Blogg

Här i vår blogg skriver vi brett om juridik och inte bara om brottmål. Det kan lika gärna handlar affärsjuridik eller familjerätt eller något annat juridiskt område.

Sida 2

Hitta en advokat med rätt kompetens

16 nov 2018

Om man inte har tips, vänner eller kontakter så kan det vara svårt att hitta rätt juridisk kompetens för det ärende man behöver hjälp med. Sanningen är att det finns en rad olika områden att nischa sig inom som jurist, och vilken kompetens juristen har kommer påverka dennes möjligheter att hjälpa dig med just ditt område. Anlitar du en brottmålsadvokat när du har problem med huset, kommer du inte att få lika god hjälp som om du anlitar en fastighetsjurist, till exempel. 

Första steget bör alltså rimligen vara att fastställa vilken kompetens man behöver. Det finns idag inte bara jurister, utan hela byråer, som är nischade mot särskilda områden. Det kan till exempel finnas byråer som är specialiserade enbart på familjerätt, fastighetsrätt eller brottmål. Firmor med sådana tydliga nischer kanske återfinns mest i Sveriges större städer, så som Uppsala, Stockholm och Göteborg exempelvis. 

Likväl kan det vara värt att åka en bit för att finna dem och för att samarbeta med dem. Bor du i Uppsala kan det vara värt besväret att träffa en advokat i Stockholm, till exempel. Skillnaden mellan advokat med specialistkompetens i området och en advokat med allmän kompetens kan i praktiken innebära stora förluster, i värsta fall. 

Man kan vända sig till Advokatsamfundet för att se vilka advokater som faktiskt innehar titeln. Ringer man dit får man dock vara beredd på att inte få några personliga rekommendationer, eftersom det helt enkelt inte är tillåtet för samfundet att lämna ut sådana. Däremot kan de hänvisa till en byrå och den verksamhetsbeskrivning som de har registrerat hos samfundet. Samtidigt finns här en uppenbar risk – ingen vidare kontroll över verksamhetsbeskrivningarna görs, och en advokat kan nästan skriva vad som helst här, i teorin. 

Rimligen får man anta att det flesta är ärliga med vad deras specialområden är. En byrå som inte är specialister inom familjerätt bör inte heller utge sig för att vara det. Samtidigt kan man ändå behöva kolla närmare på byråns advokater för att se vilka meriter de faktiskt har. En del jurister har efterfrågat regelrätt dokumentation för specialistkunskaper, eftersom det faktiskt kan göra stor skillnad för konsumenten i fråga. Förutom intresse och kunskap i det aktuella området, får de gärna också ha lång erfarenhet av rättsfall där frågorna behandlats. 

Med det här i åtanke kan det vara värt att åka till Uppsala från Stockholm, eller från Stockholm till Uppsala, för att hitta rätt advokat att samarbeta med. Det är helt enkelt något som kan göra stor skillnad, och geografiskt avstånd och eventuellt högre priser bör kanske inte stå i vägen. Åtminstone inte om det är ett avgörande fall, vars dom kommer att medföra konsekvenser under många år – eller kanske till och med livet ut. Än mer viktigt är det om fallet är mycket komplicerat, då specialistkompetens troligen är ännu viktigare. Att åtminstone försöka hitta någon med specialistkompetens inom det område man behöver det inom, tar varken särskilt mycket tid eller energi – men kan göra stora skillnader i slutändan. 

Det är brottsligt att utöva våld i familjen

23 okt 2018

Många utredningar och statistik slår numera fast att antalet vårdnadstvister ökar i domstolarna i Sverige. Både tidningen Dagens juridik och Advokaten har skrivit om det ökade antalet vårdnadstvister. Båda tidningarna slår också fast att både föräldrar och barn är förlorare när det förkommer vårdnadstvister på grund av samarbetssvårigheter. Barnen mår dåligt, föräldrarna mår dåligt och flera advokater menar att domstolarna egentligen inte är rätt instans för föräldrar som inte kan komma överens om frågor som rör det gemensamma barnet.

Annat är det om det är så att till exempel den ena föräldern utövar våld mot barnet och barnets förälder. Anna Wahlström är advokat och menar att i vissa fall är det enda lösningen att inleda en en vårdnadstvist i domstolen. Och att det handlar om att den ena partnern är olämplig som vårdnadshavare och boendeförälder vid våld i relationen. Samtidigt bör vårdnadstvister undvikas om det bara går:

– En lärdom av att ha arbetat med vårdnadstvister i flera år är att jag själv aldrig skulle gå in i en vårdnadstvist gällande samarbetssvårigheter. Aldrig. Både för min egen och mitt barns skull. Om man samarbetar får man ut mycket mer av sitt föräldraskap och får en bättre och mer flexibel tillgång till sitt barn. Vårdnadstvister har alltid förlorare, säger Anna Wahlström till tidningen Advokaten.

Antalet barn som drabbas av ohälsa ökar

Att antalet barn och ungdomar som drabbas av ohälsa blev en stor nyhet under förra året. Det presenterades inga direkta orsaker till den ökade ohälsan, men en självklar del i detta är ju om det förekomma våld i hemmet. Våld i en relation är för samtliga parter mycket farlig. De som utsätts för våldet mår mycket dåligt. När barn är inblandade i det våldet finns flera risker; att barnet utsätts för våldet, men även att barnet utvecklar mönster av våldsamt beteende både mot andra och mot din framtida partner och barn.

Våld föder våld. Våld har dessutom en oerhört stor risk att eskalera och slutar med död. Sverige står ut i detta sammanhang och saknar både riskbedömningar hos polis och socialtjänst när det kommer till våld i ett hem. Varje år dör flera 100 kvinnor till följd av en partner som i åratal har utsatt henne för våld. De barn som har vuxit upp i ett våldsamt hem, mår självklart mycket dåligt. Det gör det inte enklare att det alltid är upp till den kvinnan att skydda sitt barn och begära att få ensam vårdnad om barnet, boendet för barnet och umgänge i sällskap av tredje part. Det är rent omöjligt för en kvinna att åstadkomma detta på egen hand. Hon behöver en stjärnadvokat som kan kämpa för henne och barnet. Här kan du läsa vidare om hur man ska gå till väga för att lyckas skydda sig själv och barnet och inleda en vårdnadstvist.

