att behärska alla områden inom juridik. Har man blivit utsatt för ett brott eller är misstänkt för ett ska man kontakta en brottmålsadvokat. Det finns både bra och mindre bra brottmålsadvokater. En mindre bra är någon som bara följer med i vad som händer och som inte gör några egna utredningar utan endast går på det som polisen säger. Ibland har de även för många klienter på en gång och har då inte tillräckligt med tid att sätta sig in i fallet ordentligt. Märker man att den advokat man anlitat inte lyssnar eller verkar oengagerad och upptagen bör man välja en annan. Det är inget konstigt att byta ut sin advokat. Det händer hela tiden.

Man har rätt att själv välja sin försvarare

Det är viktigt att känna till att man har rätt att själv välja sin advokat och behöver inte tacka ja till den som man blir anvisad. En skicklig brottmålsadvokat pratar med alla som är inblandade i fallet och gör egna utredningar och kommer med egna uppslag. En bra advokat är engagerad i sin klients mål. Ska man genomgå polisförhör och eventuell häktningsförhandling och rättegång är det bra att hela tiden ha sin advokat med sig. Advokaten kan hela tiden vägleda och guida genom processen och även verka som ett stöd. Sitter man dessutom häktad har man ingen möjlighet att kommunicera med familj och andra personer. Då kan advokaten hjälpa till med att exempelvis se till så att hyran betalas och att arbetsgivare underrättas.

Rekommendationer och specialistkunskaper

Eftersom det inte är varje dag man kan tänkas behöva juridisk hjälp är det inte alltid man vet namnet på en bra advokat. Kanske har någon i familjen eller vänskapskretsen någon att rekommendera? Rekommendationer från vänner är oftast det mest tillförlitliga. Det gäller även tvärt om. Har någon dålig erfarenhet av en advokat ska man lyssna på det och inte välja den personen. Via advokatsamfundet kan man också få tips på advokater. Likaså genom att söka på internet och gå in på de olika advokaternas hemsidor för att se hur de är specialiserade. Var noga med att välja någon som är specialiserad på det som ni vill ha hjälp med. Läs mer om brottmålsadvokater på denna sida: https://www.brottmålsadvokatmalmö.se

Vad gör en brottmålsadvokat?

15 Jul 2020

Det kan hända man är i behov av någon som kan lagen; som kan hjälpa en med det juridiska man själv inte kan hantera. Advokater kan specialisera sig inom olika områden - brottmål till exempel.

Något som alla advokater har gemensamt är att de arbetar med lagen. Det juridiska arbetet är vad som binder dem samman, men de kan alla välja att inrikta sig på specifika områden om de är särskilt intresserade eller brinner för något speciellt. Det kan komma tillfällen i livet då man är i behov av en advokat. Det behöver egentligen inte handla om att man har gjort någonting brottsligt och för den sakens skull behöver juridisk hjälp. Vid en skilsmässa kan det vara bra att skaffa en advokat om man har svårt att komma överens. Vid händelse av någons död kan en advokat också hjälpa till med de juridiska frågorna.

Specialiserad på brottmål

Men om det nu mot förmodan skulle vara så att man har hamnat i klammeri med rättvisan och behöver rättslig hjälp så kan man ta den hjälpen av en advokat som arbetar med brottmål. En brottmålsadvokat arbetar i stort sett bara med de typer av fall där det har förekommit - eller tros ha förekommit - ett brott av något slag. I de större städerna finns det gott om advokater som tar sig an dessa fall. Det kan nog vara lite svårare på de mindre orterna. Behöver du hjälp av en brottmålsadvokat i till exempel Göteborg så kan du kika på nätet för att se vad som erbjuds. Det är väldigt viktigt att ha en advokat som kan föra talan åt en om man har hamnat i en sådan situation.