Kan jag bestrida min P-bot?

10 okt 2018

Finns det någonting som är värre än att komma ut från affären efter att ha uträttat ett snabbt ärende och se att det sitter en gul lapp fastkilad mellan ruta och vindrutetorkare på bilen? Att få en parkeringsbot är själva definitionen av en onödig utgift och det handlar dessutom om en ganska stor sådan. Beroende på var du parkerat och hur du stått så kan summan variera och hamna mellan 400-1500 kronor. I vissa fall till och med mer.

De flesta kan se sitt eget ansvar. Man gjorde fel, man tog en chansning, man ställde sig ovetande på en yta där man trodde sig kunna stå och så fick man den gula lappen som en konsekvens av detta. I andra fall dock så anser man att boten i fråga är direkt oskälig och orättvis. I dessa lägen kan man också bestrida. och försöka få upprättelse. Här kan man först och främst kontakta parkeringsbolaget som utfärdat boten och låta dem starta en utredning.

Är man missnöjd med det utfallet så kan man dra det vidare civilt och upprätta en anmälan till Polisen. I båda fallen så bör du dock betala din bot så att du slipper förseningsavgifter och inkassokrav. Det går att få retroaktiv betalning och upprättelse. Ett råd är att du driver din process med lite tyngd bakom dig. Tyngd i form av en jurist. Det finns även sidor på nätet som hjälper sig att överklaga och som sköter de juridiska aspekterna i fallet. Detta naturligtvis mot en liten avgift.

Dåliga vägmarkeringar - skäl att överklaga?

För något år sedan så skedde en granskning av parkeringsbolagen i Stockholm av programmet Kalla Fakta. Där intervjuades en jurist som specialiserat sig på just dessa frågor. Han hävdade att många kommuner inte bara ser p-böter som en inkomst - det är även någonting som man budgeterar för. I många fall handlar det om luddiga regler, det handlar om bristande information - undermålig skyltning, usla vägmarkeringar som inte visar var en parkeringsficka börjar och slutar.

Det gör att chanserna är goda att vinna ett sådant fall. Om det inte finns några vägmarkeringar för parkeringsfickor - hur ska man då veta var bilen får stå?

Det kanske låter enkelt i teorin, men rent praktisk kan just ett sådant specifikt fall som vägmarkeringar av bristande kvalitet vara svårare att få rätt angående. Det som många gömmer sig bakom där är nämligen det faktum att du kanske sett en del av dessa vägmarkeringar och attd u genom detta borde kunna dra en rak linje själv - i ditt eget huvud - och placera fordonet i rutan (som alltså knappt var synlig…). Det hade varit bättre för dig om dessa vägmarkeringar varit dolda av snö - där hade du haft en bättre chans att riva din p-bot i två delar och strunta i att betala den.

Man kan dock tycka att vägmarkeringar på en parkering ska underhållas på samma sätt som snöröjningen från kommunens sida. Det är dock att hoppas på lite för mycket förmodligen. Sakfrågan dock: om du känner att din p-bot är orättvis och en konsekvens av bristande information - eller ett felaktigt agerande av P-bolaget - så ska du naturligtvis överklaga. Du har bättre möjligheter till upprättelse än vad du tror. I synnerhet om du tar hjälp med det rent juridiska.

Här kan du läsa mer om vägmarkeringar: http://www.vägmarkeringar.nu.

Farligt när mäns våld mot kvinnor kallas vårdnadstvister

28 sep 2018

Förra året, på kvinnodagen den 8 mars, publicerades en debattartikel på Svenska dagbladet, undertecknat Unizon och ROKS, två organisationer som skyddar kvinnor på landets kvinnojourer och MÄN och Sveriges kvinnolobby. De är alla organisationer som arbetar med brottsutsatta för våld i nära relationer, som det heter. Anledningen till publiceraingen var slutsatserna som regeringen drog av slutbetänkandet av 2006 års vårdnadsreform. De menade att det var farligt att jämställa mäns våld mot kvinnor och barn, med andra typer av vårdnadstvister.

Så är det i ett förhållande präglat av våld

Det som skiljer ett "vanligt" förhållande från ett som har våld som dominerar hela förhållandet är att det på inget sätt är ett jämlikt förhållande. Ett förhållande som innehåller våld mot den ena parten, är inte ett förhållande mellan två jämbördiga parter. Ett förhållande som har våld som komponent, handlar om att den ena är förövare och den andra är ett brottsoffer. Detta faktum måste alltid tas med i allt som rör det förhållandet. Ska den som blir utsatt för våldet överleva måste alla som blir utsatta för våldet omedelbart skyddas mot mera och fortsatt våld.

Man kan aldrig behandla dem som två parter som råkar ha olika åsikter. Det går inte att anta att det är två jämbördiga parter som går att bemöta på samma sätt – därför att den ena är våldsam, medan den andra parten är rädd för den andra och utifrån den rädslan alltid kommer att vara den svagaste parten som alltid måste skyddas. Detta gäller i allra största grad om det finns barn med i bilden – och det gör det ju när det handlar om en vårdnadstvister. Därför måste allt i en vårdnadstvist mellan en våldsam förälder och ett våldsutsatt barn och en våldsutsatt förälder, alltid handla om att skydda den part som är utsatt för våld och barnet.

Man kan inte föreslå samarbetssamtal till två föräldrar där den ena har utsatt den andra för våld. Det är ett hån och ett fortsatt övergrepp på den parten som har varit utsatt för våld av den andra parten.

Så är det i ett förhållande som inte är präglat av våld

Däremot kan man mycket väl bemöta och behandla två parter som jämbördiga om det INTE handlar om att det förekommer, eller har förekommit våld mellan de två. Endast i sådana fall kan man bedöma vårdnadstvisten som en jämlik kamp mellan två jämlika parter. Det är endast då som man kan föreslå samarbetssamtal, eftersom de två har samarbetsproblem, som går att lösa om någon annan går in och är en tredje part. Skillnaden mellan dessa är mycket viktigt att känna till och att handla utifrån när man arbetar som jurist i vårdnadstvister. Läs mer om det här.

Det händer med barn om ena föräldern sitter i fängelse

25 aug 2018

Att ena föräldern är kriminell hör till undantagen, men det händer. Hur är det att vara kriminell och sitta i fängelse och ha barn? Mycket små barn, har inga uppfattningar om vad som är bra, dåligt, kriminellt eller skadligt. Därför har många föräldrar umgänge med sina barn, oavsett om det är bra för barnen eller inte. Om ingen tar till vara barnets intresse, kan barn i åratal umgås med en förälder som sitter i fängelse. Som utomstående kan man undra hur bra det är för ett barn att växa upp med att den ena föräldern sitter i fängelser, och till med bo med den förälder som sitter i fängelse. Är det inte som att kratta manegen för att barnet också blir kriminell? Ett barn tar efter sina föräldrar, så gör alla barn. Om barn vänjer sig vid att det är normalt att begå kriminella handlingar, kommer inte barnet att bli kriminellt?

Endast i undantagsfall förlorar en kriminell vårdnaden om barn

Det är endast i undantagsfall som någon som sitter inne i fängelse skulle förlora vårdnaden om sitt barn. Det har till och med hänt att pappor som har mördat barnens mammor, har vårdnaden och umgänge med sitt barn medan de sitter inne i fängelset. Även när pappan har mördat mamman får de alltså bestämma var barnet ska bo, gå i skola och hur umgängesrätten ser ut. För den som är utomstående verkar det direkt olämpligt i dessa extrema fall. Man kan undra var barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention, som säger att alla barn har rätt att växa upp utan övergrepp, misshandel och som har omfattande rättigheter, finns någonstans?  Finns det i Sverige? Har barnen umgängesrätt till sina föräldrar, eller är det precis tvärtom? Att det är föräldrarna som har umgängesrätt till sina barn, och att de inte har något att säga till om den saken?

Barn ska tillfrågas om allt som rör barnet självt

Enligt lagen ska barn själva tillfrågas om allt som rör barnet självt. Beroende på hur pass moget barnet är, oberoende ålder, ska barn alltid tillfrågas om hur, var, när då det kommer till barnens vårdnad, boende och umgänge. Ska barns rättigheter tas till vara krävs det att den andra vårdnadshavaren, tar strid för sitt barn och att den vårdnadshavaren har en mycket duktig advokat som kan företräda vårdnadshavaren och barnet i en rättsprocess som kanske måste till för att skydda barn. Vi anser att det är barn som har rättigheter, inte föräldrarna. Det är barnen som har rätt till sina föräldrar, inte tvärtom. Barn är ju inga ägodelar och barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor ihop med. Framför allt har barn alltid rätt att få veta om allt som rör barnet självt. Läs mer om det på: umgängesrätt.com.

Ibland händer det brott även inom familjen

24 aug 2018

Mitt hem är min borg, kunde man läsa på en och annan tavla, på 1940- och 50-talet. Tanken med ett hem och varför just det egna hemmet skyddas särskilt av lagen är den att hemmet ska vara ens "borg", det ställe man som privatperson ska kunna dra sig tillbaka, vila sig, slappna av i och vara trygg i. Exempel när man ser hur lagen tänker kring det egna hemmet, är om någon utsätts för brott, ses det som allvarligare och kan dömas för hårdare straff om brottet har skett i det egna hemmet. Blir man överfallen, kan brotten döms mer eller mindre förmildrande om de har skett hemma eller utomhus. I ett hem ska man vara skyddad, så är tanken med det egna hemmet.

Svårare när brott sker hemma och i familjen

På alla sätt är det alltid värre om ett brott sker i hemmet. Och ännu värre är det om brottet utförs av någon i familjen. Vart ska den som blir utsatt för brottet då fly? Om ens hem ska vara platsen man kan återhämta sig på, vart ska man ta vägen om det är där man blir utsatt? Om brottet utförs av någon i familjen, hur ska man skydda sig då. Meningen med en familj är ju den att de ska skydda en mot dem som kan utsätta en för andra påfrestningar. Var ska man vända sig om inte hemmet är den plats man får vara i fred? Vem ska man få skydd av om det inte är familjen som skyddar en?

Bevisningen mycket svårare om det sker i hemmet

Blir man utsatt för brott i sitt eget hem, blir också bevisningen så mycekt svårare. Brotten sker ju väldigt sällan med vittnen närvarande. Hör man slag och dunsar, kan kanske rådiga grannar hjälpa till med att bli vittnen till det. Men att bara höra slag och dunsar kan vara otillräckligt som bevis. Det man däremot kan göra är att bygga en indiciekedja, det vill säga, om många indicier pekar på samma brott, kan man med många indicier få till en fällande dom.

Anlita advokat som är mästare på brott i hemmet

Skulle det vara så att man har blivit utsatt för något i hemmet, då är det mycket viktigt att kontakta någon som är mästare just på detta svåra ämne. Det krävs speciella kunskaper just för att kunna fälla någon som har utsatt andra för brott i hemmet eller i familjen. Den advokaten blr ha så stor erfarenhet att hon eller han kan klura ut andra sätt att bevisa de nsom troligen är skyldig. Det gäller att kunna tänka i andra banor, och ha stor kunskap om hur brottsoffer och förövare tänker och känner. Här kan du läsa mer om advokat i familjerätt i Stockholm.

Uppsåt och det subjektiva rekvisitet

12 jul 2018

Om ett företag är försenat med sina skatteinbetalningar så kan styrelsen bli personligt betalningsskyldiga för skatteskulderna. Ett personligt företrädaransvar träder då i kraft enligt reglerna som går att finna i 59:e kapitlet i skatteförfarandelagen. För att en styrelseledamot ska bli skyldig att betala skatterna så krävs det att skatteverket kan visa att ledamoten har agerat antingen med uppsåt eller med grov oaktsamhet. Det kan antingen röra sig om aktiva handlingar som har påverkat att skatterna inte kan eller kommer att betalas som exempelvis att gömma undan pengar och försöka smita från skatterna. Det vanligaste är dock att skatten inte betalas eller kan betalas på grund av underlåtenhet alltså att man inte har haft koll på kassaflödet, företaget har levt över sina tillgångar och kan därmed inte betala skatteskulden. 