En advokat som försvar

Man kan anlita en advokat att ha som försvar när man står åtalad eller anklagad för något brott. Det är egentligen detta som brottmålsadvokater ägnar sig åt - att försvara sina klienter efter bästa förmåga. Självklart är det inte alltid man vinner eller slipper straff bara för att man har ett bra försvar. En advokat är dock inte bara viktigt för den biten, utan också att man har någon som kan föra ens juridiska talan i rättsliga processer, vilket är varje människas rättighet. Brottmålsadvokaten ska också se till att den åtalade vet om sina rättigheter och skyldigheter. Advokaten ska finnas där och hjälpa sin klient med det som hen behöver hjälp med när det gäller det som sker runt omkring åtalet och hela den rättsliga processen.

LVU är en tvångslag

24 May 2020

LVU - lag om särskilda bestämmelser om vård av unga - är en tvångslag som tillämpas vid vissa tillfällen då barn riskerar att fara illa. Socialtjänsten utreder varje enskilt ärende. Får man in en anmälan om att ett barn kan fara illa i hemmet så startas direkt en utredning och där man provar olika lösningar i syfte att förändra en hotfull situation eller vända på en negativ riktning. Fungerar ingen av dessa lösningar så kan man tillämpa LVU och vid ett sådant beslut så går allt väldigt fort.

LVU då? På vilka grunder kan den lagen tillämpas? Vi kan rada upp några skäl till varför:

  • Barnet riskerar att fara illa i hemmet. Om det finns en uppenbar risk - eller misstanke - om att barnet misshandlas i hemmet, fysiskt eller psykiskt, så kan man från Socialnämndens sida besluta om LVU.
  • Missbruk. Om det finns missbruk i familjen - narkotika eller alkohol - så bedömer man att miljön inte är lämplig för ett barn att växa upp i. Detsamma om det handlar om kriminalitet.
  • Barnet är på fel spår. LVU kan även tillämpas om ett barn har ett självskadebeteende eller om barnet missbrukar alkohol eller droger. Detsamma om barnet håller på att ge sig in på brottets bana.

På det stora hela så handlar LVU om en sak och det är att säkerställa att ett barn får trygghet och inte riskerar att hamna snett eller fara illa.

Domarklubba i närbild

Olika bedömningar från kommun till kommun

Om det finns någonting negativt med LVU så är det att det handlar om en snabb process i kombination med en ensidig utredning. Utredningen som ligger till grund för ett ingripande enligt LVU utförs av socialtjänsten i den kommun där ingripandet sker.

Det är endast den utredningen som genomförs och det kan, beroende på vilka som hanterat ärendet, också bli väldigt onyanserad. Som förälder kan man känna sig överkörd och känna att man inte får fram sin talan.

En annan problematik gäller var barnet slutligen hamnar. Man placeras först i ett jourhem och därefter - om LVU vunnit laga kraft - så hamnar man i ett fosterhem. Det som visat sig gällande de senare är att många inte lever upp till de krav som ställs och att barn därigenom inte alls hamnar i den trygga miljö som tanken är.

En LVU-advokat kan hjälpa dig

I de flesta fall är beslut om LVU välgrundade och korrekta. Men, sker ett fel så finns alltid en risk i att fler misstag kan begås. Ingen lag är helt vattentät. Därför behövs också en LVU-advokat som kan föra talan för de familjer som drabbas och som kan driva ärendet vidare. En advokat kan också hjälpa till med överklagan - som sker var sjätte månad - samt fungera som ett stöd genom en jobbig process.

Även om ett beslut fattas på korrekta grunder så har man som barn och förälder rätt till juridisk hjälp i form av en LVU-advokat. Kostnaden för en sådan bekostas av staten och genom våra allmänna medel. Många drabbade familjer vittnar även om en annan viktig funktion som en advokat fyller: han/hon hjälper dem att få vård och kan därigenom också öka möjligheterna att barnet så småningom också kan återvända hem. Det handlar om en viktig funktion för hela samhället.

Läs mer på https://www.lvuadvokat.se/

Juridiska ombud - vem är vad?

5 May 2020

Om man hamnar i en situation där man behöver hjälp rent juridiskt så kan det vara svårt att bena ut vad de olika begreppen och de olika termerna egentligen betyder - eller kort sagt: juridiska ombud - vem är vad? Vem ska jag kontakta och för vilken typ av hjälp? Vi tänkte gå igenom några vanliga begrepp inom juridiken och genom detta lysa upp lite i mörkret.

Först och främst: hamnar man i en tvist och behöver hjälp av ett juridiskt ombud så måste man också vara medveten om att det finns väldigt många juridiska inriktningar och att man således också bör leta efter en jurist som besitter kunskap - och specialiserat sig - inom det specifika område man behöver hjälp med, till exempel en brottmålsadvokat. Det man kan säga att folk i gemen ofta gör fel är att man likställer en jurist med en advokat. Det är direkt felaktigt. Man kan rent krasst säga följande: alla advokater är jurister - långt ifrån alla jurister äger rätten att kalla sig advokat.

Skillnaden mellan en advokat och en jurist

Det senare är intressant i sammanhanget. Advokat är nämligen en skyddad yrkestitel och det innebär att vem som helst inte får kalla sig för detta. För att få göra så krävs det att man är beviljad ett medlemskap i Advokatsamfundet och för att bli det så krävs det minst examen för juridiska studier på Högskola eller Universitet, tre års - minst - praktiskt juridiskt erfarenhet (exempelvis på en advokatbyrå) och att man dessutom har en godkänd advokatexamen. För att få advokatexamen så måste man godkännas av Advokatsamfundet - det sker muntligt framför censorer och examinatorer.

Kostnaden uppgår till en summa om 50.000 kronor. Det är emellertid ingenting som måste betalas av aspiranten i fråga utan den kostnaden ska tas av - enligt stadgarna för Advokatsamfundet - tas av den advokatbyrå där aspiranten arbetar.

En tuff process som innebär att om man som privatperson anlitar en advokat så har man också en enorm kunskap inom det juridiska fältet i, så att säga, sin ägo. Vi ska även tillägga att det är straffbart att kalla sig advokat utan att ha täckning för det.

Titeln jurist är inte skyddad

Jurist då? Vad gör en sådan? Att kalla sig för jurist är inte straffbart vilket innebär att du kan göra det om du nu skulle vilja det. Det är dock ovanligt att en privatperson väljer att kalla sig för detta. Det normala är att en jurist de facto utbildat sig och för att få en examen så krävs det studier om 270 poäng på någon av de högskolor - sex stycken - som erbjuder programmet. 270 poäng innebär i sin tur - enligt en normal studietakt - 4.5 år.

Det kan - som en följd av att gemene man kan kalla sig jurist - leda till problematiska situationer. Ibland också - vi bortser från allvaret - lite komiska sådana. Advokater har i Sverige nämligen inget monopol. Är en privatperson i något form av klammer med rättvisan så kan man välja bort den professionella hjälpen från en advokat. Det finns inget tvång att anlita en sådan. Det finns heller inget tvång att anlita en jurist som sitt juridiska ombud.

Det innebär konkret att man som anklagad kan välja att företräda sig själv - eller kanske låta en god vän göra det. Vi skulle emellertid inte rekommendera detta upplägg. Det är förvisso tillåtet och det är definitivt billigare - men det brukar ytterst sällan innebär en friande dom i slutändan.

Så går brottmålsrättegången till

28 Jan 2020

När ett brott har begåtts hålls en rättegång för att avgöra vad domen kommer att bli. Så går brottmålsrättegången till. 

Huvudförhandling i domstol 

En rättegång kallas också för huvudförhandling och när ett brott har begåtts ser dom flesta förhandlingar ungefär likadana ut. Den som är åtalad för brott och dennes eventuella försvarare, den som är utsatt för brottet och dennes biträde samt åklagare kallas till rätten där det kommer att avgöras vad straffet blir. 