Kort om det subjektiva rekvisitet och företrädaransvar

Rekvisitet är en term inom juridiken som innebär att några påståenden i en lag är genomförda och därmed är lagen bruten. En lag tillåter eller begränsar något med ett antal påstående och om några av dessa påståenden är genomförda eller "brutna" så är lagen bruten. Subjektiva rekvisitet innebär att lagen är bruten med avsikt eller uppsåt. I det här fallet så betyder det att företrädaransvar träder i kraft när någon eller några i styrelsen har underlåtit sin plikt att säkerställa inbetalningar av skatteskulder före förfallodagen. 

Vad innebär uppsåt?

När ett företrädaransvar träder i kraft så har skatteverket kunna visa på att en eller flera ledamöter i styrelsen har agerat med oaktsamhet eller med uppsåt. Att med uppsåt inte betala företagets skatteskuld betyder alltså att styrelsen med avsikt eller egen vilja har undvikit att betala skatteskulden av någon anledning. Det kräver alltså en medvetenhet från ledamotens sida för att ha agerat med uppsåt. 

Exempel på uppsåt

Ett ganska självklart exempel på när skatteskulden uppsåtligen har undvikit att betalas är när företaget har haft en mycket ansträngd ekonomi och styrelsen har stått inför dilemmat att antingen betala skatteskulden eller betala ut löner till de anställda eller för sina egna styrelsearvoden. Om skatteverket då kan påvisa att det har funnits pengar på kontot strax innan förfallodagen men att skatterna inte har betalats till förmån för löneutbetalningar så har styrelsen agerat med uppsåt. Ett annat exempel är när ett företag står inför ett investeringsbeslut och det finns tydliga protokoll som påvisar att företagets rådgivare eller revisor har påtalat att investeringen inte kan genomföras på grund av likviditetsbrist. Om styrelsen då har beslutat att istället för att följa avrådan, satsa på att genomföra investeringen och det sker på bekostnad av inbetalda skatter så har styrelsen återigen agerat med uppsåt. 

Kriminellt göra någon bostadslös vid skilsmässa?

20 jun 2018

När man är kär och tycker att man har hittat världens härligaste, goaste och vackraste partner är det få som tänker på det praktiska. Man vill helst bara flytta ihop så snart som möjligt och aldrig behöva gå hem från den nyfunna kärleken. Forskarna säger att det är tur att kärleken är blind, eftersom om den inte var det, skulle vi inte binda oss till den andra personen och antagligen skulle heller inga barn bli till. Så är det för de flesta av oss. Det är få förunnat att riktigt känna den som man blir kär i. Dessutom är det ju så lätt att flytta ihop och strunta i de konsekvenser som det faktiskt får, om man någon gång blir osams och sedan vill flytta från varandra.

De medvetna gifter sig

Trots allt finns det de som tänker helt annorlunda och förnuftigt på situationen även om kärleken är ny. Och det vet vi att den som kan tänka förnuftigt i en kärleksrelation har egentligen de bästa förutsättningarna för framtiden. De människorna gifter sig med sin partner. Att gifta sig med den man också flytter ihop med, är bland det mest förnuftiga man kan göra, och här pratar vi enbart om den juridiska delen av ett giftermål. Ett giftermål undanröjer så många svåra hinder om (när) det är så att man vill separera från varandra. 

Gifter man sig är det lättare skilja sig

Rent juridiskt sett är vårt samhälle fortfarande anpassat efter giftermål. Det ser vi bland annat på de barn som blir till i ett parförhållande. Är man "endast" sambor, krävs pappans faderskapserkännande, vilket det inte gör hos ett gift par som får barn. Då antas det automatiskt att det är maken som är barnets pappa (oavsett verkligheten bakom). På samma sätt antas det (juridiskt sett) att makarna ska dela lika på allt de har ägt tillsammans, vilket det inte antas då det handlar om ett sambopar som går skilda vägar. Här har lagstiftningen inte riktigt hängt med. Lagen säger att det som samboparen gemensamt har köpt in för samboförhållandet, det ska delas lika mellan dem som separerar. Men det är också det enda som ska delas lika. Har någon ägt något innan samboparet har inletts tillfaller det endast den som ägde egendomen innan förhållandet.

Barn ärver föräldrar före sambon

På samma sätt är det vid arvskiftning; sambor ärver inte varandra, det gör däremot barn. Vid dödsfall ärver man inte varandra, trots livslångt samboskap. Har man inga gemensamma barn, går arvet till föräldrar eller syskon, och eventuella syskonbarn. Ett känt sådant exempel är hur arvet på flera hundra miljoner gick till Stieg Larssons pappa och bror, i stället för den sambo han hade haft då han skrev Millennium-trilogin. Efter Larssons död blev det en infekterad arvstvist där sambon blev utan arvet och där de som ärvde Larsson hade kunnat begära hälften av den lägenhet som samboparet hade köpt då de ingick samboskap.

Vid skilsmässa är gift partner skyddad

Låt oss säga att skilsmässan mellan två som går skilda vägar riktigt otäck och orättvis. Om den ena hotar med att den andra ska bli lottlös och "utkastad" ur bostaden, är det de facto mot lagen att göra den andra bostadslös. Man kan hota med det, men lagen säger något annat. Har man varit gift har man rätten till hälften av den gemensamma egendomen, man har giftorätt, som det kallas enligt lagen. En sambo som hotar med att göra den andra lottlös, har heller inte den rätten. Enligt lagen ska den gemensamma bostaden delas lika. Dock är det inte särskilt smart att flytta in hos den andra parten om man endast är sambor. Den som tänker framåt och är praktisk, ser till att flytta in i en ny bostad som man förvärvar gemensamt.

Var noga med tillstånden vid en fasadrenovering

21 maj 2018

Som fastighetsägare eller bostadsrättsförening måste man ibland göra större ingrepp och reparationsarbeten på sina fastigheter, det ingår i skötseln av fastigheten. När det gäller inre renoveringar behövs sällan något särskilt tillstånd om man inte på ett ingripande sätt gör ändringar i delar av fastighetens funktion, till exempel gör om en lägenhet till kommersiell lokal eller tvärtom.