Inledningen 

När alla är på plats i salen kan rättegången, eller huvudförhandlingen, starta och det görs genom att ordföranden ropar upp och kontrollerar att alla är närvarande samt om det finns något som förhindrar förhandlingen att starta. Åklagaren går sedan igenom stämningsansökan och den som är åtalad för brottet får svara på samtliga åtalspunkter. 

Därefter görs en så kallad sakframställning, vilket innebär att åklagaren detaljerat går igenom brottet och den bevisning som finns mot den åtalade. Efter detta får den åtalade eller dennes försvarare en chans att ge sin syn på det hela. 

Förhör med målsägande och tilltalad  

Förhör är en viktig del av en rättegång eftersom det enbart är det som sägs här som får avgöra domen. Ett nedskrivet vittnesmål gäller alltså inte, utan bara det som faktiskt sägs i rätten. Förhören börjar oftast med att målsäganden svarar på åklagarens frågor och därefter får den åklagade eller försvararen göra detsamma. Även den som är åtalad för brott kommer givetvis att förhöras ungefär på samma sätt – av både åklagare, målsägandebiträdet och eventuellt även av den egna försvararen. 

Förhör med vittnen 

Om det finns ett eller flera vittnen till brottet kommer dessa att kallas in en efter en. Här påbörjas förhöret med att vittnet får avlägga vittneseden och därefter ställer både åklagare, målsägandebiträde och försvarare dom frågor som behöver ställas. När alla känner sig nöjda med vittnesmålet får personen stanna kvar i som åhörare i salen om han eller hon själv vill det.  

Avslutning och dom 

I slutet av en rättegång går man igenom den åtalades personliga förhållanden. Har han eller hon ett ordningsamt liv med arbete, familjerelationer och annat? Man går även igenom utdrag från belastningsregistret för att se om något brott har begåtts och dömts tidigare. När detta är gjort kommer åklagaren lägga fram dom bevis och omständigheter som gör att den åtalade anses skyldig. Ofta yrkas redan här på vilket straff som är lämpligt. 

Efter åklagaren är det försvarets tur att lägga fram varför den åtalade är oskyldig eller möjligen varför det finns förmildrande omständigheter i fallet. Salen töms sedan medan rätten överlägger och när beslutet är fattat kallas samtliga parter och eventuella åhörare tillbaka in i salen. Rättens ordförande redovisar hur och varför rätten har dömt målet och förhandlingen avslutas. 

I vissa fall kan domen dock inte ges på plats utan rätten kan anse att det behövs mer tid för att överlägga. I dessa fall meddelar ordföranden istället vilken dag man beräknas vara färdiga och domen kommer att skickas ut till de båda parterna istället.

Behöver du jurist inom försäkringsrätt?

30 Nov 2019

Har du nekats ersättning för en försäkring som du anser att du har rätt till? Ibland kan man ju tycka att det är ens egna pengar som man själv har sparat genom att teckna en försäkring, men det är inte alla gånger på det sättet. När man tecknar en försäkring, skriver man på ett avtal som sluts mellan den som köper försäkringen och bolaget som säljer försäkringen.

Men i en del fall, gör försäkringsbolagen helt fel och nekar till ersättning, även när man som försäkringstagare har rätt till det. Och det är då man behöver en jurist som är duktig på försäkringsrätt. Så här kan det gå till att söka ersättning för en försäkring som man har rätt till. 

Att hitta rätta juristen viktigast

Det viktigaste – och detta gäller alltid när det kommer till rättsfrågor – är det valet av jurist som är det allra viktigaste. Rätt, eller fel, jurist kommer att vara skillnaden mellan att förlora ett mål, eller att vinna. Har man bara rätt slags jurist, som är duktig, kompetent, kunnig och erfaren – och som kan tänka logiskt och kreativt – kan man vinna stort genom att stämma det försäkringsbolag som man anser har nekat en till det som man har rätt till.

  1. Anlita rätt slags jurist. Det är mycket viktigt att få tag i den rätta juristen. Här kan man inte bara googla "jurist försäkringsrätt" och ta första bästa som dyker upp i googles förslagslista. Här måste man gå på rykten, referenser och de förslag som andra jurister ger om någon jurist som är duktig på försäkringsrätt. De allra flesta jurister utbildar sig och specialiserar sig inom ett område. Lagen är otroligt omfattande, och lagtexterna sväller hela tiden, det vill säga, riksdagen stiftar ju hela tiden nya lagar. Om juristerna inte kan hela lagen är inte så konstigt. Då väljer de ett område som de sedan blir experter på. Så i detta falla behöver man en jurist som är duktig på försäkringsrätt.
  2. Samla bevis. När man sedan har fått tag i en duktig jurist inom försäkringsrätt, kommer den personen att råda dig till vad som är görligt och om det är någon idé att stämma ett försäkringsbolag. De har ofta väldigt kunniga jurister, som din jurist måste kunna vinna mot. Därför bör du, som vill stämma försäkringsbolaget, samla bevis som kan överbevisa domaren och eventuella nämndemän om att det är du som har rätt.
  3. Studera äldre rättsfall. Man kan även studera äldre fall, och studera hur de gjorde för att vinna ett liknande mål som kanske du har. Hur gjorde de för att lyckas? Vad var den avgörande punkten? Finns det likheter med din egen situation?
  4. Stäm försäkringsbolaget. När man sedan har både bevis och en kunnig jurist, som kan råda dig till att stämma försäkringsbolaget, så kan juristen gå vidare och stämma bolaget i en tingsrätt.
  5. Vinn målet och få pengar. Först håller man förhandlingar, där domaren i tingsrätten vill ta reda på om försäkringsbolaget och du kan komma överens på något sätt så att varken du eller försäkringsbolaget inte behöver gå till en rättegång. Det arbetar ofta jurister som arbetar som medlare på domstolarna och kan utreda ifall någon av parterna har rätt. Om medlaren kommer fram till att försäkringsbolaget bör betala dig, så kan medlaren försöka förmå bolaget till det. Annars blir det en rättegång. Har du då bevis som kan övertyga domaren och eventuella nämndemän om att du har rätt och försäkringsbolaget fel, kan du vinna hela rättegången, och få betalt. Dessutom kan du kräva skadestånd, plus att försäkringsbolaget måste betala rättegångskostnader och din jurists kostnader.

Har du ett mål i familjerätten i Göteborg?

13 Nov 2019

Är det så att du råkar befinna dig mitt i en konflikt som gäller vårdnaden, boendet eller umgänget om ditt barn och har en pågående konflikt som gått hela vägen till familjerätt i Göteborg? Ska du kunna vinna det målet, är det mycket viktigt att anlita en mycket duktig och skicklig advokat i Göteborg. En duktig eller dålig advokat i ett mål som handlar om barns boende vårdnad och umgänge kan innebära skillnaden mellan framgång eller misslyckande. Så viktig är rätt advokat.

Trots allt är det allra viktigaste att ditt barn mår bra och har det bra, eller hur? Även om man kanske gärna vill kunna se sitt barn växa upp, så är barnets väl och ve det viktigaste eller hur? Om man då träter om ett barn, kan barnet skadas väldigt mycket, och vad är det då för idé med att se sitt barn växa upp, om det far illa av vårdnadstvisten? Men är det så att ditt barn blir utsatt för våld, övergrepp och far illa psykiskt eller fysiskt av att leva och vistas med den andra föräldern, ja då måste du ta fighten för ditt barn, och rädda barnet.