Byggnadsnämnden ska alltid kontaktas

Vid fasadrenoveringar däremot måste man alltid kontakta byggnadsnämnden, och vill du man något sätt förändra fasaden krävs bygglov för det. I Stockholm läggs stor vikt på att ta till vara på kulturhistoriska värden och att ändra på enfasad bedöms vara av avgörande betydelse fö hela gatumiljön där fastigheten ligger.

Lång livslängd med rätt underhåll

En fasadrenovering bör genomföras ungefär vart trettionde år. Det är normal livslängd för en putsning och vid det laget har putsen antagligen börjat visa ålderstecken som sprickor och missfärgningar. Puts är ett tåligt och slitstarkt material, men det utsätts också för starka krafter, både naturliga som väder och vind och konstgjorda som avgaser och andra utsläpp. En livslängd på trettio år förutsätter att man med jämna mellan rum tvättar av fasaderna och åtgärdar mindre sprickor.

Behövs bygglov?

När man gör en fasadrenovering kan man välja att lägga ny puts i samma färg, helt enkelt återställa huset till så nära ursprungligt skick som möjligt. Det behövs då vanligen inget bygglov. Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer dock att göra ändringar i fasaden. Det kan vara en ny färg, byte av fönster eller kanske till och med bygge av balkonger.

I samtliga dessa fall krävs bygglov och det är långt ifrån säkert att det godkänns. Ett fönsterbyte är inget att ta lättvindigt på - visst kan man sänka värmekostnader och på många sätt förbättra inomhusmiljön med nya fönster, men det gör också väldigt mycket med fasadens utseende. Ur ett stadsbyggnadsmässigt perspektiv kan det faktiskt förstöra en byggnads värde. Att utan tillstånd utföra en sådan typ av renovering är brottsligt och medför sanktionsavgifter. Man kan ansöka om byggnadslov i efterhand men om man inte får det måste byggnaden återställas till skicket den var i innan. Dyrt och krångligt och inget man vill vara med om, vare sig som fastighetsägare eller styrelse i en brf.

Svårt få tillstånd för balkong

Balkonger är ännu värre. Nästan aldrig medges bygglov för balkonger ut mot gatumiljö i Stockholms innerstad. Däremot på fönster som vetter mot innergårdar brukar det gå att få bygglov, om byggnaden inte är av särskild kulturhistorisk betydelse. Som boende får man vackert finna sig i att det medför vissa inskränkningar i bekvämligheten att bo i ett ståtligt hus på en fin adress i Stockholm. Stockholm är en vacker stad, men den har kunnat förbli vacker just på grund av hårda regler kring hur man får bygga och renovera.

Renoveringen kan stoppas

Påbörjar man en fasadrenovering med balkongbygge utan bygglov i Stockholm kommer det inte att dröja länge innan bygget stoppas av byggnadsnämnden i kommunen. Böter och sanktionsavgifter kommer att utfärdas samt en order om att fasaden måste återställas. Det är helt enkelt ingen idé att ens försöka, utan vill man genomföra en fasadrenovering med eller utan diverse tillval, ska man börja planera i god tid, och på ett tidigt stadium involvera kommunens byggnadsnämnd. Här finns mycket värdefull kunskap att inhämta kring vad man kan och inte kan, bör och inte bör göra. Ser man den stora vaksamhet som råder kring kulturhistoriska byggnader i Stockholm som en tillgång och inte som ett hinder, så kommer fasadrenoveringen att bli lyckad!

Vad händer om tandläkaren gör fel?

15 maj 2018

I de allra flesta fall är det ingen större dramatik inblandad vid ett tandläkarbesök. Svensk tandvård håller hög klass och de flesta patienter kan luta sig tillbaka i tandläkarstolen utan några större farhågor. Visst pirrar det lite i de flesta av oss inför ett tandläkarbesök, även om ganska få skulle uppge att de lider av direkt tandläkarskräck är det ändå inte en alltigenom jättebehaglig upplevelse. Men vi går ändå, för att se till att vi fortsätter ha en bra munhälsa och för att vi ska få behålla våra tänder upp i hög ålder.

Men vad händer om något oförutsett inträffar? Om tandläkaren gör fel och i värsta fall åsamkar dig skada? Ja, det är ju inget brott i lagens egentliga mening, om det inte uppenbarligen skedde med avsikt, men du är ändå skyddad mot felbehandling av patientskadelagen.

Du ska först vända dig till den aktuella kliniken

Alla som i sitt yrke behandlar patienter är skyldiga att vidta nödvändig försiktighet. Om skadan är ett direkt resultat av en felaktig behandling har du rätt till ersättning. Det kan kännas obehagligt att först drabbas av en skada och sedan behöva kräva ersättning. Om en skada sker så informerar antagligen tandläkaren dig direkt om hur du kan gå tillväga och en seriös tandläkarklinik rapporterar sannolikt en avvikelse och ser till att du får den fortsatta behandling och ersättning du har rätt till enligt lag.

Du ska alltid först vända dig till den behandlande tandläkaren eller mottagningen om du blivit skadad under ett tandläkarbesök. Anser de att skadan inte beror på felaktig behandling kan du då gå vidare till antingen Patientnämnden eller Privattandläkarnas förtroendenämnd, beroende på vilken tandläkare det gäller.

Patientnämnden hos landstinget

Är du patient hos Distriktstandvården eller Folktandvården ska du vända dig till Patientnämnden hos Landstinget. Om din tandläkare ligger i Solna är det alltså Stockholms läns landsting som gäller.

Patientnämnden är helt opartisk. De utreder ditt ärende och kan hjälpa dig att få reda på vad du har rätt till. De fattar inga juridiska beslut, men de kan hjälpa dig att skicka in en begäran om ersättning till den berörda kliniken.

Privattandläkarnas förtroendenämnd

De flesta privata tandläkare är anslutna till branschorganisationen Privattandläkarna. Tycker du dig ha blivit felaktigt behandlad vid en privat klinik ska du vända dig till deras förtroendenämnd. I likhet med patientnämnden kan de hjälpa dig att utreda situationen. Om de finner att du har rätt till ersättning kan de också hjälpa dig att upprätta en anmälan.

IVO och Patientskadelagen

Om du har fått en bestående psykisk eller fysisk skada i samband med ett tandläkarbesök kan du vända dig till IVO, Inspektion för Vård och Omsorg. Det är en statlig myndighet som har kontroll och tillsyn över hälso- och vårdinstitutioner. IVO kan anmäla vårdpersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Enligt patientskadelagen har den patient rätt till ersättning som fått sin skada på grund av felaktig behandling. Det innebär att det är läkarens val av metod som är den direkta orsaken till den uppkomna skadan. Du ska ha fått en skada, fysisk eller psykisk. Det räcker till exempel inte med att bara vara missnöjd med resultatet av till exempel ett implantat eller en fyllning. Anledningar som kan ge ersättning är till exempel en käkfraktur vid utdragning av tand, utdragning av fel tand eller att tandläkaren vid upprepade tillfällen missat att diagnosticera en tandsjukdom, som sedan gjort irreparabel skada på tänderna.

Välj ett juridiskt ombud vid en vårdnadstvist

21 apr 2018

Vårdnadstvist. Bara ordet skapar ett visst obehag för en utomstående. Man tänker sig en process som tar lång tid att behandla, man tänker sig en tid av elaka ord och fulspel och man tänker sig ett - eller flera - barn som hamnar i kläm på grund av att föräldrarna inte kan komma överens. Man tänker här också ganska rätt. En vårdnadstvist är bland det tuffaste man kan hamna i.

Detta av förklarliga skäl. Dels så bråkar man om det man älskar allra mest och som man är beredd att offra sitt eget liv för. Dels så bråkar man mot en person som man en gång har älskar och som man spenderat en stor del av sitt liv tillsammans med. Det är klart att det gör ont.

I vissa fall är det dock oundvikligt. Som förälder så måste man se till barnens bästa och om det innebär att den andre föräldern visar sig vara olämplig som vårdnadshavare så måste man också låta rättvisan pröva detta. En vårdnadstvist och en förlorad sådan innebär inte en automatiskt utestängning av den andre föräldern, det ska föras till protokollet. Man har fortfarande umgängesrätt och får träffa sina barn (om det inte finns en uppenbar risk för att man skadar dem). Det är viktigt att tillägga.

Du behöver professionellt stöd vid en vårdnadstvist

Ett juridiskt ombud ska man anlita vid en vårdnadstvist. Av två skäl: dels så får man bättre möjligheter att vinna tvisten. Ett juridisk ombud utreder allting, samlar vittnesmål och stärker sin egen bevisning. Dessutom så för han/hon din egen talan vid förhör och kan därigenom också göra att de värsta fallgroparna undviks.

Den andra delen handlar om det rena stödet. En vårdnadstvist innebär, som sagt, en prövning som kräver en axel att luta sig- och gråta ut mot. Det är inte säkert att de som normalt brukar ställa upp för dig finns där vid en sådan här tvist. Har ni gemensamma vänner så kan det mycket väl vara så att dessa väljer sida och att du blir utmålad som en slags skurk och familjesplittrare. Ditt juridiska ombud fungerar som ett viktig stöd även på det mer personliga planet.

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Kostnaden för ett juridiskt ombud täcks normalt av det rättsskydd som inkluderas i din hemförsäkring. Självrisken ligger normalt på mellan 15-20% av den totala kostnaden och beroende på vilket försäkringsbolag du har så varierar även taket. Normalt så behöver man inte betala den andres rättegångskostnader vid en vårdnadstvist. Dock så finns det försvårande omständigheter som man bör vara medveten om- och kolla upp.

Många försäkringsbolag ser att man måste ha haft en egen hemförsäkring i minst två år - obrutet - om rättsskyddet ska gälla vid en vårdnadstvist. Man brukar även ställa sig ovilliga att betala om tvisten påbörjas för tätt inpå en skilsmässa. Här brukar ett år vara en måttstock.

I dessa fall kan en vårdnadstvist - beroende på din inkomst - täckas av staten och genom den så kallade Rättshjälpen. Kolla upp allt sådant innan.

Fel på huset du nyligen byggt?

20 apr 2018

Det finns tyvärr många exempel på där privatpersoner hamnar i konflikt med entreprenören då ett hus nyligen byggts. Det kan handla om allt från att taket läcker (vanligt vid så kallade modulhus), till att plattan är skev och att det finns andra saker som rör det mer interiöra.

Oavsett vilket - konflikter är relativt vanliga och de har också en gemensam nämnare i att de tyvärr är svårlösta. man får räkna med att det tar tid och i och med att man A) ligger ute med pengar och B) vill bo i huset och så snabbt som möjligt rätta till felen så kommer det att kosta rent ekonomiskt.

Vi ska inte säga att vissa entreprenörer satt detta i system; men det är inte ovanligt att se att en konflikt drar ut så mycket på tiden att kunden ger upp, betala för en annan firma och saken faller i glömska. Man har, som entreprenör, tiden på sin sida och då man heller inte lider lika mycket ekonomisk så blir det definitivt en jobbigare resa för privatpersonen.

Hur ska man då tänka; finns det något som man kan gör för att undvika att hamna i en rättslig tvist mot en entreprenör?

Naturligtvis så är det mesta förebyggande åtgärder som handlar om att om du ska bygga ett nytt hus i Stockholm så måste du vara påläst. Dels gällande vilket typ av hus du vill ha. Ska du köpa ett modulhus så finns det ungefär tretton stycken på ett dussin; det finns massor av leverantörer och alla dessa har extremt många modeller. Läs på!

Se över hur andra kunder upplevt servicen, försök forska kring kvalitet - både på hus och på själva byggandet. I och med att man reser ett modulhus på väldigt kort tid så kan brister förekomma och det är alltså viktigt att välja utifrån andra kriterier än enbart plånboken.