Då behöver du en mycket duktig advokat

Är det så att ditt barn far allvarligt illa tillsammans med den andra föräldern, om barnet blir utsatt för psykiska och fysiska övergrepp, då måste du som förälder ta fighten om ditt barn och se till så att ditt barn får växa upp utan övergrepp. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter att alla barn har rätten att få växa upp utan övergrepp, utan våld och utan missgrepp. Om ditt barn blir utsatt för övergrepp av den andra föräldern, bör du polisanmäla föräldern. Du bör dokumentera alla märken och bevis på att barnet blir utsatt för övergrepp. Gå till läkare om det finns synliga bevis på övergreppen; blåmärken, skador och missförhållanden som barnet upplever. Man kan även få hjälp och stöd av en kvinnorjour som det är så att man själv är utsatt av barnets andra förälder, för våld och missgrepp. Och du bör hitta en riktigt duktig advokat som kan arbeta för ditt barn och se till så att barnet kan skyddas från den andra föräldern.

Du kan inte anklaga någon utan bevis

Är det så att du vet eller misstänker att den andra föräldern utsätter ditt barn för våld eller andra övergrepp, måste du som den andra föräldern, samla på bevis. Utan bevis för dina påståenden, kan du ingenting göra. Det är du som förälder som måste samla de bevisen. Det gör varken polis, barnpsykolog eller socialtjänst. Det måste du själv göra. Utan bevis kan du inte anklaga någon för något brott, över huvudtaget. Tyvärr. Och sedan måste du anlita en duktig advokat som kan ge dig råd om vad du bör göra och som är villig att kämpa tillsammans med dig om vårdnaden, boendet och umgänget för ditt barn.

När konkursen är enda lösningen

13 Oct 2019

Det finns företagare som är kriminella. Kriminaliteten är väl minst lika hög bland företagare som det finns kriminella inom andra yrken. Det som utmärker kriminella är inte riktigt att de är som "andra". Deras yttre säger inget om deras inre. De kan alltså ha vilket yrke som helst, komma från vilken socioekonomisk bakgrund som helst, se ut som vilken annan person som helst. Men det som de har gemensamt är däremot det inre landskapet, den mentala förutsättningen för ett brott.

Många är narcicisster. Det är inte så att alla brottslingar är narcissister, men många narcisster är kriminella. Det som utmärkrer en narcissist är att den personen (spelar ingen roll vilket kön), anser att allt är tillåtet för just "mig". Det är en person som anser sig ha rätt till sådant som andra inte skulle anse är tillåtet. Det är då lätt att man börjar fuska för att det ska bli bättre för en själv. De tänker inte i termer av rätt eller fel, utan däremot av vad som är bra för en själv och vad som inte är det. En narcissist låter sig inte begränsas av rätt eller fel. Därför hamnar många av dem i fängelse och åker fast för ekonomisk brottslighet.

Inte kriminellt att gå i konkurs

Det är viktigt att komma i håg att det inte är kriminellt att gå i konkurs. Många som har goda idéer kanske inte är lika duktiga på att sköta ett företag. Då kan det vara bättre att de gör andra saker än att just driva företag. Däremot är det faktiskt kriminellt att driva ett företag, och sedan, när det är dags för att betala sina skulder, då går man i konkurs. Det finns sådana som startar bolag, drar in mycket pengar, som bokförs på felaktigt sätt. Sedan när man ska betala sina leverantörer, då bokförs det som att man inte har ett öre. På så sätt kan de starta bolag på löpande band och dra in mycket pengar, och sedan när det bokförs som om företaget har jättestora skulder, ser de till att gå i konkurs istället för att betala sina skulder. Det är kriminellt. Sådant kan få ödesdigra konsekvenser. Som att man kan få näringsförbud av Skatteverket. 

Gå i konkurs kan vara helt lagligt

Därför kan Skatteverket vilja syna att en företagare inte ägnar sig åt brottslig verksamhet när ett företag går i konkurs. Då kan det vara bra att kunna anlita en jurist som ser till så att det inte sker på något felaktigt sätt. Läs mer här.

← Äldre inlägg

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.