Ta hjälp av en arkitekt i Stockholm

Skulle du välja att bygga ett hus i lösvirke så kommer det att ta längre tid - men det kommer, förhoppningsvis, inte att ske lika många misstag. Vi skulle här vilja slå ett slag för planeringen av byggnaden och rekommendera att du anlitar en arkitekt i Stockholm för detta.

En arkitekt minimerar risken för framtida skador och problem i och med att en sådan tar hänsyn till hur området ser ut, väger in klimatet och anpassar både material och placering utifrån dessa fakta.

Det behöver inte kosta så mycket att anlita en arkitekt heller; allt beror på vilken arkitekt du anlitar. Väljer du en sådan från en av de större byråerna så kan definitivt priset stiga - men väljer du en arkitekt med mindre erfarenhet så kan det hela bli väldigt billigt. Exempelvis en arkitekt - kanske en nyutexaminerad - som vill bygga upp en portfolio är ett bra tips som kan ge ett väldigt förmånligt pris.

Dyrare - definitivt; men inte så dyrt som många vill göra gällande. Betänk även att du få ett helt unikt hus på köpet och att den arkitekt du anlitar medverkar genom hela resan och därigenom säkerställer kvalitet.

Vid konflikt - ta hjälp direkt

Om du ändå skulle hamna i en tvist med en entreprenör gällande ditt nybyggda hus så är rådet att du tar professionell hjälp så snart som möjligt. Juridisk hjälp är ett måste för att överhuvudtaget ha en chans. Men, var beredd på att det kommer att ta tid.

Ett annat viktigt förebyggande tips är att spara alla kvitton, ritningar och andra dokument. Se även till att välja en kontrollansvarig som har lång erfarenhet - den kontrollplan som denne sätter upp kommer att vara en röd tråd genom hela projektet och det är också därför det är viktigt att du väljer en KA som vet vad han gör och vad som fungerar.

Vem bär ansvaret för en misslyckad skönhetsbehandling?

15 apr 2018

Har i blivit mer fåfänga under senare år? Det finns viss anledning att tro detta med tanke på att allt fler väljer att genomföra olika behandlingar i syfte att bli vackrare. Det kan handla om fillers, det kan handla om botox och det kan likväl handla om rent kirurgiska ingrepp som att lyfta brösten, rumpan eller ansiktet. Fåfängan har dock alltid funnits - redan för 7000 år sedan använde exempelvis egyptierna sig av sminkpaletter och deodoranter. Vi har alltid sökt efter vägar som kan förbättra vårt utseende.

Det finns alltså enbart en skillnad i att vi idag har ett större utbud gällande metoder och behandlingar som kan göra oss lite vackrare, lite mer attraktiva och för att bromsa upp ett åldrande.

Metoder som, i många fall, kan lämna mer att önska. I synnerhet om man ser till vem som bär det juridiska ansvaret om någonting blir fel. Där handlar det nämligen om en riktig gråzon; speciellt om man ser till de nya behandlingarna som blivit populära att använda sig av.

Om du besöker en salong i Stockholm för att genomföra en behandling med fillers och upplever att du inte fått det förväntade resultatet - kommer då salongen ifråga att ersätta dig?

Kanske. Det är det som är det svåra. Du kan dra det till Konsumentverket och till Allmänna Reklamationsnämnden och få resning den vägen. Men, det är ändå inte helt säkert att en ny behandling med fillers kommer att erbjudas dig eller att du får någon typ av ekonomisk kompensation. Salongen kan bli svartlistad av ARN, men det är också egentligen det enda. Här ska vi tillägga att just fillers är att anse som ett riskfritt ingrepp där det enda som egentligen kan ske är att du blir missnöjd - du kommer inte att ta någon fysisk skada av behandlingen.

Välj salong med omsorg

De nya behandlingar kan utföras av egentligen vem som helst. Det är också där man som kund måste vara på sin vakt. Skulle du genomföra något typ av kirurgiskt ingrepp så skulle du välja en mottagning med större omsorg än vad du skulle göra om det gällde fillers eller botox.

Där måste man ändra sin inställning för att slippa framtida, juridiska konflikter. Det vill säga: se till att utföra en behandling med fillers vid en erfaren salong med gott rykte, med goda referenser och där personalen är kunnig, erfaren och certifierad. Se även till att man har ansvarsförsäkring.

Det kostar säkerligen några kronor mer, men å andra sidan blir resultatet bättre och risken för att du ska bli missnöjd och hamna i en konflikt minimeras.

Mer information om fillers: https://www.fillersstockholm.se.

Hur hanterar du en stöld i samband med en hemstädning?

24 mar 2018

Tillfället gör tjuven. Så enkelt kan man faktiskt förklara olika stölder som sker i Sverige. En plånbok som ligger framme, en guldring som ligger på ett bord eller en mobiltelefon som någon glömt eller lämnat oövervakad - saker som en tjuv kan ta men som denne egentligen inte planerat att göra. Ett tillfälle uppenbarade sig och tjuven i fråga tog chansen att förvärva något som egentligen inte var hans.

Många brott kan alltså förhindras genom att vara noggrannare med hur man hanterar sina värdesaker och genom att inte bjuda en tjuv på olika frestelser. Vi säger inte att du gör fel om du blir bestulen - du har inte begått något brott! - men vi säger att det aldrig skadar att vara lite försiktig.

Vi kan kolla på hur det har sett ut i en speciell bransch och genom detta visa hur pass sårbara vi är för stölder. Vi säger att du bor i Stockholm och att du - som många andra - upplever en stress som slutligen gör att du väljer att ta hjälp för att få lite andrum i vardagen.

Denna hjälp sker i form av att du anlitar ett städföretag som ska sköta din hemstädning. Du kontaktar ett företag utan vidare undersökning, du skriver ett avtal som sträcker sig ett halvår, du lämnar nyckeln till ditt hem och betalar den summa som företaget begär för att ombesörja din hemstädning.

Räkna inte med att din hemförsäkring täcker stölden

Du är nöjd då du summerar tjänsten; städarna som varit hemma hos dig har varit noggranna, punkliga och överlag väldigt effektiva. Priset kan du heller inte klaga på då du dels valt det billigaste företaget i Stockholm och dels använt ditt rut-avdrag och därmed kunnat dra av 50 % av den totala kostnaden för arbetet.

Mindre nöjd är du dock du någon månad efter avslutad städservice tittar i ditt smyckeskrin och inser att detta är tomt. Då du inte haft någon annan i din bostad i Stockholm så anser du att det hela är ett skott mot öppet mål: någon från städföretaget har stulit dina smycken och därmed stulit till ett värde av 50.000 kronor. Det öppna målet är inte fullt så öppet. Vi förklarar varför:

 • Dina nycklar. Du har själv lämnat nycklarna och det innebär att du har ett ansvar. Ditt försäkringsbolag kommer inte att ersätta dig för de smycken du saknar då de har en policy som säger att om dörren inte är uppbruten så utgår ingen ersättning. Vissa undantag har gjorts i dessa frågor; några försäkringsbolag har börjar ersätta vid stölder hos Hemtjänsten. Hemstädning dock - där får du räkna med kalla handen.
 • Städföretaget: Kommer att hävda att stölden är ett resultat av dina egna fantasier och att anklagelserna är grundlösa. Deras anställda skulle aldrig stjäla.
 • Polisen.Då du polisanmäler så kommer förmodligen polisen att lägga ner utredningen nästan per omgående: hur ska du kunna bevisa att dina smycken är stulna och att de överhuvudtaget funnits?

Välj rätt företag för din hemstädning

Så här kan det faktiskt se ut vid hemstädning och stölder. Detsamma kan sägas om att lämna ut nycklar till byggarbetare eller annan personal (inom serviceyrken). Det som gäller för att undvika ett liknande scenario är att

 

 • A) kolla upp städföretaget noggrant genom att ringa tidigare - och befintliga kunder.
 • B) Se till att samma städare kommer varje gång.
 • C) se vilka rutiner företaget har vid sin nyckelhantering.
 • D) vara mer noggrann med vad du har framme. Smycken kan du försöka gömma undan eller kanske förvara i ett bankfack. Kontanter och värdepapper likaså. Försök att se till att det inte uppenbarar sig något tillfälle som kan skapa en tjuv.

 

Undvik en tvist gällande bergvärme

17 mar 2018

Att fler och fler personer ser över sina alternativ gällande uppvärmning av sina hus är bra. Det finns nämligen ganska mycket pengar att tjäna på att göra så och det finns dessutom andra fördelar som innebär att man miljön ofta mår bättre av de alternativ som finns tillgängliga. Gällande det senare så kan ett byte från exempelvis fjärrvärme till bergvärme komma att innebära en markant minskning av farligt koldioxidutsläpp.

Till detta ska vi nämna att bergvärme - med rätt dimensionerat borrhål och rätt kalibrerad värmepump - är ytterst energisnål. Årligen kan du spara så mycket som 80 % av det du idag lägger på uppvärmning och energi. Det gör, utan att tveka, stor skillnad: bergvärme är ett extremt bra alternativ om rätt förutsättningar finns.

Tyvärr så har inte alla rätt förutsättningar och det är också där skon kan komma att klämma. Man kanske anlitar ett företag för att borra efter bergvärme i Stockholm, man låter en installation av värmepumpen ske och man har sina förväntningar uppvridna på max - bara för att se att den förväntade, och av företaget utlovade, effekten uteblir

Här kan antingen de geologiska förutsättningarna vara sämre än förväntat eller också så har företaget som skött installationen misskött sina åtaganden. Vid det senare exemplet så är det inte ovanligt att en tvist tar vid. Gällande en sådan så finns det några saker som man bör vara medveten om:

 • Det tar tid. Att lösa en tvist kommer att ta ta väldigt lång tid. Företaget kommer att förhala, de kommer att hålla på sin rätt och de kommer att göra allt i sin makt för att du ska ge upp. Tvister mellan företag och privatpersoner - oavsett om det handlar om bergvärme eller om någonting annat - tar lång tid att lösa.
 • Det kostar pengar Även om tvisten till stor del täcks av ditt rättsskydd (som inkluderas i din hemförsäkring) så kommer det att kosta pengar. Ju längre tid det tar , desto mer kostar det. har du dessutom betalat företaget så ligger du ute med en hel del pengar också. Och: om bergvärmepumpen inte fungerar enligt dina förväntningar så förlorar du pengar även där.
 • Rätt juridisk hjälp En förutsättning för att klara denna svåra process är att på ett tidigt stadie ta juridisk hjälp. Detta av någon som har erfarenhet av liknande tvister. Det är ett måste

Hitta rätt företag direkt

Det bästa sättet att vinna en liknande tvist? Det är att aldrig sätta sig i den situationen överhuvudtaget. Utan att skriva någon på näsan här - men man har faktiskt val att göra. Vi kan peka på hur vi tänker genom några punkter där vi säger att du vill borra efter bergvärme till din villa i Stockholm:

 • Undersök: Se till att det genomförs en noggrann geoteknisk undersökning av din tomt. Finns det förutsättningar för bergvärme och hur djupt måste man borra för att nå energikällan i fråga?
 • Rätt företag: Ta in flera offerter från flera olika företag. Se till att välja bort de billigaste alternativen. Kolla upp referenser - extremt viktigt! - hos de företag du går vidare med. Ring tidigare kunder, undersök hur de upplevt servicen och det färdiga resultatet. Ju fler referenser du kontaktar, desto säkrare blir arbetet.
 • Värmepumpen. Att välja rätt bergvärmepump spelar också en avgörande roll i sammanhanget. Vår erfarenhet är att de större leverantörerna på marknaden förvisso är dyrare - men att du får bättre effekt, säkrare drift, inkluderad service och lättare skötsel om du väljer en sådan. Köper du en billig bergvärmepump så tar du en onödig risk.

Mer informatiom om bergvärme: http://www.bergvarmestockholm.com.

← Äldre inlägg

Guide till brottmål

Här kan du finna information om brottmål.  Vad är ett brottmål? Skillnader mellan brott och civilmål? När kan jag kontakta brottsoffermyndigheten och varför? Hur går en rättsprocess till? Det och mycket annat kan du läsa om här.